Заседания

Заседание от дата 13.11.2016 от 19:00 часа.

Решения

№ 136 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 462/13.11.2016г.

№ 135 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 461/13.11.2016г.

№ 134 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 459/13.11.2016г.

№ 133 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 458/13.11.2016г.

№ 132 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 455/13.11.2016г.

№ 131 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за ПВР насрочени на 6 ноември 2016 г. в Област Варна – втори тур.

№ 130 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за ПВР насрочени на 6 ноември 2016 г. в Област Варна – втори тур.

№ 129 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за ПВР насрочени на 6 ноември 2016 г. в Област Варна – втори тур.

№ 128 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за ПВР насрочени на 6 ноември 2016 г. в Област Варна – втори тур.

№ 127 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за ПВР насрочени на 6 ноември 2016 г. в Област Варна – втори тур.

№ 126 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за ПВР насрочени на 6 ноември 2016 г. в Област Варна – втори тур.

№ 125 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 433/12.11.2016г.

№ 124 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 438/12.11.2016г.

№ 123 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Промени в СИК в Област Варна.

№ 122 / 13.11.2016

ОТНОСНО : Промени в СИК в община Варна.

Календар

Решения

всички решения