Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 134
Варна, 13.11.2016

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 459/13.11.2016г.

С вх.№ 459/13.11.2016г. в РИК-Варна е постъпила жалба от от П. Г. Стоянов, упълномощен представител на ИК за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за президент и вицепрезидент на Републиката относно допуснати нарушения на изборния процес в СИК 393, разкрита в Дом за стари хора „Гергана“ гр. Варна, а именно: 1) твърди се, че ръководителят на Дом за стари хора „ Гергана“ е престоявал в изборното помещение; 2) било е организирано „гласуване по стаите“ от неуточнени членове на СИК; 3) ръководителят на Дома е поискала представителите на ИК „Радев-Йотова“ да се легитимират, без да има това право; 4) изборната кабина не позволявала опазването на тайната на вота.

По повод изложеното в жалбата двама членове на РИК извършиха проверка на място, при която се констатира следното: Всички членове на секционна избирателна комисия се намират в помещението, определено за разполагане на секцията и комисията извършва своята работа в пълен състав; ръководителят на Дом за стари хора „Гергана“ не присъства в изборното помещение; към момента на проверката не се установи членове на СИК да се намират извън изборното помещение, по стаите на пребиваващите в дома; кабината за гласуване е разположена и оборудвана по начин, който в пълна степен гарантира опазването тайната на вота. В хода на проверката представителите на РИК Варна изрично разясниха правилата на Изборния кодекс и Методическите указания на ЦИК относно реда за гласуване.

Предвид, че при извършената проверка сочените в жалбата нарушения не се установиха и на основание чл. 72, ал.1, т. 20 от ИК, РИК Варна

 

РЕШИ:

 

Оставя жалба с вх. № 459/13.11.2016г. без уважение като неоснователна.

 

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 14.11.2016 в 02:50 часа

Календар

Решения

всички решения