Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 122
Варна, 13.11.2016

ОТНОСНО: Промени в СИК в община Варна.

Постъпили са предложения за промени в състава на СИК за Община Варна, както следва: с вх. № 447/13.11.2016г. е постъпило предложение от ПП БСП; с вх. № 448/13.11.2016г. е постъпило предложение от ПП ДПС; с вх. № 449/13.11.2016г. е постъпило предложение от ПП ББЦ; с вх. № 450/13.11.2016г. е постъпило предложение от ПП ГЕРБ; с вх. № 451/13.11.2016г. е постъпило предложение от ПП ББЦ; с вх. № 453/13.11.2016г. е постъпило предложение от ПП ГЕРБ; с вх. № 454/13.11.2016г. е постъпило предложение от ПП БСП; с вх. № 457/13.11.2016г. е постъпило предложение от ПП ББЦ.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК-Варна

 

Р Е Ш И:

      

  1. ОСВОБОЖДАВА членове на СИК съгласно горепосочените  предложения и анулира издадените им удостоверения.

     

  1. НАЗНАЧАВА членове на СИК  съгласно горепосочените  предложения и им издава удостоверения съгласно ИК.

 

  1. Утвърждава актуален към 13.11.2016г. състав на СИК в Трети изборен район - Варна.

     Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 14.11.2016 в 02:43 часа

Календар

Решения

всички решения