11.11.2016

Съобщение

Във връзка с изпълнение на указания на ЦИК, с изх. № ПВР–15–317/10.11.2016г., публикуваме графичен файл на бюлетината за гласуване в изборите на 13 ноември 2016г. за президент и вицепрезидент на републиката.

 

09.11.2016

Съобщение

Всички издадени удостоверения на членове на СИК, ВАЖАТ И ЗА ВТОРИ ТУР.

06.11.2016

Съобщение

 СИК дава на гласоподавателите бюлетините за ПВП и НР и гласуването в тъмната стая става ВЕДНЪЖ ЗА ДВАТА ИЗБОРА ЕДНОВРЕМЕННО.

04.11.2016

Съобщение

Общ брой  секции в трети избирателен район - Варна - 637, от тях:

- Секции в лечебни заведения и Домове за стари хора - 9;

- Секция в  места за лишаване на лица от свобода и за задържане - 2;

- Секции на плавателни съдове - 0;

- Брой ПСИК - 3.

03.11.2016

Съобщение

Следващо заседание на РИК - Варна е насрочено за 04.11.2016. от 19:00 часа

02.11.2016

Съобщение

Следващо заседание на РИК - Варна е насрочено за 03.11.2016г. от 19:00 часа

30.10.2016

Съобщение

Следващо заседание на РИК - Варна е насрочено за 02.11.2016г. от 18:30 часа.

29.10.2016

Съобщение

РИК - Варна напомня на представителите на  партии, коалиции, инициативни комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент или регистрирани за участие в информационно-разяснителната кампания за произвеждане на националния референдум на 6 ноември 2016г., че при подаване на документи в РИК - Варна за застъпници, следва да се спазва редът определен с Решение № 3493/15.09.2016г. на ЦИК, а при подаване на заявление за представители да се спазва реда на Решение 3718/04.10.2016г. на ЦИК, изменено с Решение 3769/11.10.2016г. на ЦИК

 

28.10.2016

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че е изработила обучителен материал за секционните избирателни комисии, в който нагледно е показала най-важните действия на СИК в изборния ден. Материала можете да видите тук.

26.10.2016

Съобщение

Следващо заседание на РИК - Варна е насрочено за 27.10.2016г. от 17:30 часа.

26.10.2016

Съобщение

Във връзка с изпълнение на указания на ЦИК, с изх. № ПВР–15–172/26.10.2016г., публикуваме графичен файл на бюлетината за гласуване в изборите на 6 ноември 2016г. за президент и вицепрезидент на републиката.

 

 

 

20.10.2016

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В РАБОТАТА НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

Съгласно разпоредбата  на чл.97, ал.4  от ИК, членовете на секционните избирателни комисии, регистрирани като безработни и/ или с право на социално подпомагане, не се лишават  от получаването на обезщетение и/ или помощи, както и не се изисква изменение на декларирани вече от тях обстоятелства.

20.10.2016

Съобщение

Следващо заседание на РИК - Варна е насрочено за 22.10.2016г. от 17:30 часа

17.10.2016

Съобщение

РИК - Варна, напомня на всички гласоподаватели, че на 22.10.2016г. изтичат сроковете за:

- подаване на заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес;

- подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия.

 

13.10.2016

Съобщение

Следващо заседание на РИК - Варна е насрочено за 17.10.2016г. от 17:30 часа

13.10.2016

Съобщение

Следващо заседание на РИК - Варна е насрочено за 13.10.2016г. от 12:30 часа.

10.10.2016

Съобщение

Следващо заседание на РИК - Варна е насрочено за 14.10.2016г. от 17:30 часа.

07.10.2016

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

РАЙОН "ПРИМОРСКИ"

Секция № 096   Читалище "В.ЛЕВСКИ", ул. "Лоза" №5, фитнес зала;                                                       

Секция № 129   В и К Варна ООД, ул. "Прилеп" №33, административна сграда на районни служби;

Секция № 130   ПГ по туризъм "Проф. Асен Златаров" №1, етаж 1, стая 10;

Секция № 119   I ЕГ - ул."Подвис" №29, ет.1, стая 105;

Секция № 137   Дом на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, ул."Ген. Столетов" №3, I ет.;

Секция № 152   РЗИ - ул."Брегланица" №3, аула "Проф. д-р Капрелян";

Секция № 170   Клуб на пенсионера, ж.к "Чайка", бл.67;

Секция № 176   ОУ "Панайот Волов", кв."Виница", ул."Димитър Солунски", №4, ет.I, стая 101.

 

РАЙОН "ОДЕСОС"

Секция № 008   СУ "Св.Климент Охридски", ул."Михаил Колони" №10;

Секция № 017   СУ "Димчо Дебелянов", ул."Русе" №2;

Секция № 038   Клуб на пенсионера - ул."Ген.Колев" №59;

Секция № 040   СУЕО "Ал.С.Пушкин", ул.''Проф.Державин" №12;

Секция № 073   Ул. "Черни връх" №60 - Клуб на пенсионера;

Секция № 079   СОУ "Елин Пелин", ул. "Тодор Влайков" №18.

 

РАЙОН "МЛАДОСТ"

Секция № 192   ОУ "Никола Вапцаров", ж.к "Възраждане" II м.р., за лица със затруднено зрение - изкачват се стъпала;

Секция № 214   ОУ "Добри Чинтулов", ж.к "Трошево", ул."Милосърдие" №12;

Секция № 246   СОУ "Гео Милев" , ж.к "Младост", бул. "Република" №124а, за лица  с увредено зрение - изкачват се стъпала;

Секция № 281   ПГ по електротехника, ж.к "Победа", ул."Върба" №24, за лица с увредено зрение - изкачват се стъпала.

 

РАЙОН "ВЛАДИСЛАВОВО"

Секция № 291  ОУ "Патриарх Евтимий", ж.к "Вл. Варненчик" I м.р., ул. "Д. Дончев" №10;

Секция № 303  ДГ №42 "Българче", ж.к "Вл. Варненчик" I м.р., ул. "Г.Минков";

Секция № 313  ОУ "Стоян Михайловски", ж.к "Вл. Варненчик" II м.р;

Секция № 327  СУ "П.К Яворов", ж.к "Вл. Варненчик" III м.р;

Секция № 338  I ОУ, ж.к "Вл. Варненчик" IV м.р.

 

РАЙОН "АСПАРУХОВО"

Секция № 362  НУ "Васил Левски", ул. "Места" №27;

Секция № 370  СУ "Любен Каравелов", ул. "Народни будители" №17 А.

 

КАМЕНАР

Секция № 383 бивше Читалище "Пробуда", ул."Цар Симеон" I, №8;

Секция № 384 ОУ "Добри Войников", ул."С. Врачански" - за лица със затруднено зрение - изкачват се стъпала;

Секция № 385 ОУ "Добри Войников", ул. "С Врачански" - за лица със затруднено зрение - изкачват се стъпала.

 

 ЗВЕЗДИЦА

Кметство Звездица, ул. "Феникс" №59.

 

КОНСТАНТИНОВО

с.Константиново, ул."Васил Левски" №36, ет.1.

 

Заявки за помощ в изборния ден, за осигуряване придвижването на избиратели за гласуване в изборния ден ще се приемат от 01.11.2016г. от 6:30 часа до 22:00 часа на тел. 0886/ 608 550. 

При нужда , помощ на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването ще се извършва от дежурните в районите и кметствата.

Одесос - 052/612-881; 052/612-876; 052/612-892;

Младост - 052/820- 790; 052/500-652; 0885/ 221 300; 0888/ 914 922; 0886/ 270 047;

Константиново - 052/ 820-797;

Звездица - 052/ 820 - 662;

Каменар - 052/ 671 - 055; 052/ 671 - 323.

 

ОБЩИНА  ДЕВНЯ

Секция № 004 кв. Девня, СУ „Васил Левски“;

Секция № 009 кв. Девня, Дневен център за хора с увреждания.

 

ОБЩИНА ВЕТРИНО 

Секция № 001  Училище, с. Неофит Рилски;

Секция № 002  Читалище, с. Габърница;

Секция № 003  Клуб на пенсионера, с. Млада гвардия;

Секция № 004  Младежки клуб, с. Невша;

Секция № 005  Училище, ул. "Кирил и Методий" №2, с. Белоградец;

Секция № 006  Училище, ул."Кирил и Методий" №2,  с. Белоградец;

Секция № 007  Клуб на пенсионера, с. Ягнило;

Секция № 008  Младежки дом, ул."Христо Ботев"№21, с. Доброплодно;

Секция № 009  Клуб на пенсионера, ул."Христо Ботев" №21, с. Доброплодно;

Секция № 010  Читалище, с. Момчилово;

Секция № 011  Кметство, с. Средно село;

Секция № 012  Ритуална зала, ул."Г. С. Раковски" №24, с. Ветрино;

Секция № 013  Клуб на пенсионера, ул."Г. С. Раковски", с. Ветрино.

 

ОБЩИНА БЯЛА 

Секция № 001  - гр.Бяла, ул. "А.Премянов" № 81, Комплекс”Морски бриз”;

Секция № 002  - гр.Бяла, ул. "А.Премянов" № 14, площад „Европа“ / бивш Туристически инф.център /;

Секция № 003 – с.Горица, административната сграда на кметския наместник;

Секция № 004 – с.Господиново, / бивш търговски обект / магазин на ПК“Приморие“ /;

Секция № 005 – с.Дюлино, Клуб на пенсионера;               

Секция № 006 – с.Попович, административната сграда на Читалище „Васил Левски”.      

За придвижването на избирателите в изборния ден ще бъде осигурен транспорт, като заявките се приемат до 16:00 часа на 4-ти ноември 2016г. в Община Бяла и Кметствата на населените места.

05143/ 23 79 – за гр.Бяла;

05143/ 40 74 – за с.Горица и с.Самотино;

051428/  224 – за с.Господиново;

051428/  220 – за с.Дюлино;

05143/ 23 70 – за с.Попович.

 

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Секция № 007 - гр.Дългопол, ул."Тодор Илиев" №1 - Ритуална зала "Младост".

Заявки за помощ се приемат от 08:00 часа до 12:30 часа и от 13:30 часа до 17:30 часа, всеки работен ден, включително и в изборния ден на телефон 0517/22185.

 

ОБЩИНА АВРЕН

Всички избирателни секции в Община Аврен се помещават на първите етажи от съответните сгради и са достъпни за всички избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

За придвижването на избирателите в изборния ден, ще бъде осигурен транспорт, като за същият се подават заявки, които се приемат всеки работен ден, включително  и в изборния ден на адрес: с.Аврен, ул. "Тодор Ноев" №8, както и на телефон: 05106/ 2730; 05106/ 7777 от 08:00 до 16:30 часа. 

 

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Секция № 007 - ОДЗ "Първи юни", ул. "Хан Маламир" №9, кв. "Младост", гр.Белослав.

До изборния ден ще бъдат приемани заявки за транспорт на телефони: 05112/2580, 3549, 3553 от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

 

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Секция № 013  СУ "Димитър Благоев", гр.Провадия.

За придвижването на избирателите в изборния ден, ще бъде осигурен транспорт, като за същият се подават заявки на телефон: 0518/ 4 27 02.

 

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

Секция № 002  гр.Долни чифлик, НЧ "Изгрев", ул. "Камчия" №2;

Секция № 008  с.Пчелник, ОУ "Хр. Ботев", ул. "П. Хилендарски" №19;

Секция № 012  с. Горен чифлик, ЦДГ "Звънче", ул. "Орлов камък" №20;

Секция № 015  с. Гроздьово, ОУ "Христо Смирненски", бул. "Ленин" №10;

Секция № 023  с. Ст. Оряхово, ОУ, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №36.

За придвижването на избирателите в изборния ден, ще бъде осигурен транспорт, като за същият се подават заявки на телефон 05142/ 2106 от 07:00 часа до 19:30 часа.

Транспорта ще се осъществи с Рено Еспейс с РН  В 1145 РМ.

ОБЩИНА АКСАКОВО

Секция № 03 02 00 003 гр.Аксаково, ул."М.Иванов" №1

Секция № 03 02 00 016 гр.Игнатиево, СОУ, "Св.Св. Кирил и Методий"

Графикът за приемане на заявки за транспортиране на гласоподавателите с увреждания на опорно - двигателния апарат или зрението е на 05.11.2016г. и 06.11.2016г.  07:00 до 20:00 часа на телефон: 0899915122.

За транспортирането на гласоподавателите с увреждания е осигурен автомобил марка "Рено", модел "Канго", с рег.№ В 1661 КВ, с шофьор Георги Диков, тел. номер: 0899993642

Допълнително ще бъде публикувана информация и за останалите Общини.

06.10.2016

Съобщение

Следващо заседание на РИК - Варна е насрочено за 10.10.2016г. от 17:30 часа.

03.10.2016

Съобщение

Следващо заседание на РИК - Варна е насрочено за 06.10.2016г. от 17:30 часа.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

всички решения