Заседания

Заседание от дата 22.10.2016 от 17:30 часа.

Решения

№ 048 / 22.10.2016

ОТНОСНО : Състав и разпределение на ръководни места в ПСИК на територията на Община Провадия и в Дом за възрастни хора, гр. Провадия, при провеждане на изборите за ПВП и НР, насрочени на 6 ноември 2016 г.

№ 047 / 22.10.2016

ОТНОСНО : определяне на членове на РИК за приемане на бюлетини.

№ 046 / 22.10.2016

ОТНОСНО : промени в СИК в Област Варна.

№ 045 / 22.10.2016

ОТНОСНО : ПСИК в Община Суворово.

№ 044 / 22.10.2016

ОТНОСНО : ПСИК в Община Провадия.

№ 043 / 22.10.2016

ОТНОСНО : откриване на секция в дом за възрастни хора в Община Провадия.

№ 042 / 22.10.2016

ОТНОСНО : промени в СИК в община Варна.

Календар

Решения

всички решения