Заседания

Заседание от дата 30.03.2021 от 17:00 часа.

Решения

№ 117 / 30.03.2021

ОТНОСНО : Назначаване състав на ПСИК в Община Аврен за провеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

№ 116 / 30.03.2021

ОТНОСНО : Назначаване състав на ПСИК в Община Белослав за провеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

№ 115 / 30.03.2021

ОТНОСНО : Назначаване състав на ПСИК в Община Суворово за провеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

№ 114 / 30.03.2021

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК на територията на Област Варна при провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

№ 113 / 30.03.2021

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК на територията на Община Варна при провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

Календар

Решения

всички решения