Архив избори:
29.03.2021

Съобщение

ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА СИК

Уважаеми колеги,

във връзка с работата Ви, като членове на СИК и невъзможността за провеждане на присъствени обучения, започваме поместваме на обучителни материали и клипове на нашия сайт:

Предизборен ден

Начало на изборния ден

Гласуване

Правила при гласуване

Важно за работа на секционната комисия

онлайн обучение част 1

онлайн обучение част 2 Попълване на протокол на СИК

ВАЖНО!!! онлайн обучение част 3 Логика на протокола и проверка на попълнените данни

 

Попълване на примерен секционен протокол в СИК с хартиено гласуване

Попълване на примерен секционен протокол в СИК с машинно гласуване

 

Методически указания за СИК с бюлетини

Методически указания за СИК с бюлетини и машини

Решение на ЦИК за опаковане

 

обучителен клип за машинно гласуване

ръководство за работа с машина за гласуване

Указания за гласуване с машина

 

В изборният ден е осигуренa телефонна линия за оказване на техническа помощ при работа с машина за гласуване. Телефонният номер е 07005016

 

 

27.03.2021

Съобщение

Как се заявява гласуване с подвижна избирателна кутия за карантинирани поради COVID-19?

Ако сте поставена под задължителна карантина или задължителна изолация към 4 април 2021 г. и желаете да гласувате в изборите за народни представители, следва в срок от 24.03. до 31.03.2021 г., 17.30 ч. включително, да подадете заявление съгласно приложение № 1 към Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК при кмета на общината/района/кметството или кметския наместник (орган по чл. 23, ал. 1 ИК) по постоянния Ви адрес или по настоящия Ви адрес, ако сте заявили гласуване по този адрес в срок до 20 март 2021 г.

Може да изтеглите заявлението от интернет страницата на ЦИК, секция „ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021“, рубрика „За избирателите“, Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация.

Заявлението се подава:

 1. саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
 2. подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
 3. заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;
 4. електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Към заявлението не се прилагат документи.

Общинската/районната администрация следва да провери заявлението и да се свърже с Вас на посочения в заявлението телефон.

В изборния ден Подвижна секционна избирателна комисия ще Ви посети в дома Ви, за да упражните правото си на глас.

Ако адресът, на който пребивавате под карантина не е нито постоянният Ви нито настоящият Ви адрес, и не сте подали посоченото заявление до 20 март 2021 г. включително, няма да може да гласувате на предстоящите избори.

 

За Община Варна заявленията се подават по един от следните начини:

 1. В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 1 към Решение № 2159-НС/02 март 2021 г.:
 • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Община Варна/съответната районна администрация по постоянен/настоящ адрес;
 • изпратено по факс: 052 820 002
 • изпратено по пощата на адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43 или на адреса на съответната районна администрация

Бланка на заявление на хартиен носител можете да свалите от тук

 1. По електронен път чрез подаване на заявление:
 • чрез Интернет страницата на Община Варна

чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги - тук

24.03.2021

Съобщение

 

 

 

Входът за РИК-Варна е през вход 1 на ДКС, зала "Младост".

22.03.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

15.03.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

РИК – Варна напомня, че тече срок за регистрация на застъпници на политическите партии при провеждане на избори за народни представители, насрочени за 4 април 2021 г.

Необходими документи за регистрация на застъпници:

- Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 40-НС от изборните книжа)

- Декларация (Приложение № 42-НС от изборните книжа)

- Списък с имената и ЕГН на застъпниците на хартия.(Приложение 40-НС от изборните книжа)

- Списък с имена и ЕГН на застъпници в Еxcel формат - https://cik.is-bg.net/upload/150449/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.xlsx

 

04.03.2021

Съобщение

В изборния ден Община Варна осигурява осем броя специализирани автомобила за придвижване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, като заявките следва да се отправят до съответните дежурни в районите и кметствата.

Заявки за помощ в изборния ден ще се приемат от 22.03.2021 г. от 6,00ч. до 21,00ч., както и в изборния ден на следните телефони: 0700/10 966 и GSM 0889/409 221.

 

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

№ на секция

Седалище на секция

001

НУИ „Добри Христов“, ул.“Стефан Караджа“ №34

005

СУ “Св.Климент Охридски”, ул."Михаил Колони" №10

017

СУ “Димчо Дебелянов”, ул."Русе" №2

023

ОУ “К. Арабаджиев” – Филиал, ул."Хараламби Ангелов" №13

035

Регионална библиотека „П.Славейков“, бул.Сливница №34

036

Младежки дом, бул. „Цар Освободител“ №27

041

VІІІ СОУПЧЕ "Ал.С.Пушкин", ул."Проф.Державин" №12

043

ОУ „В.Априлов“, ул.“Братя Миладинови“ №130

071

СУ “Елин Пелин”, ул."Тодор Влайков" №18

092

Технически университет, ул.“Студентска“ №1, Машинен факултет, ет.1, зала 114

096

Народно читалище „В. Левски” – 1945, ул. „Лоза” №3, фитнес зала

097

VII СУ „Найден Геров“, ул.Царевец №1, ет.1 – физкултурен салон

104

ОУ „Черноризец Храбър“, ул.Студентска, зала столова, ет.1

110

Икономически университет /втори корпус/, ул.“Евлоги Георгиев“ №24, ет.1, аудитория 2-131

119

І ЕГ – ул. „Подвис”, №29, ст.1, стая 106

123

III ОУ „Ангел Кънчев“, ул.Роза №23, ет.1, стая 103

148

ОУ „Стефан Караджа“, ул."Братя Бъкстон" №11, ет.1, стая 1 – малък физкултурен салон

157

V ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, ж.к. „Чайка“, ет.1, стая 101

176

ОУ „Панайот Волов” – кв. „Виница”, ул. "Димитър Солунски”, №4, ет.І, стая 101

192

ОУ “Никола Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.

214

ОУ “Добри Чинтулов”, ж.к."Трошево, ул."Милосърдие" №12

246

СОУ “Гео Милев”, ж.к."Младост, бул."Република" №124а

281

ПГ по Електротехника, ж.к."Победа", ул."Върба" №24

291

ОУ "Патриарх Евтимий", ж.к. "Вл.Варненчик" I м.р. ул."Д.Дончев" №10

303

ДГ №42 "Българче", ж.к. "Вл.Варненчик" I м.р., ул."Г.Минков"

313

ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл.Варненчик" II м.р.

327

СУ " П.К. Яворов ", ж.к."Вл.Варненчик" III м.р.

338

I ОУ „Св.Княз Борис I“, ж.к. ''Вл. Варненчик'' IV м.р.

362

НУ "Васил Левски", ул. "Места" № 27

370

СУ “Любен Каравелов”, ул."Народни будители" № 17 А

382

Народно читалище „М.Шолохов“, ул. „Казашка“ №14

383

Народно читалище "Пробуда", ул."Цар Симеон I" №8    

384

ОУ "Добри Войников", ул."С.Врачански" - за лица със затруднено зрение – изкачват се стъпала

385

ОУ "Добри Войников", ул."С.Врачански" - за лица със затруднено зрение   - изкачват се стъпала

386

Кметство – Звездица, ул."Феникс" №59

387

с. Константиново, ул.''Васил Левски'' №36 ет.1

В изборния ден заявки за помощ се приемат на следните телефони: 

Район "Младост" - 052/820 790 за СОУ "Гео Милев" ; 0885/221 300 и 0884/243 940

Кметство Каменар - 052/671 055 и 052/671 323

 

23.02.2021

Съобщение

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Всички секции в Община Аврен, Община БялаОбщина Ветрино и Община Суворово се намират на ет.1 и са подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Телефони за контакти:

-          05143/ 23 79 – за гр.Бяла

-          05143/ 40 74 – за с.Горица и с.Самотино

-          051428/  224 – за с.Господиново

-          051428/  220 – за с.Дюлино

-          05143/ 23 70 – за с.Попович

ОБЩИНА АКСАКОВО

СИК 030200 003 - гр. Аксаково, ул. "Михаил Иванов" № 1

СИК 030200 015 - гр. Игнатиево, СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Приемане на заявки за транспорт може да се извършва от 7.00 ч. до 19.00 ч. на 3 и 4 април 2021 г. на телефон: 0899/915 106

В работните дни преди 3 април 2021 г., заявки могат да се извършват от 8.00 ч. до 17.00 ч. на телефон: 0899/ 915 148 

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Секция № 007 – Ритуална зала „Младост“, гр. Дългопол , ул. „Тодор Илиев“ 1

Секция № 023 – с. Цонево, ул. „Тринадесета“ 1 / Пенсионерски клуб в ритуална зала/

Телефон за контакти: 0517/22 185

ОБЩИНА ДЕВНЯ

Секция № 004 – СУ „Васил Левски“, гр. Девня;

Секция № 009 – „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, гр. Девня;

Телефон за контакти: 0519/4-70-11

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Секция 030400007 – гр. Белослав, ЦДГ „Първи юни“, кв. „Младост“ – 1 етаж

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Всички избирателни секции са подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването, с изключение на секция 030900014 – с. Искър

Телефон за контакт: 05131-23-15; 0131-23-16

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Секция 032400002 – гр. Провадия, кв. „Север“ между бл.9 и бл. 10 – сградата на пенсионерски клуб „Детелина“

Секция 032400010 – гр. Провадия, ул. „Цар Освободител“ 96  - сградата на пенсионерски клуб „Надежда“

Секция 032400013 - гр. Провадия, ул. „Дунав“ 72 - сградата на СУ „Димитър Благоев“

Секция 032400015 - гр. Провадия, ул. „Дунав“ 46 - сградата на пенсионерски клуб „Овеч“

Телефон за контакт: 0518/4 27 02 ; 0889/ 99 98 93

Община Долни Чифлик

031300002

гр. Долни чифлик, НЧ „Изгрев”, ул. „Камчия”, № 2

031300008

с. Пчелник, ОУ 'Хр. Ботев", ул. „П. Хилендарски”, № 19

031300012

с. Горен чифлик, ОУ „П. Хилендарски”, ул. „Орловец”, № 2

031300015

с. Гроздьово, ОУ ”Христо Смирненски”, бул. „Ленин”, №10

031300023

с. Ст. Оряхово, ОУ, ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, № 36

 

Телефон за контакт: 05142 2106, на който от 07.00 ч. до 19.30 ч. на 04.04.2021 г. ще се приемат заявки за оказване на помощ за придвижване в изборния ден на избирателите

22.02.2021

Съобщение

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

22.02.2021

Съобщение

Следващото заседание на РИК - Варна ще се проведе на 23.02.2021 г. от 17.00 ч.

20.02.2021

Съобщение

РИК-Варна напомня, че крайния срок за регистриране на Инициативни комитети за участие в изборите за народни представители насрочени на 4 април 2021г. изтича в 17:00ч. на 22.02.2021 година.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

всички решения