Заседания

Заседание от дата 10.05.2019 от 17:30 часа.

Решения

№ 46 / 10.05.2019

ОТНОСНО : Формиране на ПСИК в Община Вълчи дол при провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019.

№ 45 / 10.05.2019

ОТНОСНО : Формиране на ПСИК в Община Дългопол при провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019.

№ 44 / 10.05.2019

ОТНОСНО : Откриване на секция в Дом за стари хора, с. Рояк, община Дългопол, област Варна при провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019.

№ 43 / 10.05.2019

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК на територията на Област Варна при провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019.

№ 42 / 10.05.2019

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК на територията на Община Варна при провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019.

Календар

Решения

всички решения