Архив избори:
24.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна ще се проведе на 25.05.2019г. от 18.00ч

24.05.2019

Съобщение

ПРОМЕНИ В СЕДАЛИЩАТА, ОТРАЗЕНИ В ЗАПОВЕДТА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ

                                                         

 

Район

Старо седалище

Ново седалище

„Одесос“

СУ „Димчо Дебелянов“

Юнашки салон

 

ОУ „К. Арабаджиев“ (филиал)

Ул. „Дрин“ № 65 (партерен етаж)

 

Клуб на пенсионера, ул. „Ген. Колев“ № 59

СУЕО „Ал. С. Пушкин“

 

Клуб на пенсионера, ул. „Черни връх“ № 60

СУ „Елин Пелин“

„Приморски“

Медицински университет

ПГ по текстил и моден дизайн

 

ОУ „Ст. Караджа“

ПГ по текстил и моден дизайн

 

Клуб на пенсионера, ж.к. „Чайка“ бл. 67

Спортно училище „Г. Бенковски“

 

ПГ Химия ХВП

VІ ЕГ „Фр. Ж. Кюри“

 

Заведение на ул. „Арх. М. Йорданов“

Търговски център „Кубчето“

 

Оздравително училище

ОУ „П. Волов“, кв. Виница

„Младост“

ПГ по горско стопанство и дървообработване

ПГ по електротехника

„Аспарухово“

НУ „Васил Левски

СУ „Любен Каравелов“

 

 

 

23.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна ще се проведе на 24.05.2019г. от 17.30ч.

23.05.2019

Съобщение

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

 

Всички секции в Община Вълчи дол, Община Аврен, Община Ветрино и Община Провадия се намират на ет.1 и са подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

 

Община Провадия

Секция № 005 - „Център за информация и услуги на гражданите“, сграда на общинска администрация Провадия, гр. Провадия;

Телефон за контакти: 0518/4-27-02

 

Община Девня

Секция № 004 – СУ „Васил Левски“, гр. Девня;

Секция № 009 – „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, гр. Девня;

Телефон за контакти: 0519/4-70-27

 

Община Дългопол

Секция № 007 – Ритуална зала „Младост“, гр. Дългопол;

Телефон за контакти: 0517/2-22-50

23.05.2019

Съобщение

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

 

РАЙОН "ПРИМОРСКИ"

 

Секция № 092 Технически университет, ул. Студентска №1, Машинен факултет, ет.1, зала 114

Секция № 096   Читалище "В.ЛЕВСКИ", ул. "Лоза" №5, фитнес зала;            

Секция № 097   VII СУ „Найден Геров“, ул. Царевец №1, ет.1 – физкултурен салон;                                   

Секция № 104 ОУ „Черноморец Храбър“, ул. „Студентска“, актова зала, ет.1;

Секция № 111 Икономически университет (II корпус), ул. „Евлоги Георгиев“ №24, ет.1, зала 2-131;  

Секция № 119   I ЕГ - ул."Подвис" №29, ет.1, стая 105;

Секция № 123 III ОУ „Ангел Кънчев“, ул. „Роза“ №23, ет.1, стая 103;

Секция № 129   В и К Варна ООД, ул. "Прилеп" №33, административна сграда;

Секция № 130   ПГ по туризъм "Проф. Асен Златаров" №1, етаж 1, стая 10;

Секция № 135 Икономически университет, бул. „Княз Борис I“ №77, аудитория 128, ет.1;

Секция № 137   Дом на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, ул."Ген. Столетов" №3, ет.1;

Секция № 156   V ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, ж.к. Чайка, ет.1, стая 100В;

Секция № 176   ОУ "Панайот Волов", кв."Виница", ул."Димитър Солунски", №4, ет.I, стая 101.

Секция № 182 ПГ по текстил и моден дизайн, бул.“Осми приморски полк“ №113, фоайе, ет.1;

 

РАЙОН "ОДЕСОС"

Секция № 001   НУИ „Добри Христов“, ул. „Стефан Караджа“ №34;  

Секция № 005   СУ "Св.Климент Охридски", ул."Михаил Колони" №10;

Секция № 017   Юнашки салон, бул. „Христо Ботев“ №1;

Секция № 023 ул. „Дрин“ №65 /партерен етаж/;

Секция № 035 Регионална библиотека „П.Славейков“, бул. „Сливница“ №34;

Секция № 036 Младежки дом, бул. „Цар Освободител“ №27;

Секция № 038   СУЕО "Ал.С.Пушкин", ул.''Проф.Державин" №12;Секция № 040  

Секция № 043   ОУ „В.Априлов“, ул. „Братя Миладинови“ №130;

Секция № 071   СОУ "Елин Пелин", ул. "Тодор Влайков" №18.

 

РАЙОН "МЛАДОСТ"

Секция № 192   ОУ "Никола Вапцаров", ж.к "Възраждане" II м.р.;

Секция № 214   ОУ "Добри Чинтулов", ж.к "Трошево", ул."Милосърдие" №12;

Секция № 246   СОУ "Гео Милев" , ж.к "Младост", бул. "Република" №124а;

Секция № 281   ПГ по електротехника, ж.к "Победа", ул."Върба" №24;

 

РАЙОН "ВЛАДИСЛАВОВО"

Секция № 291  ОУ "Патриарх Евтимий", ж.к. "Вл. Варненчик" I м.р., ул. "Д. Дончев" №10;

Секция № 313  ОУ "Стоян Михайловски", ж.к. "Вл. Варненчик" II м.р;

Секция № 327  СУ "П.К Яворов", ж.к. "Вл. Варненчик" III м.р;

Секция № 338  I ОУ, ж.к. "Вл. Варненчик" IV м.р.

 

РАЙОН "АСПАРУХОВО"

Секция № 362  СУ "Любен Каравелов", ул. "Народни будители" №17 А;

Секция № 370  СУ "Любен Каравелов", ул. "Народни будители" №17 А;

 

 

КАЗАШКО

 

Секция № 382 Народно читалище „М.Шолохов“, ул. „Казашка“ №14;

 

КАМЕНАР

Секция № 383 Народно читалище "Пробуда", ул."Цар Симеон" I, №8;

Секция № 384 ОУ "Добри Войников", ул."С. Врачански" - за лица със затруднено зрение - изкачват се стъпала;

Секция № 385 ОУ "Добри Войников", ул. "С Врачански" - за лица със затруднено зрение - изкачват се стъпала;

 

 ЗВЕЗДИЦА

Секция № 386 Кметство Звездица, ул. "Феникс" №59;

 

КОНСТАНТИНОВО

Секция № 387 с.Константиново, ул."Васил Левски" №36, ет.1;

 

Заявки за помощ в изборния ден, за осигуряване придвижването на избиратели за гласуване в изборния ден ще се приемат от 13.05.2019г. на тел. 0889/ 409 221 и 052/500 652 и 0700 10 966.

При нужда в изборния ден, помощ на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването ще се извършва от дежурните в районите и кметствата.

Младост - 052/820- 790; 052/500-652; 0885/ 221 300; 0888/ 914 922; 0886/ 270 047;

Звездица - 052/ 820 - 662;

Каменар - 052/ 671 - 055; 052/ 671 - 323.

 

21.05.2019

Съобщение

Обучение на всички секции на територията на община Варна - район "Одесос", райом "Приморски" и район "Младост" ще се проведе на 22.05.2019г. от 17:30ч. в зала "Пленарна" на Община Варна.

20.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна ще се проведе на 21.05.2019г. от 17.30ч.

20.05.2019

Съобщение

Обучение на всички секции с машинно гласуване на територията на общините на област Варна (с изключение на община Варна) ще се проведе на 21.05.2019г. от 14:00ч. в зала "Пленарна" на Община Варна.

19.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК- Варна на 20.05.2019г. от 16:45 часа.

16.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК- Варна на 18.05.2019г. от 17:30 часа.

15.05.2019

Образец на одобрената от РИК 03 - Варна бюлетина

14.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК- Варна на 15.05.2019г. от 17:30 часа

13.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК- Варна на 14.05.2019г. от 17:30 часа

03.05.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК- Варна на 09.05.2019г. от 17:30 часа.

30.04.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК- Варна на 03.05.2019г. от 17:30 часа.

19.04.2019

Съобщение

РИК Варна насрочва жребий за реда за представяне на партии и коалиции в регионалните медии -   БНТ 2 Варна и Радио Варна при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, на дата 24.04.2019 г. от 10.00 часа в РИК-Варна.

19.04.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК- Варна на 24.04.2019г. от 17:30часа

16.04.2019

Съобщение

РИК 03 информира гласоподавателите, че на сайта на ЦИК, в раздел “ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 2019”, в подраздел „За избирателите“, гражданите могат да извършат проверка в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.

За да се извърши проверката, следва да се получи персонален идентификационен код (ПИК) на заявен електронен адрес (Email). След получаване на кода е необходимо той да бъде активиран чрез натискане върху връзката (линк), посочена в съобщението, с което е изпратен ПИК. След това действие може да се извърши проверка в списъка.

16.04.2019

Съобщение

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

12.04.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК- Варна на 19.04.2019г. от 17:30часа

08.04.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК03 - Варна е насрочено за 17:30 11.04.2019г

08.04.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК03 - Варна е насрочено за 17:30 08.04.2019г.

07.04.2019

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ В ТРЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН-ВАРНА

РИК-Варна напомня, че крайния срок за:

  • За заявяване на желание за гласуване извън страната е 30.04.2019г.;
  • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 11.05.2019г.;
  • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 11.05.2019г;
още съобщения

Календар

Решения

всички решения