Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 129
Варна, 28.05.2019

ОТНОСНО: Сигнал вх. № 422/26.05.2019 г.

С вх. № 422/26.05.2019 г. в РИК-Варна е постъпил сигнал по електронна поща от Даниела Пенкова – член на Инициативния комитет, издигнал независимоя кандидат Ваня Руменова Грогирова, за нарушение в секция № 009 на територията на Община Варна, че застъпници и представители в секцията са били принудени да положат подпис в уверение на това, че са получили копие от протокола на СИК.

Във връзка с изложеното в сигнала бе извършена проверка на място, при която твърдяното в сигнара нарушение не бе констатирано.

С оглед изложеното по-горе и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, РИК-Варна,

РЕШИ:

ОСТАВЯ без уважение Сигнал вх. № 422/26.05.2019 г. като неоснователен.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 29.05.2019 в 10:47 часа

Календар

Решения

всички решения