Заседания

Заседание от дата 24.10.2016 от 17:30 часа.

Решения

№ 053 / 24.10.2016

ОТНОСНО : Провеждане на обучения на членове на СИК.

№ 052 / 24.10.2016

ОТНОСНО : Назначаване състави на ПСИК на територията на Община Суворово, при провеждане на изборите за ПВП и НР, насрочени на 6 ноември 2016 г.

№ 051 / 24.10.2016

ОТНОСНО : Назначаване състави на СИК в Дом за възрастни хора и ПСИК на територията на Община Провадия, при провеждане на изборите за ПВП и НР, насрочени на 6 ноември 2016г.

№ 050 / 24.10.2016

ОТНОСНО : Закриване на СИК.

№ 049 / 24.10.2016

ОТНОСНО : РИК – Варна

Календар

Решения

всички решения