Заседания

Заседание от дата 13.10.2016 от 12:30 часа.

Решения

№ 041 / 13.10.2016

ОТНОСНО : Утвърждаване на графичен файл за предпечатен образец на бюлетина и тираж.

Календар

Решения

всички решения