ГЕРБ-СДС

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Калоян Маринов Маринов1/28.09.2022г.
Христо Атанасов Атанасов2/28.09.2022г.
Даниела Иванова Тодорова3/28.09.2022г.
Димитър Илиев Димитров4/28.09.2022г.
Радослав Мирославов Боев5/28.09.2022г.
Петър Борисов Недков6/28.09.2022г.
Стоян Стефанов Попов7/28.09.2022г.
Мирослав Тодоров Атанасов8/28.09.2022г.
Марина Илиева Семова9/28.09.2022г.
Георги Боев Димов10/28.09.2022г.
Добромир Иванов Добрев11/28.09.2022г.
Ради Иванов Господинов12/28.09.2022г.
Светла Йорданова Попова13/28.09.2022г.
Милен Георгиев Димитров14/28.09.2022г.
Васил Георгиев Василев15/28.09.2022г.
Иван Николов Банчев16/28.09.2022г.
Димо Драганов Георгиев17/28.09.2022г.
Георги Василев Христов18/28.09.2022г.
Добринка Димитрова Добрева19/28.09.2022г.
Павлина Петрова Милушева20/28.09.2022г.
Екатерина Панайотова Дянкова21/28.09.2022г.
Павлина Емилова Михайлова-Борисова22/28.09.2022г.
Миглена Стефанова Танкова23/28.09.2022г.
Дияна Димитрова Диянова24/28.09.2022г.
Жоро Борисов Георгиев25/28.09.2022г.
Киро Иванов Михов26/28.09.2022г.
Пламена Галинова Петрова27/28.09.2022г.
Николай Иванов Николов28/28.09.2022г.
Димитър Иванов Банчев29/28.09.2022г.
Мустафа Нихат Мустафа30/28.09.2022г.
Петранка Атанасова Дакова31/28.09.2022г.
Светослав Димитров Желязков32/28.09.2022г.
Георги Маринов Георгиев33/28.09.2022г.
Ради Костов Тунчев34/28.09.2022г.
Васил Христов Желев35/28.09.2022г.
Денислав Станиславов Станков36/28.09.2022г.
Тодор Димов Тодоров37/28.09.2022г.
Марин Банчев Маринов38/28.09.2022г.
Ани Христова Парашкевова39/28.09.2022г.
Антон Георгиев Андреев40/28.09.2022г.
Антониан Димитров Димитров41/28.09.2022г.
Николай Стефанов Йорданов42/28.09.2022г.
Иван Живков Димитров43/28.09.2022г.
Светла Александрова Ганчева44/28.09.2022г.
Миглена Никова Клисарова45/28.09.2022г.
Йордан Димитров Йовчев46/28.09.2022г.
Ивелина Илиева Спасова47/28.09.2022г.
Виктор Даниелов Димитров48/28.09.2022г.
Дорияна Иванова Кирчева49/28.09.2022г.
Колю Димитров Колев50/28.09.2022г.
Гинка Славчева Славова51/28.09.2022г.
Пламен Русев Панайотов52/28.09.2022г.
Веселин Мариянов Митев53/28.09.2022г.
Димитър Колев Димитров54/28.09.2022г.
Кристиан Божидаров Ганчев55/28.09.2022г.
Снежанка Йорданова Маркова56/28.09.2022г.
Никола Трифонов Николов57/28.09.2022г.
Кирил Павлов Господинов58/28.09.2022г.
Теодора Николаева Бакалова59/28.09.2022г.
Ангел Гичев Гигов60/28.09.2022г.
Димитър Маринов Николов61/28.09.2022г.
Стефка Цанева Жекова62/28.09.2022г.
Любомир Йорданов Кръстев63/28.09.2022г.
Павел Валентинов Геров64/28.09.2022г.
Антон Атанасов Маринов65/28.09.2022г.
Живко Петров Жеков66/28.09.2022г.
Атанас Калчев Маринов67/28.09.2022г.
Дарина Пенева Георгиева68/28.09.2022г.
Риза Исмаил Реджеб69/28.09.2022г.
Красимира Станиславова Илиева70/28.09.2022г.
Керка Добрева Славова71/28.09.2022г.
Рожди Рафетова Сабриева72/28.09.2022г.
Мустафа Ахмед Мустафа73/28.09.2022г.
Цветан Александров Москвич74/28.09.2022г.
Георги Радославов Василев75/28.09.2022г.
Емил Николаев Ангелов76/28.09.2022г.
Йордан Георгиев Желязков77/28.09.2022г.
Теодора Стоянова Тодорова78/28.09.2022г.
Минка Георгиева Йосифова79/28.09.2022г.
Христо Христов Йовчев80/28.09.2022г.
Младен Юлиянов Методиев81/28.09.2022г.
Десислава Димитрова Господинова82/28.09.2022г.
Красимира Димитрова Тодорова83/28.09.2022г.
Георги Тодоров Добрев84/28.09.2022г.
Йордан Георгиев Димитров85/28.09.2022г.
Павлина Димитрова Минчева86/28.09.2022г.
Милена Олегова Давидова87/28.09.2022г.
Красимир Стоянов Асенов88/28.09.2022г.
Станка Стефанова Тодорова89/28.09.2022г.
Димитричка Димитрова Радева90/28.09.2022г.
Алекси Янакиев Алексиев91/28.09.2022г.
Асине Неджиб Неджиб92/28.09.2022г.
Неделчо Стоянов Неделчев93/28.09.2022г.
Денница Драгова Димитрова94/28.09.2022г.
Таня Рачева Недева95/28.09.2022г.
Злати Станев Златев96/28.09.2022г.
Тодор Нестеров Недев97/28.09.2022г.
Йордан Панков Янчев98/28.09.2022г.
Николай Илиев Николов99/28.09.2022г.
Росица Николова Вълкова100/28.09.2022г.
Асен Минчев Янчев101/28.09.2022г.
Недялка Маринова Неделчева102/28.09.2022г.
Неделчо Дойчев Неделчев103/28.09.2022г.
Хюсеин Сали Юсуф104/28.09.2022г.
Кина Здравкова Христова105/28.09.2022г.
Айсан Яшаров Алиев106/28.09.2022г.
Злати Димитров Златев107/28.09.2022г.
Самет Ремзи Ахмед108/28.09.2022г.
Васил Янакиев Господинов109/28.09.2022г.
Назиф Ибрямов Назифов110/28.09.2022г.
Галина Величкова Христова111/28.09.2022г.
Християн Красимиров Петров112/28.09.2022г.
Симеон Симеонов Ангелов113/28.09.2022г.
Ферхан Юсеин Хасан114/28.09.2022г.
Даниела Маринова Костадинова115/28.09.2022г.
Исмет Мустафа Ахмед116/28.09.2022г.
Ганка Недева Георгиева117/28.09.2022г.
Калчо Енчев Тончев118/28.09.2022г.
Бисер Николов Симеонов119/28.09.2022г.
Николай Нгуен Лием120/28.09.2022г.
Мартин Нойков Нойков121/28.09.2022г.
Станислав Иванов Кръчмаров122/28.09.2022г.
Димитър Николаев Николов123/28.09.2022г.
Диян Стефанов Димов124/28.09.2022г.
Исуф Гюнал Юнуз125/28.09.2022г.
Симеон Миленов Михалев126/28.09.2022г.
Атанас Димитров Атанасов127/28.09.2022г.
Валентин Емилов Влахов128/28.09.2022г.
Данаил Иванов Георгиев129/28.09.2022г.
Веселина Николова Стоянова130/28.09.2022г.
Радка Стоянова Вангелова131/28.09.2022г.
Еленка Добрева Иванова132/28.09.2022г.
Емилия Николаева Петкова133/28.09.2022г.
Бойчо Стефанов Баев134/28.09.2022г.
Младен Емилов Симеонов135/28.09.2022г.
Живко Николов Николов136/28.09.2022г.
Христо Тошков Христов137/28.09.2022г.
Живко Тодоров Пандов138/28.09.2022г.
Десислава Илкова Пенкова139/28.09.2022г.
Илиян Иванов Иванов140/28.09.2022г.
Стефан Тодоров Иванов141/28.09.2022г.
Танер Назми Саид142/28.09.2022г.
Фахрия Талятова Емилова143/28.09.2022г.
Галина Ангелова Николова144/28.09.2022г.
Цвета Тодорова Неделчева145/28.09.2022г.
Васил Стефанов Илиев146/28.09.2022г.
Мирослав Николаев Николов147/28.09.2022г.
Иванка Георгиева Боева148/28.09.2022г.
Даниела Георгиева Калчева149/28.09.2022г.
Милена Митева Атанасова150/28.09.2022г.
Ани Емилова Иванова151/28.09.2022г.
Милен Славов Неделчев152/28.09.2022г.
Росина Иванова Колева153/28.09.2022г.
Магдалена Ангелова Иванова154/28.09.2022г.
Женя Емилова Иванова155/28.09.2022г.
Николай Маринов Неделчев156/28.09.2022г.
Емил Стоянов Желязков157/28.09.2022г.
Илко Михов Илиев158/28.09.2022г.
Николета Миленова Иванова159/28.09.2022г.
Мерсин Ерол Исмаил160/28.09.2022г.
Иво Миладинов Иванов161/28.09.2022г.
Диан Георгиев Борисов162/28.09.2022г.
Христина Димитрова Георгиева163/28.09.2022г.
Дончо Йорданов Стоянов164/28.09.2022г.
Полина Бисерова Георгиева-Аврамова165/28.09.2022г.
Борис Александров Кендалов166/28.09.2022г.
Румяна Тодорова Иванова167/28.09.2022г.
Антоанета Кирчева Георгиева168/28.09.2022г.
Драгомир Аврамов Аврамов169/28.09.2022г.
Веселин Иванов Сивов170/28.09.2022г.
Петър Георгиев Вълков171/28.09.2022г.
Елизабет Христова Радева172/28.09.2022г.
Петя Димитрова Петрова173/28.09.2022г.
Светльо Николов Пенев174/28.09.2022г.
Живко Цветанов Иванов175/28.09.2022г.
Илка Жекова Георгиева176/28.09.2022г.
Иван Сивков Люцканов177/28.09.2022г.
Мехмед Мергюл Ниязи178/28.09.2022г.
Нели Кирова Иванова179/28.09.2022г.
Георги Димитров Генев180/28.09.2022г.
Мария Димитрова Джумайска181/28.09.2022г.
Златка Петрова Недева182/28.09.2022г.
Тянко Димитров Тянков183/28.09.2022г.
Таня Боева Лефтерова184/28.09.2022г.
Анни Николова Овчарова185/28.09.2022г.
Живка Димитрова Пенева186/28.09.2022г.
Нели Йорданова Петрова187/28.09.2022г.
Валя Златева Петрова188/28.09.2022г.
Антоанета Георгиева Тодорова189/28.09.2022г.
Даниел Александров Токушев190/28.09.2022г.
Здравка Стефанова Станева191/28.09.2022г.
Станислава Обретенова Петрова192/28.09.2022г.
Захари Димитров Касапски193/28.09.2022г.
Силвия Илиева Жекова194/28.09.2022г.
Ивайло Георгиев Иванов195/28.09.2022г.
Дарина Неделчева Дойчева196/28.09.2022г.
Лора Красимирова Кръстева197/28.09.2022г.
Марияна Стоянова Своянова198/28.09.2022г.
Ангелина Янчева Андреева199/28.09.2022г.
Мария Иванова Петрова200/28.09.2022г.
Рени Петрова Вълчева201/28.09.2022г.
Светлозар Николов Николов202/28.09.2022г.
Константин Стефанов Иванов203/28.09.2022г.
Николай Стефанов Тасков204/28.09.2022г.
Ралица Красимирова Чобанова205/28.09.2022г.
Христослав Хрисимиров Хинев206/28.09.2022г.
Светла Минкова Темова207/28.09.2022г.
Корнелия Красимирова Върбанова208/28.09.2022г.
Красимир Димитров Кръстев209/28.09.2022г.
Илиян Антонов Върбанов210/28.09.2022г.
Анна Хараламбиева Кръстева211/28.09.2022г.
Анета Великова Ангелова212/28.09.2022г.
Ясен Тодоров Тодоров213/28.09.2022г.
Вълчо Бориславов Панайотов214/28.09.2022г.
Силвия Живкова Вълчева215/28.09.2022г.
Християн Николаев Николов216/28.09.2022г.
Петър Петров Георгиев217/28.09.2022г.
Златина Димитрова Димитрова218/28.09.2022г.
Пламен Христов Илиев219/28.09.2022г.
Владислав Филипов Филев220/28.09.2022г.
Катерина Пламенова Георгиева221/28.09.2022г.
Гергана Красимирова Кирова222/28.09.2022г.
Стефан Димитров Димитров223/28.09.2022г.
Наталия Лалева Кънева224/28.09.2022г.
Дияна Кирилова Стоянова225/28.09.2022г.
Виктор Валентинов Тодоров226/28.09.2022г.
Димитър Василев Димитров227/28.09.2022г.
Иво Николов Иванов228/28.09.2022г.
Светлана Иванова Папазова229/28.09.2022г.
Цветанка Атанасова Колева230/28.09.2022г.
Йоан Павлинов Кайряков231/28.09.2022г.
Павлин Павлинов Кайряков232/28.09.2022г.
Стилиян Петров Генчев233/28.09.2022г.
Йоана Бориславова Богословова234/28.09.2022г.
Марин Николаев Георгиев235/28.09.2022г.
Ангелина Петрова Стойчева236/28.09.2022г.
Емил Георгиев Димитров237/28.09.2022г.
Петинка Йорданова Кордова238/28.09.2022г.
Красимир Георгиев Георгиев239/28.09.2022г.
Иванка Калинова Атанасова240/28.09.2022г.
Ивелин Павлов Вълков241/28.09.2022г.
Иванка Щерева Проданова242/28.09.2022г.
Иван Борисов Миладинов243/28.09.2022г.
Валентин Петров Рачев244/28.09.2022г.
Тодор Стоянов Калчев245/28.09.2022г.
Денислав Данков Колев246/28.09.2022г.
Петър Александров Маринов247/28.09.2022г.
Анна Стефчова Димитрова248/28.09.2022г.
Йордан Емилов Чакалов249/28.09.2022г.
Ивелина Стефанова Иванова250/28.09.2022г.
Десислава Божидарова Колева251/28.09.2022г.
Весела Костадинова Манолова252/28.09.2022г.
Кристина Кирилова Керчева253/28.09.2022г.
Лидия Любенова Николаева254/28.09.2022г.
Мариана Йорданова Чакалова255/28.09.2022г.
Иван Николаев Барзов256/28.09.2022г.
Стоян Колев Колев257/28.09.2022г.
Дияна Атанасова Атанасова258/28.09.2022г.
Пламен Георгиев Петков259/28.09.2022г.
Ерия Иванова Димитрова260/28.09.2022г.
Миглена Георгиева Матеева261/28.09.2022г.
Стефан Георгиев Калоянов262/28.09.2022г.
Васил Русев Василев263/28.09.2022г.
Йовка Антонова Зиракян264/28.09.2022г.
Катя Петрова Захариева265/28.09.2022г.
Анна Панос Зиракян266/28.09.2022г.
Янка Атанасова Иванова267/28.09.2022г.
Димитричка Георгиева Димитрова268/28.09.2022г.
Деспа Георгиева Куртева269/28.09.2022г.
Марин Стефанов Делийски270/28.09.2022г.
Васко Ганев Стоилов271/28.09.2022г.
Петя Васкова Стоилова272/28.09.2022г.
Митко Христов Ников273/28.09.2022г.
Юлиан Петров Димов274/28.09.2022г.
Димитър Петров Димов275/28.09.2022г.
Стефка Райкова Йорданова276/28.09.2022г.
Петър Дончев Петров277/28.09.2022г.
Ивайло Иванов Георгиев278/28.09.2022г.
Цонка Радева Липчева279/28.09.2022г.
Светломир Марков Михайлов280/28.09.2022г.
Христо Трифонов Христов281/28.09.2022г.
Любомир Иванов Ичкаров282/28.09.2022г.
Пейчо Иванов Бюлбюлев283/28.09.2022г.
Радостина Тодорова Бакърджиева284/28.09.2022г.
Алдин Русев Михайлов285/28.09.2022г.
Димитър Станев Петров286/28.09.2022г.
Янчо Димов Пашов287/28.09.2022г.
Йордан Атанасов Боев288/28.09.2022г.
Ирма Кехам Кошевая289/28.09.2022г.
Виктор Юриев Кошевой290/28.09.2022г.
Иван Ангелов Ангелов291/28.09.2022г.
Митко Куцаров Кателиев292/28.09.2022г.
Петранка Генчева Иванова293/28.09.2022г.
Борислав Георгиев Георгиев294/28.09.2022г.
Марин Петков Иванов295/28.09.2022г.
Иван Тодоров Радичков296/28.09.2022г.
Бонка Величкова Банкова297/28.09.2022г.
Юлия Иванова Станчева298/28.09.2022г.
Мартин Божидаров Маринов299/28.09.2022г.
Стефан Христов Панайотов300/28.09.2022г.
Станимир Костадинов Танков301/28.09.2022г.
Ася Ивова Янковска302/28.09.2022г.
Анета Дончева Стаменова303/28.09.2022г.
Росен Цветанов Стаменов304/28.09.2022г.
София Стоянова Петрова305/28.09.2022г.
Славчо Славов Славов306/28.09.2022г.
Мариян Ганчев Николов307/28.09.2022г.
Сали Мустафа Исеин308/28.09.2022г.
Иван Стефанов Недялков309/28.09.2022г.
Магдалена Николова Маждракова310/28.09.2022г.
Петранка Георгиева Моцова311/28.09.2022г.
Стоян Недев Стоянов312/28.09.2022г.
Теодора Кирилова Пенчева313/28.09.2022г.
Стефан Стоев Георгиев314/28.09.2022г.
Иван Димитров Колев315/28.09.2022г.
Иван Димитров Бонев316/28.09.2022г.
Гергана Георгиева Терзиева317/28.09.2022г.
Фроска Христова Михайлова318/28.09.2022г.
Димитър Ганчев Митев319/28.09.2022г.
Симона Стоянова Стоянова320/28.09.2022г.
Деница Димитрова Димитрова321/28.09.2022г.
Тодорка Димитрова Мирчева322/28.09.2022г.
Камелия Еленова Христова323/28.09.2022г.
Дочко Антонов Маджаров324/28.09.2022г.
Християн Стоянов Николов325/28.09.2022г.
Емилия Тодорова Илиева326/28.09.2022г.
Диана Светославова Крумова327/28.09.2022г.
Симеон Юлианов Захариев328/28.09.2022г.
Деница Петкова Захариева329/28.09.2022г.
Драгомир Младенов Стефанов330/28.09.2022г.
Стела Стаменова Стамова331/28.09.2022г.
Андрей Димитров Андреев332/28.09.2022г.
Яна Николаева Димитрова333/28.09.2022г.
Николай Андреев Дончев334/28.09.2022г.
Илиян Иванов Андреев335/28.09.2022г.
Ивайло Михайлов Паскалев336/28.09.2022г.
Желязко Андонов Великов337/28.09.2022г.
Стоян Диханов Диханов338/28.09.2022г.
Орлин Георгиев Гочев339/28.09.2022г.
Пенка Иванова Емандиева340/28.09.2022г.
Нели Владимирова Димитрова341/28.09.2022г.
Драгомир Галинов Христов342/28.09.2022г.
Георги Маринов Георгиев343/28.09.2022г.
Хриска Антонова Ганева344/28.09.2022г.
Димитър Георгиев Попов345/28.09.2022г.
Милка Николова Войнова346/28.09.2022г.
Яница Ивайлова Цветкова347/28.09.2022г.
Мартин Красимиров Калоянов348/28.09.2022г.
Джорджия Илиева Дамянова349/28.09.2022г.
Адриана Любенова Любенова350/28.09.2022г.
Верка Василева Радева351/28.09.2022г.
Илия Георгиев Георгиев352/28.09.2022г.
Елизабет Микаел Чипинска353/28.09.2022г.
Габриела Анчева Пенева354/28.09.2022г.
Димитричка Николова Тодорова355/28.09.2022г.
Боряна Владимирова Иванова356/28.09.2022г.
Светослава Благоева Пандова357/28.09.2022г.
Георги Ивелинов Илиев358/28.09.2022г.
Росен Божидаров Илиев359/28.09.2022г.
Даниел Величков Иванов360/28.09.2022г.
Славяна Христова Илиева361/28.09.2022г.
Миглена Иванова Юдова362/28.09.2022г.
Галина Петрова Георгиева363/28.09.2022г.
Илко Атанасов Демиров364/28.09.2022г.
Любомир Илиев Конов365/28.09.2022г.
Йордан Георгиев Симеонов366/28.09.2022г.
Траян Иванов Иванов367/28.09.2022г.
Николинка Димитрова Иванова368/28.09.2022г.
Марин Янев Янев369/28.09.2022г.
Георги Ангелов Ангелов370/28.09.2022г.
Вася Денчева Нейчева371/28.09.2022г.
Иванка Симеонова Недева372/28.09.2022г.
Недка Георгиева Саманлиева373/28.09.2022г.
Николай Иванов Бежанов374/28.09.2022г.
Радина Костадинова Юдова375/28.09.2022г.
Димка Димова Генова376/28.09.2022г.
Цанка Илиева Ангелова377/28.09.2022г.
Борислав Пламенов Нанков378/28.09.2022г.
Кремена Светланова Димитрова379/28.09.2022г.
Димитричка Иванова Иванова380/28.09.2022г.
Надежда Цветкова Кирякова381/28.09.2022г.
Рада Христова Стоянова382/28.09.2022г.
Християн Божидаров Върбанов383/28.09.2022г.
Валерия Димитрова Петкова384/28.09.2022г.
Снежанка Николова Македонска385/28.09.2022г.
Костадин Тодоров Костадинов386/28.09.2022г.
Добромир Стоянов Димитров387/28.09.2022г.
Панайотка Стоянова Николова388/28.09.2022г.
Габрин Юлиянов Пенев389/28.09.2022г.
Иван Георгиев Иванов390/28.09.2022г.
Кирил Пенчев Пенев391/28.09.2022г.
Людмила Петрова Воденичарова392/28.09.2022г.
Калоян Здравков Каменов393/28.09.2022г.
Тодор Стоянов Тодоров394/28.09.2022г.
Мария Стоянова Георгиева395/28.09.2022г.
Бонка Желязкова Димова396/28.09.2022г.
Марияна Янчева Николова397/28.09.2022г.
Дарина Койчева Христова398/28.09.2022г.
Илиян Петров Христов399/28.09.2022г.
Благомир Максимов Благоев400/28.09.2022г.
Русанка Янчева Тонева401/28.09.2022г.
Стела Радостинова Ненова402/28.09.2022г.
Валери Владимиров Илиев403/28.09.2022г.
Йордан Николаев Мирев404/28.09.2022г.
Маргаритка Иванова Димитрова405/28.09.2022г.
Надежда Алексеева Христова406/28.09.2022г.
Тонислав Илчев Илиев407/28.09.2022г.
Росица Русева Попова408/28.09.2022г.
Стоянка Тодорова Стайкова409/28.09.2022г.
Даниела Иванова Бойчева410/28.09.2022г.
Даниел Борисов Минчев411/28.09.2022г.
Милка Петрова Иванова412/28.09.2022г.
Антон Ивелинов Илиев413/28.09.2022г.
Явор Юлиянов Пенев414/28.09.2022г.
Светлан Жечков Дичев415/28.09.2022г.
Станимира Пламенова Маринова416/28.09.2022г.
Янка Рахнева Шишкова417/28.09.2022г.
Маргарита Павлова Ташева418/28.09.2022г.
Живка Стоянова Петрова419/28.09.2022г.
Невена Георгиева Каменова420/28.09.2022г.
Виолета Петрова Илиева421/28.09.2022г.
Бонка Славчева Боева422/28.09.2022г.
Калин Светославов Калевски423/28.09.2022г.
Хугас Гарабедов Месропов424/28.09.2022г.
Стоян Мирков Попов425/28.09.2022г.
Даниел Георгиев Колев426/28.09.2022г.
Цветелина Цветелинова Стършелска427/28.09.2022г.
Атанас Божидаров Попов428/28.09.2022г.
Янка Георгиева Конова429/28.09.2022г.
Стелиян Петров Петров430/28.09.2022г.
Марин Стоянов Вълев431/28.09.2022г.
Николинка Димитрова Георгиева432/28.09.2022г.
Ивилина Върбанова Михайлова433/28.09.2022г.
Мартин Владимиров Димов434/28.09.2022г.
Ангелина Димова Илиева435/28.09.2022г.
Николай Михайлов Янчев436/28.09.2022г.
Елена Костова Костадинова437/28.09.2022г.
Крум Любомиров Крумов438/28.09.2022г.
Валентин Вълчев Вълчев439/28.09.2022г.
Евгения Стоичкова Вълчева440/28.09.2022г.
Цветанка Ганчева Добрева441/28.09.2022г.
Татяна Николова Георгиева442/28.09.2022г.
Иванка Георгиева Миланова443/28.09.2022г.
Галина Стефанова Тимнева444/28.09.2022г.
Недялка Желязкова Панайотова445/28.09.2022г.
Димитричка Стоянова Евстатиева446/28.09.2022г.
Драгомир Николов Бакалов447/28.09.2022г.
Христо Петров Недев448/28.09.2022г.
Александър Николас Христов449/28.09.2022г.
Лидия Керанова Димитрова450/28.09.2022г.
Стефан Георгиев Георгиев451/28.09.2022г.
Маня Иванова Коева452/28.09.2022г.
Красимира Евгениева Петрова453/28.09.2022г.
Миличка Василева Събева454/28.09.2022г.
Виолета Петрова Димитрова455/28.09.2022г.
Светла Колева Тодорова456/28.09.2022г.
Кристияна Стефанова Калчева457/28.09.2022г.
Мартин Любенов Игнатов458/28.09.2022г.
Мирослав Иванов Стефанов459/28.09.2022г.
Стела Илиянова Маринова460/28.09.2022г.
Християн Светославов Маринов461/28.09.2022г.
Ели Георгиева Недялкова462/28.09.2022г.
Мартин Стефанов Петков463/28.09.2022г.
Игор Росенов Рачев464/28.09.2022г.
Стилиана Стефанова Рачева465/28.09.2022г.
Ивайло Колев Жеков466/28.09.2022г.
Ванина Николаева Иванова467/28.09.2022г.
Йоанна Христова Недева468/28.09.2022г.
Петър Иванов Георгиев469/28.09.2022г.
Десислава Христова Банушева470/28.09.2022г.
Живко Борисов Белев471/28.09.2022г.
Шенай Тасинова Ибрямова472/28.09.2022г.
Еленка Николова Петрова473/28.09.2022г.
Даниела Ангелова Христова474/28.09.2022г.
Маргарита Иванова Тенева475/28.09.2022г.
Илияна Николова Николова476/28.09.2022г.
Христина Кунева Йовкова477/28.09.2022г.
Христина Станкова Андонова478/28.09.2022г.
Грета Красимирова Христова479/28.09.2022г.
Катя Росенова Желязкова480/28.09.2022г.
Недко Николаев Парушев481/28.09.2022г.
Петър Стефанов Петров482/28.09.2022г.
Румяна Христова Тодорова483/28.09.2022г.
Стефан Петров Петров484/28.09.2022г.
Ивелина Йорданова Михайлова485/28.09.2022г.
Мария Иванова Митева486/28.09.2022г.
Стойчо Андонов Симионов487/28.09.2022г.
Гинка Николова Тодорова488/28.09.2022г.
Емел Реджебова Исмаил489/28.09.2022г.
Стефан Георгиев Данаилов490/28.09.2022г.
Соня Тодорова Герчева491/28.09.2022г.
Христина Златкова Филева492/28.09.2022г.
Иван Ненов Иванов493/28.09.2022г.
Тодорка Пенева Иванова494/28.09.2022г.
Илиян Пламенов Петров495/28.09.2022г.
Тодорка Данева Атанасова496/28.09.2022г.
Сали Мустафа Сали497/28.09.2022г.
Метин Васви Мустафа498/28.09.2022г.
Христо Радев Иванов499/28.09.2022г.
Ахмед Ахмед Ибрям500/28.09.2022г.
Андрей Шидеров Маринов501/28.09.2022г.
Красимир Александров Емилов502/28.09.2022г.
Антон Христов Манов503/28.09.2022г.
Йордан Киров Колев504/28.09.2022г.
Еленка Михайлова Тодорова505/28.09.2022г.
Бистра Паскалева Добрева506/28.09.2022г.
Минка Великова Георгиева507/28.09.2022г.
Мерлин Турхан Мустафа508/28.09.2022г.
Пламена Желязкова Стоянова509/28.09.2022г.
Недялка Савова Атанасова510/28.09.2022г.
Даниела Друмева Христова511/28.09.2022г.
Янчо Андонов Атанасов512/28.09.2022г.
Петя Вълкова Лазарова513/28.09.2022г.
Николина Костадинова Иванова514/28.09.2022г.
Радостина Янчева Пенева515/28.09.2022г.
Здравко Христов Куртев516/28.09.2022г.
Хистиян Ганчев Николов517/28.09.2022г.
Живко Ганчев Николов518/28.09.2022г.
Пенка Стамова Кюркчиева519/28.09.2022г.
Симона Красимирова Чолакова520/28.09.2022г.
Георги Димитров Димитров521/28.09.2022г.
Янка Панайотова Георгиева522/28.09.2022г.
Нежда Исмаилова Салиева523/28.09.2022г.
Славка Димитрова Кателиева524/28.09.2022г.
Клавдия Цветанова Тодорова525/28.09.2022г.
Димитричка Янева Желязкова526/28.09.2022г.
Георги Иванов Георгиев527/28.09.2022г.
Минка Димитрова Тодорова528/28.09.2022г.
Изабела Веселинова Петкова529/28.09.2022г.
Галина Тихомирова Живкова530/28.09.2022г.
Ридван Юсеинов Кардажа531/28.09.2022г.
Станислав Георгиев Тодоров532/28.09.2022г.
Антоанета Николова Колева533/28.09.2022г.
Рафет Бейтулов Ферадов534/28.09.2022г.
Борислав Ивайлов Борисов535/28.09.2022г.
Гинка Птрова Николова536/28.09.2022г.
Красимира Костадинова Стоянова537/28.09.2022г.
Маргарита Богданова Димитрова538/28.09.2022г.
Христина Петрова Димитрова539/28.09.2022г.
Петя Йорданова Иванова540/28.09.2022г.
Димитър Петров Димитров541/28.09.2022г.
Димитър Петров Йосифов542/28.09.2022г.
Иван Асенов Станоев543/28.09.2022г.
Иван Венциславов Петров544/28.09.2022г.
Мая Петрова Рачева545/28.09.2022г.
Силвия Тодорова Димитрова546/28.09.2022г.
Анка Янакиева Николова547/28.09.2022г.
Камелия Стоянова Йосифова548/28.09.2022г.
Ивелина Руменова Божанова549/28.09.2022г.
Мария Мирославова Йорданова550/28.09.2022г.
Яна Ивелинова Роева551/28.09.2022г.
Камелия Йорданова Димитрова552/28.09.2022г.
Нелка Николаева Александрова553/28.09.2022г.
Никол Димитрова Колева554/28.09.2022г.
Мариана Митева Стойкова555/28.09.2022г.
Стоян Василев Стоилов556/28.09.2022г.
Таня Желязкова Петрова557/28.09.2022г.
Диана Карамфилова Пейчева558/28.09.2022г.
Диана Георгиева Иванова559/28.09.2022г.
Костадинка Ангелова Димова560/28.09.2022г.
Димитър Георгиев Григоров561/28.09.2022г.
Валентин Малчев Вълчанов562/28.09.2022г.
Петранка Стоянова Драгиева563/28.09.2022г.
Мара Димова Тодорова564/28.09.2022г.
Тодорка Калудова Кралева565/28.09.2022г.
Иванка Минева Узунова566/28.09.2022г.
Евгения Георгиева Пипева567/28.09.2022г.
Недялка Златева Иванова568/28.09.2022г.
Димитричка Михалева Драгнева569/28.09.2022г.
Йорданка Миленова Петрова570/28.09.2022г.
Недка Димитрова Русева571/28.09.2022г.
Станислав Валентинов Станев572/28.09.2022г.
Иван Петров Нестеров573/28.09.2022г.
Димо Николов Йорданов574/28.09.2022г.
Теодора Добромирова Георгиева575/28.09.2022г.
Иван Марков Вълков576/28.09.2022г.
Стелияна Иванова Димитрова577/28.09.2022г.
Костадин Христов Христов578/28.09.2022г.
Атанас Николов Митренцов579/28.09.2022г.
Наталия Петрова Желязкова580/28.09.2022г.
Савчо Иванов Манолов581/28.09.2022г.
Румен Димитров Стоянов582/28.09.2022г.
Красимира Василева Георгиева583/28.09.2022г.
Ирина Найденова Атанасова584/28.09.2022г.
Тодорка Николова Христова585/28.09.2022г.
Марияна Костова Костова586/28.09.2022г.
Керанка Милева Желязкова587/28.09.2022г.
Петя Миткова Андреева588/28.09.2022г.
Генади Колев Коев589/28.09.2022г.
Радостин Росенов Демиров590/28.09.2022г.
Росен Русев Демиров591/28.09.2022г.
Демир Дончев Георгиев592/28.09.2022г.
Християна Иванова Цветанова593/28.09.2022г.
Георги Тодоров Желязков594/28.09.2022г.
Георги Кръстев Благоев595/28.09.2022г.
Дияна Георгиева Янкова596/28.09.2022г.
Веселина Тодорова Йорданова597/28.09.2022г.
Момчил Филев Василев598/28.09.2022г.
Живко Христов Цеков599/28.09.2022г.
Продан Георгиев Ангелов600/28.09.2022г.
Пламен Стефанов Тодоров601/28.09.2022г.
Диян Николаев Пеев602/28.09.2022г.
Николай Петров Цветков603/28.09.2022г.
Иван Емилов Григоров604/28.09.2022г.
Петър Георгиев Стоянов605/28.09.2022г.
Гергана Станчева Йорданова606/28.09.2022г.
Драгомир Неделчев Куртев607/28.09.2022г.
Йордан Чавдаров Врачовски608/28.09.2022г.
Гюлджан Йозджанова Рамаданова609/28.09.2022г.
Диана Живкова Димитрова610/28.09.2022г.
Лазар Методиев Александров611/28.09.2022г.
Галина Валентинова Николова612/28.09.2022г.
Сашо Драганов Стоянов613/28.09.2022г.
Димо Михнев Илиев614/28.09.2022г.
Мария Михалева Илиева615/28.09.2022г.
Йовчо Георгиев Вълчанов616/28.09.2022г.
Костадинка Славова Иванова617/28.09.2022г.
Ралин Колев Стоянов618/28.09.2022г.
Минко Юлиянов Минков619/28.09.2022г.
Андриана Сашева Илиева620/28.09.2022г.
Стоян Костадинов Стоянов621/28.09.2022г.
Даниела Тодорова Йорданова622/28.09.2022г.
Иван Красимиров Иванов623/28.09.2022г.
Драгомир Илиев Колев624/28.09.2022г.
Айтен Атчова Мехмедова625/28.09.2022г.
Сабри Орханов Сабриев626/28.09.2022г.
Евджан Ведатова Раимова627/28.09.2022г.
Али Исмаилов Алиев628/28.09.2022г.
Николинка Иванова Драганова629/28.09.2022г.
Светослав Атанасов Димитров630/28.09.2022г.
Бойка Иванова Тодорова631/28.09.2022г.
Ренета Дианова Димитрова
Диян Апостолов Николов
Ивана Апостолова Николова
Свилен Николаев Николов
Виктор Светлев Иванов
Емил Емилов Ангелов
Кремена Михайлова Тороманова
Стела Илиянова Маринова
Мартин Любенов Игнатов
Йордан Атанасов Боев
Щерю Димитров Щерев
Йовка Михайлова Иванова
Снежанка Райкова Райкова
Красимир Василев Арнаудов
Теодора Стефанова Стефанова
Геновева Бинева Бинева
Стелиян Михайлов Михов
Иванка Георгиева Панайотова

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 138 / 03.10.2022

  относно: Секция № 03 06 02 177

 • № 137 / 02.10.2022

  относно: Секция № 03 06 01 022

 • № 136 / 02.10.2022

  относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения