Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 138
Варна, 03.10.2022

ОТНОСНО: Секция № 03 06 02 177

РИК – Варна констатира, че СИК № 03 06 02 177 е предал непопълнено в цялост приложение №9 към методически указания, което е неразделна част към протокол на секционната избирателна комисия, в която се е гласувало със специализирани устройства за машинно гласуване. В приложението липсват данни от преброяването на контролните разписки.

На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, РИК-Варна

РЕШИ: 

Приема протокол на секционната избирателна комисия № 03 06 02 177 с липсващи данни от преброяването на контролните разписки.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 05.10.2022 в 12:07 часа

Календар

Решения

  • № 138 / 03.10.2022

    относно: Секция № 03 06 02 177

  • № 137 / 02.10.2022

    относно: Секция № 03 06 01 022

  • № 136 / 02.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения