Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 136
Варна, 02.10.2022

ОТНОСНО: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

С оглед отчитане на изборните резултати и предаване от РИК към ЦИК на изборни книжа, разписки и технически носители за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., на основание чл.72, ал.1, т. 1 и т. 26 от ИК, РИК-Варна

РЕШИ:

Определя следните членове на РИК:

Велин Марков Жеков, ЕГН ..........;

Олга Николаева Томова Куцарова, ЕГН ..........;

Марияна Георгиева Пантелеева, ЕГН ...........

за отчитане в ЦИК на изборните резултати за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 02.10.2022 в 20:14 часа

Календар

Решения

  • № 138 / 03.10.2022

    относно: Секция № 03 06 02 177

  • № 137 / 02.10.2022

    относно: Секция № 03 06 01 022

  • № 136 / 02.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения