Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 84
Варна, 20.09.2022

ОТНОСНО: Откриване на ПСИК в Община Дългопол за провеждане на избори за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г.

С вх. № 173/19.09.2022 г. в РИК-Варна е постъпило писмо от Община Дългопол с приложена Заповед № 1059/15.09.2022 г., за образуване на Подвижна секционна избирателна комисия за избиратели с трайни увреждания във връзка с произвеждането на избори народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г., съгласно чл. 91 ал. 8 и ал. 9 от ИК.

РИК-Варна констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6, 8 и 9 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.6 , във връзка с във връзка с чл.90, ал.2 и ал.4, чл.91 ал.11 и чл.89 ал.2 от ИК, РИК-Варна

 

Р Е Ш И:

 

Формира подвижни секционни избирателни комисии за Община Дългопол  № 031600028

Определя състав от седем на брой членове за ПСИК Община Дългопол.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 20.09.2022 в 17:40 часа

Календар

Решения

  • № 93 / 23.09.2022

    относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“.

  • № 92 / 23.09.2022

    относно: Регистрация на застъпници на партия „Движение за права и свободи“.

  • № 91 / 23.09.2022

    относно: Определяне технически сътрудници на РИК-Варна

всички решения