Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 81
Варна, 18.09.2022

ОТНОСНО: Откриване на ПСИК в Община Вълчи дол за провеждане на избори за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г.

С вх. № 171/17.09.2022 г. в РИК-Варна е постъпило писмо от Община Вълчи дол с приложена Заповед №896/16.09.2022 г., за образуване на Подвижна секционна избирателна комисия за избиратели с трайни увреждания във връзка с произвеждането на избори народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г., съгласно чл. 91 ал. 8 и ал. 9 от ИК относно ПСИК с № 030900026 .

РИК-Варна констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6, 8 и 9 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с във връзка с чл.90, ал.2 и ал.4, чл.91 ал.11 и чл.89 ал.2 от ИК, РИК-Варна

 

Р Е Ш И:

 

Формира подвижни секционни избирателни комисии за Община Вълчи № 030900026

Определя състав от пет на брой членове за ПСИК Община Вълчи дол.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 18.09.2022 в 17:07 часа

Календар

Решения

  • № 93 / 23.09.2022

    относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“.

  • № 92 / 23.09.2022

    относно: Регистрация на застъпници на партия „Движение за права и свободи“.

  • № 91 / 23.09.2022

    относно: Определяне технически сътрудници на РИК-Варна

всички решения