Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 79
Варна, 16.09.2022

ОТНОСНО: Откриване на ПСИК община Варна

С вх. № 165/16.09.2022 г. в РИК-Варна е постъпило писмо във връзка с чл. 90, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от ИК, относно наличие на изискуем от закона брой избиратели за разкриване на ПСИК на територията на община Варна за провеждане на за изборите за народни представители насрочени на 02 октомври 2022 г.       

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т.6, вр. чл. 90, ал.1  и чл. 37, ал.1 от ИК, РИК-Варна

Р Е Ш И

Формира два броя подвижни секционни избирателни комисии за община Варна от секция с № 03 00 00 408 до секция с № 03 00 00 409

Определя състав от седем на брой членове за ПСИК община Варна.


Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 16.09.2022 в 17:35 часа

Календар

Решения

  • № 93 / 23.09.2022

    относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“.

  • № 92 / 23.09.2022

    относно: Регистрация на застъпници на партия „Движение за права и свободи“.

  • № 91 / 23.09.2022

    относно: Определяне технически сътрудници на РИК-Варна

всички решения