Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 75
Варна, 13.09.2022

ОТНОСНО: Откриване на ПСИК община Аксаково

С вх. № 146/13.09.2022 г. в РИК-Варна е постъпило писмо във връзка с чл. 90, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от ИК, относно наличие на изискуем от закона брой избиратели за разкриване на ПСИК на територията на община Аксаково за провеждане на за изборите за народни представители насрочени на 02 октомври 2022 г.       

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т.6, вр. чл. 90, ал.1  и чл. 37, ал.1 от ИК и Решение № 766-ПВР/НС/ 20.10.2021 г. на ЦИК, РИК-Варна

Р Е Ш И

Формира и утвърждава ПСИК на територията на община Аксаково, област Варна с № 03 02 00 038. 

Определя състав от седем на брой членове за ПСИК община Аксаково.


Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Зам. председател: Марияна Георгиева Пантелеева

* Публикувано на 13.09.2022 в 18:05 часа

Календар

Решения

  • № 93 / 23.09.2022

    относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“.

  • № 92 / 23.09.2022

    относно: Регистрация на застъпници на партия „Движение за права и свободи“.

  • № 91 / 23.09.2022

    относно: Определяне технически сътрудници на РИК-Варна

всички решения