Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 71
Варна, 09.09.2022

ОТНОСНО: Подпомагане дейността на РИК Варна

   С оглед подпомагане дейността на РИК-Варна при провеждане на изборите за народни представители насрочени на 2 октомври 2022г.,  на основание чл.72,ал.1, във връзка с чл.63 ИК и решение № 1200- НС/02.08.2022 на ЦИК, РИК Варна,

Р Е Ш И

 1. Освобождава Юсуф Шенолов Юсуфов, ЕГН .................. специалист - технически сътрудник към РИК-Варна, при провеждане на изборите за народни представители насрочени на 2 октомври 2022г.
 2. Определя за специалист – технически сътрудник към РИК – Варна, при провеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., Мустафа Рамадан Джамил, ЕГН ..........................

Техническият сътрудник се назначава за срок  считано от датата на взимане на настоящото решението до 14 дни от произвеждане на изборите включително.

            Копие от решението да се изпрати на Областна администрация - Варна за сключване на граждански договор с определеното лице, както и прекратяване на сключен граждански договор с Юсуф Шенолов Юсуфов

   Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 09.09.2022 в 17:17 часа

Календар

Решения

 • № 93 / 23.09.2022

  относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“.

 • № 92 / 23.09.2022

  относно: Регистрация на застъпници на партия „Движение за права и свободи“.

 • № 91 / 23.09.2022

  относно: Определяне технически сътрудници на РИК-Варна

всички решения