Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 69
Варна, 07.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“.

С вх.№ 123/06.09.2022 г. в РИК-Варна са постъпили заявления от ПП „Движение за права и свободи“ и списък на общо 170 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02 октомври 2022 г. Приложени са заявления и списъци на хартиен и технически носител.

След извършена проверка РИК-Варна констатира, че за 153 /сто петдесет и три/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК .

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна 153 /сто петдесет и три/ броя упълномощени представители на ПП „Движение права и свободи“, съгласно приложение към настоящото решение.

ОТКАЗВА регистрация на 17 /седемнадесет/ броя упълномощени представители.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 07.09.2022 в 17:20 часа

Календар

Решения

  • № 93 / 23.09.2022

    относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“.

  • № 92 / 23.09.2022

    относно: Регистрация на застъпници на партия „Движение за права и свободи“.

  • № 91 / 23.09.2022

    относно: Определяне технически сътрудници на РИК-Варна

всички решения