Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 67
Варна, 07.09.2022

ОТНОСНО: Утвърждаване на графичен файл за образец на бюлетина и тираж за изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г.

С вх.119/06.09.2022 г. на РИК-Варна е получено писмо от ЦИК във връзка с предпечатната подготовка и одобряване на тираж на бюлетините за изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г.

       С оглед горното и във връзка с Решение № 1266-НС/15.08.2022 г.  на ЦИК, РИК-Варна разгледа проект на графичен файл за предпечатен образец на бюлетина за изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г., както и необходимия за нормалното провеждане на изборния процес тираж на бюлетини за Трети изборен район-Варна.

      На основание чл. 72, ал.1, т.1 във връзка с т.12 и т.18 от ИК и с Решение 1266-НС/15.08.2022 г. на ЦИК, РИК- Варна,

РЕШИ:

 1. УТВЪРЖДАВА проект на графичен файл за предпечатен образец на бюлетина за изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. за трети изборен район-Варна, съгласно приложение.
 2. УТВЪРЖДАВА тираж на бюлетина за изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. за трети изборен район-Варна, съгласно приложение.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 07.09.2022 в 17:19 часа

Календар

Решения

 • № 93 / 23.09.2022

  относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“.

 • № 92 / 23.09.2022

  относно: Регистрация на застъпници на партия „Движение за права и свободи“.

 • № 91 / 23.09.2022

  относно: Определяне технически сътрудници на РИК-Варна

всички решения