Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 65
Варна, 01.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на Община Провадия при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

С вх. № 107/01.09.2022 г. на РИК-Варна е постъпило предложение от кмета на община Провадия за състави на СИК, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК-Варна констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6,8 и 9 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК, РИК-Варна,

Р Е Ш И:

      1.НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии за Община Провадия при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

- от секция с номер от 03 24 00 001 до 03 24 00 043.

Съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

      2.УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Провадия.

      3.ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Провадия.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 01.09.2022 в 18:10 часа

Календар

Решения

  • № 93 / 23.09.2022

    относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“.

  • № 92 / 23.09.2022

    относно: Регистрация на застъпници на партия „Движение за права и свободи“.

  • № 91 / 23.09.2022

    относно: Определяне технически сътрудници на РИК-Варна

всички решения