Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 57
Варна, 01.09.2022

ОТНОСНО: Промяна седалището на РИК-Варна

Във връзка с промяна седалището на РИК-Варна в Двореца на културата и спорта - Варна, считано от 01.09.2022 г. , на основание чл. 72, ал.1 от ИК, РИК – Варна,

РЕШИ:

Определя седалище и адрес за кореспонденция на РИК-Варна, както следва: град Варна, ДКС,  бул. ”Княз Борис I” 115, считано от 01.09.2022 г. до 16.10.2022 г. включително.

Определя следните места за обявяване решенията на РИК-Варна, а именно: на официалния сайта на комисията и на табло в информационен център на ДКС до 16.10.2022 г.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 01.09.2022 в 18:03 часа

Календар

Решения

  • № 93 / 23.09.2022

    относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“.

  • № 92 / 23.09.2022

    относно: Регистрация на застъпници на партия „Движение за права и свободи“.

  • № 91 / 23.09.2022

    относно: Определяне технически сътрудници на РИК-Варна

всички решения