Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 134
Варна, 02.10.2022

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 372/02.10.2022 г.

С вх. № 372/02.10.2022 г. в РИК-Варна е постъпила жалба от Ива Георгиева, в която се излага, че при гласуване в секция в гр. Варна, ОУ Христо Ботев, в стая 352, е установила, че член на секционната комисия е диктувал на глас данните от личните карти на гласоподавателите. Излагат се и други обстоятелства относно организацията на работа на секционната комисия, които нямат пряко отношение към изборния процес.

Изложеното в жалбата не съставлява нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 72, ал.1, т. 2 и т. 20 от ИК, РИК Варна

 

РЕШИ:

 

Оставя жалба с вх. № 372/02.10.2022 г. без уважение като неоснователна.

Указва на всички секционни комисии ва ОУ Христо Ботев, район Аспарухово, Община Варна да спазват Методическите указания на ЦИК относно работата на СИК в частта им относно попълване на избирателните списъци с данните на гласоподавателите.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия н срок от 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73 ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 02.10.2022 в 20:13 часа

Календар

Решения

  • № 138 / 03.10.2022

    относно: Секция № 03 06 02 177

  • № 137 / 02.10.2022

    относно: Секция № 03 06 01 022

  • № 136 / 02.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения