Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 133
Варна, 02.10.2022

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 371/02.10.2022 г.

С вх. № 371/02.10.2022 г. в РИК-Варна е постъпила жалба от Александра Красимирова Стеркова, като представител на Коалиция Демократична България – Обединение, в която се излага, че Председателят на СИК 66 в Община Варна е заявил на висок глас пред избиратели, преструвайки се, че говори по телефона, за кого е гласувала съпругата му и с каква преференция.

При извършена проверка на място в СИК 66 бе установено, че действително Председателят на комисията в телефонен разговор със съпругата си е изразил възмущението си относно направения от нея избор. Това се е случило еднократно в присъствието само на един гласоподавател в секцията, който при това вече е бил упражнил правото си на глас.

Описаната по-горе фактическа обстановка не може да бъде квалифицирана като агитация по смисъла на § 1 т. 17 от ДР на ИК във връзка с чл. 182 ал. 4 от ИК.

 

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 72, ал.1, т. 2 и т. 20 от ИК, РИК Варна

 

РЕШИ:

 

Оставя жалба с вх. № 371/02.10.2022 г. без уважение като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия н срок от 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73 ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 02.10.2022 в 20:13 часа

Календар

Решения

  • № 138 / 03.10.2022

    относно: Секция № 03 06 02 177

  • № 137 / 02.10.2022

    относно: Секция № 03 06 01 022

  • № 136 / 02.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения