Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 111
Варна, 30.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на Коалиция „Продължаваме промяната“

С вх.№ 327/30.09.2022 г. в РИК-Варна е постъпило заявление от Коалиция „Продължаваме промяната“ и списък на общо 7 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02 октомври 2022 г. Приложени са заявления и списъци на хартиен и технически носител.

След извършена проверка РИК-Варна констатира, че за 6 /шест/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК .

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна 6 /шест/ броя упълномощени представители на Коалиция „Продължаваме промяната“, съгласно приложение към настоящото решение.

ОТКАЗВА публикуване на 1 /един/ брой упълномощени представители.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Зам. председател: Марияна Георгиева Пантелеева

* Публикувано на 30.09.2022 в 18:10 часа

Календар

Решения

  • № 138 / 03.10.2022

    относно: Секция № 03 06 02 177

  • № 137 / 02.10.2022

    относно: Секция № 03 06 01 022

  • № 136 / 02.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения