ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Снежанка Йорданова Томова1/30.03.2021
Атанас Венциславов Атанасов2/30.03.2021
Христо Павлов Алтънчев3/30.03.2021
Албена Димитрова Димова4/30.03.2021
Борислав Милков Димитров5/30.03.2021
Валентина Атанасова Господинова6/30.03.2021
Велизара Галинова Господинова7/30.03.2021
Галин Димитров Господинов8/30.03.2021
Деница Златкова Димова-Муховска9/30.03.2021
Диана Янкова Янева10/30.03.2021
Димитричка Атанасова Великова11/30.03.2021
Красимир Димитров Митев12/30.03.2021
Любозар Георгиев Муховски13/30.03.2021
Николай Стойчев Николов14/30.03.2021
Пенка Илиева Христова15/30.03.2021
Радка Николова Петрова16/30.03.2021
Севда Янкова Янева-Калчева17/30.03.2021
Станислав Севдалинов Русев18/30.03.2021
Стоян Железов Кръстев19/30.03.2021
Тодор Димов Великов20/30.03.2021
Албена Асиева Каранизамова21/30.03.2021
Васил Димитров Стефанов22/30.03.2021
Велина Александрова Антимова23/30.03.2021
Десислава Георгиева Иванова24/30.03.2021
Елизабета Георгиева Сапаревска25/30.03.2021
Ивайло Георгиев Иванов26/30.03.2021
Любомир Живков Недев27/30.03.2021
Марияна Костадинова Стоева28/30.03.2021
Милена Христова Божилова29/30.03.2021
Наталия Стоянова Иванова30/30.03.2021
Невянка Димитрова Петкова31/30.03.2021
Пламен Огнянов Иванов32/30.03.2021
Ралица Валентинова Милчева33/30.03.2021
Стелиян Рачев Иванов34/30.03.2021
Стоян Георгиев Стоев35/30.03.2021
Татяна Василева Милчева36/30.03.2021
Тодор Дяков Иванов37/30.03.2021
Христо Маринов Димитров38/30.03.2021
Яна Станиславова Стоянова39/30.03.2021
Зоя Христова Калчева40/30.03.2021
Димитър Драгомиров Николов41/30.03.2021
Момчил Пламенов Илиев42/30.03.2021
Събастиян Мариянов Железаров43/30.03.2021
Христиан Бориславов Йорданов44/30.03.2021
Добрин Василев Тодоров45/30.03.2021
Едуард Галуст Алексанян46/30.03.2021
Васил Кирилов Дочев47/30.03.2021
Георги Михайлов Георгиев48/30.03.2021
Живодар Светланов Киров49/30.03.2021
Илиян Величков Трендафилов50/30.03.2021
Петър Недялков Митев51/30.03.2021
Тото Ташков Танов52/30.03.2021
Яни Недков Чобанов53/30.03.2021
Димитър Янчев Василев54/30.03.2021
Снежана Божидарова Бързакова55/30.03.2021
Георги Петров Василев56/30.03.2021
Севджан Ведатова Раимова57/30.03.2021
Снежана Дякова Тодорова58/30.03.2021
Радко Янев Радев59/30.03.2021
Биляна Естева Банчева60/30.03.2021
Валя Димитрова Тодорова61/30.03.2021
Даниела Живкова Николова62/30.03.2021
Есил Ерханова Керимова63/30.03.2021
Пламена Милчева Атанасова64/30.03.2021
Сибел Аитиева Садкиева65/30.03.2021
Методи Таков Методиев66/30.03.2021
Асен Янчев Калов67/30.03.2021
Радослав Калоянов Радев68/30.03.2021
Юлиян Асенов Янчев69/30.03.2021
Капка Илиева Ковачева70/30.03.2021
Ваня Андонова Тодорова71/30.03.2021
Даниела Колева Димитрова72/30.03.2021
Евелина Александрова Илиева73/30.03.2021
Иванка Демирова Колева74/30.03.2021
Мирослав Маринов Пенев75/30.03.2021
Недялка Горанова Иванова76/30.03.2021
Николай Емилов Янев77/30.03.2021
Петко Евтимов Венев78/30.03.2021
Петранка Илиева Михалева79/30.03.2021
Тодор Николов Тодоров80/30.03.2021
Тодор Койчев Тодоров81/30.03.2021
Ангел Мирчев Иванов82/30.03.2021
Димитър Митков Иванов84/30.03.2021
Емил Серафимов Иванов85/30.03.2021
Нелко Василев Дуков86/30.03.2021
Николай Иванов Василев87/30.03.2021
Атанас Руменов Христов88/30.03.2021
Емил Асенов Емилов89/30.03.2021
Камбер Исмаил Шабан90/30.03.2021
Мартин Марийков Сербезов91/30.03.2021
Митко Каменов Асенов92/30.03.2021
Недка Савова Асенова93/30.03.2021
Сали Хюсню Ахмедов94/30.03.2021
Тодор Асенов Михайлов95/30.03.2021
Янко Лилянов Михайлов96/30.03.2021
Божанка Петрова Кондова97/30.03.2021
Александър Христов Александров98/30.03.2021
Галин Христов Крендев100/30.03.2021
Десислава Стоянова Христова101/30.03.2021
Златимира Младенова Клинкова102/30.03.2021
Николай Борисов Брезоев103/30.03.2021
Силвия Георгиева Димитрова104/30.03.2021
Светлана Иванова Иванова105/30.03.2021
Николай Николаев Вълчев106/30.03.2021
Лидия Ботева Кръстева107/30.03.2021
Кирил Ванев Грънчаров108/30.03.2021
Елена Желева Славова-Вълчева109/30.03.2021
Георги Иванов Дуков110/30.03.2021
Венцислав Иванов Иванов111/30.03.2021
Ваньо Кирилов Грънчаров112/30.03.2021
Богдан Пламенов Пенев113/30.03.2021
Юлияна Мирославова Славчева114/30.03.2021
Ренета Йорданова Колева115/30.03.2021
Йордан Тодоров Тодоров116/30.03.2021
Антон Тодоров Тодоров117/30.03.2021
Габриела Иванова Христова118/30.03.2021
Димитрина Живкова Попова119/30.03.2021
Пенка Илиев Янева120/30.03.2021
Християн Христов Николов121/30.03.2021
Снежана Кирилова Кирилова122/30.03.2021
Данаил Боянов Момчилов123/30.03.2021
Данаил Кирилов Кирилов124/30.03.2021
Елица Стоянова Стоянова125/30.03.2021
Петър Цонев Димитров126/30.03.2021
Димитър Седефков Димитров127/30.03.2021
Васил Иванов Димитров128/30.03.2021
Николай Петров Димитров129/30.03.2021
Иван Димитров Станчев130/30.03.2021
Стоян Димитров Станчев131/30.03.2021
Атанаска Иванова Станчева132/30.03.2021
Минка Станева Димитрова133/30.03.2021
Иван Димитров Димитров134/30.03.2021
Нели Димитрова Лазова135/30.03.2021
Ирена Димитрова Димитрова136/30.03.2021
Николина Стефанова Гайдарджиева137/30.03.2021
Сашка Игнатова Димитрова138/30.03.2021
Стоян Венков Венев139/30.03.2021
Айсун Исмаилова Мехмедова140/30.03.2021
Ангел Богданов Ангелов141/30.03.2021
Анриета Димитрова Конова142/30.03.2021
Белис Юсеин Ахмедова143/30.03.2021
Вълкана Йорданова Кръстева144/30.03.2021
Георги Красимиров Колев145/30.03.2021
Грациела Димитрова Димитрова146/30.03.2021
Гюрджан Нерванов Ахмедов147/30.03.2021
Деян Николаев Кючуков148/30.03.2021
Елена Борисова Борисова149/30.03.2021
Жасмина Йорданова Иванова150/30.03.2021
Ивайло Манолов Вардолов151/30.03.2021
Иван Атанасов Иванов152/30.03.2021
Калинка Димитрова Пантева153/30.03.2021
Мескюре Бейтиева Ахмедова154/30.03.2021
Моника Георгиева Милчева155/30.03.2021
Николай Монков Стоев156/30.03.2021
Павел Бориславов Братованов157/30.03.2021
Петър Найденов Найденов158/30.03.2021
Сашко Татянов Димитров159/30.03.2021
Стефан Красимиров Крисов160/30.03.2021
Бенай Исмаилов Мехмедов161/30.03.2021
Ахмед Юсуф Ахмедов162/30.03.2021
Антоанета Димитрова Стоянова163/30.03.2021
Асен Ангелов Ангелов164/30.03.2021
Асен Янков Асенов165/30.03.2021
Борислав Любомиров Бербенков166/30.03.2021
Галя Димитрова Желязкова167/30.03.2021
Даниела Иванова Митева168/30.03.2021
Димитър Миленов Лалев169/30.03.2021
Юсеин Салиев Юсеинов170/30.03.2021
Симион Юлиев Лазаров171/30.03.2021
Светла Николова Стоянова172/30.03.2021
Мирослав Алеков Симеонов173/30.03.2021
Мартин Николаев Весков174/30.03.2021
Катя Атанасова Маринова175/30.03.2021
Йоана Павлинова Павлова176/30.03.2021
Илиян Даскалов Колев177/30.03.2021
Елияна Иванова Карабашакова178/30.03.2021
Ивелина Стоянова Клечанова179/30.03.2021
Алекси Николов Николов180/30.03.2021
Божидар Ангелов Колев181/30.03.2021
Денис Стефанов Возница182/30.03.2021
Ангел Христов Христов183/30.03.2021
Тодорка Атанасова Недева184/30.03.2021
Магдалена Тенева Димитрова185/30.03.2021
Снежа Янкова Цокова186/30.03.2021
Милена Венкова Михайлова187/30.03.2021
Кристиан Валентинов Илиев188/30.03.2021
Пламен Кънчев Милушев189/30.03.2021
Илия Георгиев Костадинов190/30.03.2021
Зорница Георгиева Попова191/30.03.2021
Антоанета Асенова Йорданова192/30.03.2021
Гергана Валентинова Костова193/30.03.2021
Димитър Атанасов Янков194/30.03.2021
Дочо Стоянов Дочев195/30.03.2021
Радослав Тодоров Костов196/30.03.2021
Марина Иванова Сукова197/30.03.2021
Иван Георгиев Иванов198/30.03.2021
Даниел Тодоров Йорданов199/30.03.2021
Даниел Димитров Димитров200/30.03.2021
Диян Николаев Димов201/30.03.2021
Мариана Тодорова Иванова202/30.03.2021
Николинка Ванкова Иванова203/30.03.2021
Стоянка Иванова Матева204/30.03.2021
Галин Здравков Златев205/30.03.2021
Даниел Божидаров Петров206/30.03.2021
Иван Любомиров Калчев207/30.03.2021
Коста Тодоров Костов208/30.03.2021
Николай Тодоров Костов209/30.03.2021
Радослав Илиев Радев210/30.03.2021
Станислава Маринова Стойчева211/30.03.2021
Пепа Георгиева Ефтимова212/30.03.2021
Руслан Николаевич Пашкулский213/30.03.2021
Християн Георгиев Христов214/30.03.2021
Филипа Иванова Йорданова215/30.03.2021
Станка Иванова Стоянова216/30.03.2021
Стилиян Неделчев Дамянов217/30.03.2021
Тодор Неделчев Йорданов218/30.03.2021
Станислава Иванова Иванова219/30.03.2021
Сияна Тодорова Янчева220/30.03.2021
Пламен Цветанов Стоядинов222/30.03.2021
Мартин Цветанов Стоядинов223/30.03.2021
Николинка Ванкова Иванова224/30.03.2021
Петя Иванова Иванова225/30.03.2021
Йоана Руменова Русева233/30.03.2021
Кристиян Христов Христов234/30.03.2021

Календар

Решения

всички решения