ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Илияна Иванова Янкова500 / 30 03 2021 г.
Надежда Красимирова Атанасова501 / 30 03 2021 г.
Пламена Димитрова Димитрова502 / 30 03 2021 г.
Мариана Евгениева Петрова503 / 30 03 2021 г.
Владимири Тодоров Мавродинов504 / 30 03 2021 г.
Диляна Милкова Стоянова505 / 30 03 2021 г.
Пламен Белчев Дъков506 / 30 03 2021 г.
Лъчезар Григориев Лазаров507 / 30 03 2021 г.
Александър Георгиев Александров508 / 30 03 2021 г.
Стелиян Красенов Стойков509 / 30 03 2021 г.
Николай Живков Георгиев510 / 30 03 2021 г.
Веселина Силви Пейчева512 / 30 03 2021 г.
Пламена Минкова Димитрова513 / 30 03 2021 г.
Йоана Руменова Русева514 / 30 03 2021 г.
Златосвета Милкова Панайотова515 / 30 03 2021 г.
Юлиян Савов Савов516 / 30 03 2021 г.
Кристиян Драганов Иванов517 / 30 03 2021 г.
Йордан Митрат Киркоров518 / 30 03 2021 г.
Ива Николаева Борсукова519 / 30 03 2021 г.
Александър Бончев Бонев520 / 30 03 2021 г.
Ивелина Илиева Добрева521 / 30 03 2021 г.
Станислав Филипов Филипов522 / 30 03 2021 г.
Петър Маринов Маринов523 / 30 03 2021 г.
Наталия Георгиева Русева524 / 30 03 2021 г.
Илина Пламенова Иванова525 / 30 03 2021 г.
Деница Благовестова Благоева526 / 30 03 2021 г.
Росица Йорданова Кралева527 / 30 03 2021 г.
Християн Божидаров Върбанов529 / 30 03 2021 г.
Антония Станиславова Василева530 / 30 03 2021 г.
Мартина Радославова Димитрова531 / 30 03 2021 г.
Звездомир Валентинов Михайлов532 / 30 03 2021 г.
Боян Тончев Михайлов533 / 30 03 2021 г.
Росица Йорданова Антонова534 / 30 03 2021 г.
Ивелин Иванов Жеков535 / 30 03 2021 г.
Тодор Славов Жейнов536 / 30 03 2021 г.
Кирил Добромиров Милев537 / 30 03 2021 г.
Милена Драгнева Жейнова538 / 30 03 2021 г.
Виктор Георгиев Велев539 / 30 03 2021 г.
Михаил Стоянов Михайлов540 / 30 03 2021 г.
Стела Славова Григорова541 / 30 03 2021 г.
Станела Николаева Божилова542 / 30 03 2021 г.
Радина Начева Георгиева543 / 30 03 2021 г.
Росен Димитров Русев544 / 30 03 2021 г.
Николай Георгиев Борсуков545 / 30 03 2021 г.
Денислав Тодоров Щерев546 / 30 03 2021 г.
Георги Дениславов Щерев547 / 30 03 2021 г.
Aтанас Илиев Атанасов548 / 30 03 2021 г.
Стефан Костадинов Несторов549 / 30 03 2021 г.
Александър Димитров Петров550 / 30 03 2021 г.
Биляна Димитрова Опърлакова551 / 30 03 2021 г.
Димитър Ясенов Опърлаков552 / 30 03 2021 г.
Алина Димитрова Дикова553 / 30 03 2021 г.
Димитър Георгиев Георгиев554 / 30 03 2021 г.
Цветелина Георгиева Георгиева555 / 30 03 2021 г.
Даниел Иванов Иванов556 / 30 03 2021 г.
Мартин Ивайлов Стефанов557 / 30 03 2021 г.
Нели Стоянова Петрова558 / 30 03 2021 г.
Веселин Димитров Минчев559 / 30 03 2021 г.
Таня Йовчева Ванкова560 / 30 03 2021 г.
Мариана Иванова Иванова561 / 30 03 2021 г.
Марияна Йорданова Тодорова562 / 30 03 2021 г.
Стефани Стефанова Русчукова563 / 30 03 2021 г.
Виктор Христов Цолов564 / 30 03 2021 г.
Живка Димитрова Христова565 / 30 03 2021 г.
Миглена Миленова Тодорова566 / 30 03 2021 г.
Магдалена Асенова Маринова567 / 30 03 2021 г.
Филип Тодоров Йончев568 / 30 03 2021 г.
Катя Димитрова Русева569 / 30 03 2021 г.
Петя Димчева Димитрова570 / 30 03 2021 г.
Димитър Василев Димов571 / 30 03 2021 г.
Росина Димитрова Митева572 / 30 03 2021 г.
Георги Димов Коларов573 / 30 03 2021 г.
Цветелина Генчева Миткова574 / 30 03 2021 г.
Катерина Недкова Тодорова575 / 30 03 2021 г.
Илина Иванова Минкова576 / 30 03 2021 г.
Светлана Енчева Петрова577 / 30 03 2021 г.
Николай Димитров Колев578 / 30 03 2021 г.
Снежанка Кръстева Атанасова580 / 30 03 2021 г.
Антоанета Крумова Антонова581 / 30 03 2021 г.
Габриела Александрова Петрова582 / 30 03 2021 г.
Дони Тихомиров Бонев583 / 30 03 2021 г.
Звезделина Петрова Христова584 / 30 03 2021 г.
Елица Георгиева Георгиева585 / 30 03 2021 г.
Борис Станчев Атанасов586 / 30 03 2021 г.
Милица Венциславова Великова587 / 30 03 2021 г.
Бояна Живкова Райчева589 / 30 03 2021 г.
Милена Красимирова Цветковска590 / 30 03 2021 г.
Константин Стефанов Чолаков591 / 30 03 2021 г.
Мария Георгиева Николова592 / 30 03 2021 г.
Валентин Георгиев Георгиев593 / 30 03 2021 г.
Даниела Никлаева Георгиева594 / 30 03 2021 г.
Емил Галинов Енчев595 / 30 03 2021 г.
Виолета Росенова Ралчева596 / 30 03 2021 г.
Яница Костадинова Костова597 / 30 03 2021 г.
Калин Стелиянов Христов598 / 30 03 2021 г.
Пламенка Петрова Димова- Тодорова599 / 30 03 2021 г.
Нина Атанасова Николова600 / 30 03 2021 г.
Иван Свиленов Райчев601 / 30 03 2021 г.
Румен Тодоров Славов602 / 30 03 2021 г.
Румен Александров Макриев603 / 30 03 2021 г.
Силвия Асенова Маринова604 / 30 03 2021 г.
Галя Атанасова Колева605 / 30 03 2021 г.
Димитър Галинов Ганчев606 / 30 03 2021 г.
Николай Митков Колев607 / 30 03 2021 г.
Кристина Магдаленова Маринова608 / 30 03 2021 г.
Мария Колева Георгиева609 / 30 03 2021 г.
Никола Ивелинов Стоянов610 / 30 03 2021 г.
Диян Ивелинов Петров611 / 30 03 2021 г.
Добрин Славчев Милев612 / 30 03 2021 г.
Стоянка Петрова Милева613 / 30 03 2021 г.
Христо Парушев Христов615 / 30 03 2021 г.
Илка Великова Николова616 / 30 03 2021 г.
Ромина Иванова Иванова617 / 30 03 2021 г.
Тодор Иванов Петков618 / 30 03 2021 г.
Златина Желева Христова619 / 30 03 2021 г.
Светлана Димитрова Насковска620 / 30 03 2021 г.
Диана Димова Георгиева621 / 30 03 2021 г.
Тошо Стефанов Маринов622 / 30 03 2021 г.
Виктор Валентинов Савов623 / 30 03 2021 г.
Мехмед Имдатов Мехмедов624 / 30 03 2021 г.
Мариана Алексндрова Касабова625 / 30 03 2021 г.
Георги Енчев Георгиев626 / 30 03 2021 г.
Мартин Георгиев Петров628 / 30 03 2021 г.
Гинка Георгиева Ковачева629 / 30 03 2021 г.
Тихомир Георгиев Тенев630 / 30 03 2021 г.
Златина Михайлова Даскалова631 / 30 03 2021 г.
Светослав Иванов Димитров700 / 30 03 2021 г.
Цветанка Георгиева Атанасова701 / 30 03 2021 г.
Севдалина Иванова Василева702 / 30 03 2021 г.
Йордан Иванов Василев703 / 30 03 2021 г.
Стилияна Желева Александрова704 / 30 03 2021 г.
Иванка Станева Добрева705 / 30 03 2021 г.
Станчо Николаев Георгиев706 / 30 03 2021 г.
Елена Тодорова Петрова707 / 30 03 2021 г.
Станимир Стоянов Стоянов708 / 30 03 2021 г.
Мирослав Иванов Андреев709 / 30 03 2021 г.
Силвия Георгиева Георгиева710 / 30 03 2021 г.
Яница Мирославова Първанова-Иванова711 / 30 03 2021 г.
Кристиян Герчев Калчев712 / 30 03 2021 г.
Десислав Пламенов Панев713 / 30 03 2021 г.
Деница Владиславова Савова714 / 30 03 2021 г.
Ива Николаева Ботева715 / 30 03 2021 г.
Здравка Бисерова Христова716 / 30 03 2021 г.
Мария Иванова Тодорова717 / 30 03 2021 г.
Румен Жеков Стоянов718 / 30 03 2021 г.
Милен Данаилов Христов719 / 30 03 2021 г.
Ивелин Диянов Иванов722 / 30 03 2021 г.
Кадрия Мехмед Мехмед723 / 30 03 2021 г.
Христомира Христова Иванова724 / 30 03 2021 г.
Георги Веселинов Георгиев725 / 30 03 2021 г.
Валентин Тодоров Иванов726 / 30 03 2021 г.
Валентина Тодорова Андонова727 / 30 03 2021 г.
Драгомир Стоянов Атанасов728 / 30 03 2021 г.
Чочко Андреев Чочков729 / 30 03 2021 г.
Йордан Диянов Йорданов730 / 30 03 2021 г.
Христо Радославов Иванов731 / 30 03 2021 г.
Румен Маринов Иванов733 / 30 03 2021 г.
Живко Андонов Живков734 / 30 03 2021 г.
Георги Йовков Иванов735 / 30 03 2021 г.
Галя Пламенова Георгиева736 / 30 03 2021 г.
Георги Димитров Георгиев737 / 30 03 2021 г.
Янислав Василев Димитров738 / 30 03 2021 г.
Дарина Димитрова Георгиева739 / 30 03 2021 г.
Валентина Миткова Георгиева740 / 30 03 2021 г.
Митко Георгиев Димитров741 / 30 03 2021 г.
Емилия Тодорова Димитрова742 / 30 03 2021 г.
Антон Пенчев Вълчев743 / 30 03 2021 г.
Христо Василев Велинов744 / 30 03 2021 г.
Стела Христова Христова745 / 30 03 2021 г.
Иван Илиев Илиев746 / 30 03 2021 г.
Валери Христов Велинов747 / 30 03 2021 г.
Руми Николова Велинова748 / 30 03 2021 г.
Недялка Тодорова Данаилова749 / 30 03 2021 г.
Иванка Ганева Иванова750 / 30 03 2021 г.
Мария Пенкова Андонова751 / 30 03 2021 г.
Вяра Бориславова Христова752 / 30 03 2021 г.
Радослав Димитров Райков753 / 30 03 2021 г.
Ангел Троянов Марчев754 / 30 03 2021 г.
Велина Андонова Живкова755 / 30 03 2021 г.
Дияна Славчева Ангелова756 / 30 03 2021 г.
Светла Христова Крендева-Иванова757 / 30 03 2021 г.
Любомир Кирилов Манушев758 / 30 03 2021 г.
Даниела Цветанова Петрова759 / 30 03 2021 г.
Николай Янев Параскевов760 / 30 03 2021 г.
Павел Петров Колев761 / 30 03 2021 г.
Юлиан Василев Гюров762 / 30 03 2021 г.
Поля Иванова Желязкова763 / 30 03 2021 г.
Виторио Юлианов Гюров764 / 30 03 2021 г.
Иван Янакиев Иванов765 / 30 03 2021 г.
Диян Димитров Янков766 / 30 03 2021 г.
Сава Константинов Савов767 / 30 03 2021 г.
Кристиян Христов Янакиев768 / 30 03 2021 г.
Аден Мустафа Хасан769 / 30 03 2021 г.
Хюсеин Сали Юсуф770 / 30 03 2021 г.
Иво Сашев Асенов771 / 30 03 2021 г.
Али Асан Сали772 / 30 03 2021 г.
Атанас Димчев Радев773 / 30 03 2021 г.
Димитър Тодоров Тодоров774 / 30 03 2021 г.
Никола Танев Панов775 / 30 03 2021 г.
Ивелин Костадинов Иванов776 / 30 03 2021 г.
Габриела Димитрова Иванова1 / 30 03 2021 г.
Даниела Александрова Петкова2 / 30 03 2021 г.
Мария Тошева Димитрова3 / 30 03 2021 г.
Димитър Пламенов Вълчанов4 / 30 03 2021 г.
Добромир Димитров Добрев5 / 30 03 2021 г.
Венета Иванова Илиева6 / 30 03 2021 г.
Рая Стоянова Янкова7 / 30 03 2021 г.
Захаринка Георгиева Минева8 / 30 03 2021 г.
Габриела Красимирова Георгиева9 / 30 03 2021 г.
Галина Василева Кондакова10 / 30 03 2021 г.
Николай Радославов Митев11 / 30 03 2021 г.
Чавдар стоянов Кьосев12 / 30 03 2021 г.
Дамян Константинов Гашпаров13 / 30 03 2021 г.
Борис Господинов Канев14 / 30 03 2021 г.
Анна Райчева Кръстева15 / 30 03 2021 г.
Марияна Миткова Николова16 / 30 03 2021 г.
Георги Бранимиров Георгиев17 / 30 03 2021 г.
Данаил Кръстев Йорданов18 / 30 03 2021 г.
Димитър Илиев Димитров19 / 30 03 2021 г.
Пламена Веселинова Божкова20 / 30 03 2021 г.
Стоян Матеев Тодоров21 / 30 03 2021 г.
Петър Стоянов Петров22 / 30 03 2021 г.
Сияна Стоянова ЕВасилева23 / 30 03 2021 г.
Миглена Димитрова Иванова24 / 30 03 2021 г.
Марина Димитрова Димитрова25 / 30 03 2021 г.
Динислав Любомиров Николов26 / 30 03 2021 г.
Евгени Стефанов Стойчев27 / 30 03 2021 г.
Марина Иванова Петрова28 / 30 03 2021 г.
Ана Емилова Върбанова29 / 30 03 2021 г.
Ивелина Владимирова Димитрова30 / 30 03 2021 г.
Мартин Митков Димитров31 / 30 03 2021 г.
Филка Василева Тоорова32 / 30 03 2021 г.
Катя Иванова Трифонова33 / 30 03 2021 г.
Евелина Георгиева Динчева34 / 30 03 2021 г.
Магдалена Милкова Владимирова35 / 30 03 2021 г.
Сибела Стоянова Стоянова36 / 30 03 2021 г.
Недялка Иванова Райкова37 / 30 03 2021 г.
Десислава Владимирова Генева38 / 30 03 2021 г.
Деян Галинов Чакъров39 / 30 03 2021 г.
Нели Костадинова Костадинова40 / 30 03 2021 г.
Красимира Кирилова Кирилова41 / 30 03 2021 г.
Цветелина Иванова Янева45 / 30 03 2021 г.
Павлина Георгиева Димова46 / 30 03 2021 г.
Даниел Емилов Димов47 / 30 03 2021 г.
Жечко Живков Жеков48 / 30 03 2021 г.
Галина Тошкова Грудева49 / 30 03 2021 г.
Николай Александров Радев51 / 30 03 2021 г.
Таня Владимирова Илиева52 / 30 03 2021 г.
Петьо Иванов Спасов53 / 30 03 2021 г.
Галин Симеонов Симов54 / 30 03 2021 г.
Милен Тодоров Тодоров55 / 30 03 2021 г.
Нихат Хасан Дерели56 / 30 03 2021 г.
Мартин Пламенов Михов57 / 30 03 2021 г.
Красимир Стефков Гроздев58 / 30 03 2021 г.
Красимир Мирославов Тодоров59 / 30 03 2021 г.
Галина Симеонова Симеонова60 / 30 03 2021 г.
Кремена Светославова Атанасова61 / 30 03 2021 г.
Стелиян Атанасов Атанасов62 / 30 03 2021 г.
Даниел Драгомиров Георгиев63 / 30 03 2021 г.
Мирослав Йовков Иванов64 / 30 03 2021 г.
Доротея Ангелова Парушева-Атанасова65 / 02 04 2021 г.
Невена Руменова Мирчева66 / 02 04 2021 г.
Стефан Любенов Минчев67 / 02 04 2021 г.
Дора Ганчева Иванова68 / 02 04 2021 г.
Димка Николова Георгиева69 / 02 04 2021 г.
Драгомир Николов Станчев70 / 02 04 2021 г.
Красимир димитров Кирилов71 / 02 04 2021 г.
Маргарита Кирилова Станчева72 / 02 04 2021 г.
Петя Добринова Добрева73 / 02 04 2021 г.
Симона Стефкова Димитрова74 / 02 04 2021 г.
Стелияна Димитрова Кирилова75 / 02 04 2021 г.
Тихомир Живков Трифонов76 / 02 04 2021 г.
Марина Иванова Димитрова77 / 02 04 2021 г.
Росица Илчева Димитрова78 / 02 04 2021 г.
Валентина Иванова Стефанова79 / 02 04 2021 г.
Елена Манолова Бомплитц80 / 02 04 2021 г.
Ненчо Николаев Ненов81 / 02 04 2021 г.
АНГЕЛ АСЕНОВ АСЕНОВ82 / 02 04 2021 г.
ДИАНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА83 / 02 04 2021 г.
РОСИЦА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА84 / 02 04 2021 г.
БОЖАНКА ЖИВКОВА АСЕНОВА85 / 02 04 2021 г.
РАШИД АСЕНОВ САЛИЕВ86 / 02 04 2021 г.
ЮЛИЯ АСАН САЛИ87 / 02 04 2021 г.
ПЛАМЕН МАРИНОВ ПЕНЕВ88 / 02 04 2021 г.
ДИАНА АТАНАСОВА ЖЕЛЕВА89 / 02 04 2021 г.
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ90 / 02 04 2021 г.
НИКОЛИНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА91 / 02 04 2021 г.
СТАНКА КЪНЧЕВА ДИМИТРОВА92 / 02 04 2021 г.
ИВАН ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ93 / 02 04 2021 г.
СТОЯН КРЪСТЕВ СТОЯНОВ94 / 02 04 2021 г.
АТАНАСКА МАРИНОВА ДОБРЕВА95 / 02 04 2021 г.
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА МЕТОДИЕВА96 / 02 04 2021 г.
ЕМИНЕ АЛИЕВА САЛИЕВА97 / 02 04 2021 г.
МАРИЯНА АТАНАСОВА КОСМАС98 / 02 04 2021 г.
МАРИАНА ЗЛАТКОВА ВЪЛЧЕВА99 / 02 04 2021 г.
НЕВЯНА АНГЕЛОВА АСЕНОВА100 / 02 04 2021 г.
КРАСЕН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ101 / 02 04 2021 г.
ВЕЛИКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ102 / 02 04 2021 г.
КРУМ КРУМОВ СТОЯНОВ103 / 02 04 2021 г.
СТАНКА ДИМИТРОВА МИРЧЕВА104 / 02 04 2021 г.
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПЕТКОВ105 / 02 04 2021 г.
ЗДРАВКО ДАРИНОВ АНГЕЛОВ106 / 02 04 2021 г.
ИВО ПЕТРОВ ПЕТРОВ107 / 02 04 2021 г.
ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ108 / 02 04 2021 г.
ДЕТЕЛИНА МИТКОВА СТАНКОВА109 / 02 04 2021 г.
ДИАНА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА110 / 02 04 2021 г.
ТИТИОС ОННИК СКЕНДЕРЯН111 / 02 04 2021 г.
НИКОЛИНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА112 / 02 04 2021 г.
СИЛВИЯ ВИТАНОВА РАШЕВА113 / 02 04 2021 г.
КРИСТИЯН ЖИВКОВ ДРАГАНОВ114 / 02 04 2021 г.
ДИЯНА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА115 / 02 04 2021 г.
СТРАЦИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ116 / 02 04 2021 г.
Мариана Костова Митева117 / 02 04 2021 г.
Мартин Жечков Жечев118 / 02 04 2021 г.
Снежана Ангелова Йорданова119 / 02 04 2021 г.
Васил Радев Василев120 / 02 04 2021 г.
Юлиадин Маринов Атанасов121 / 02 04 2021 г.
Сали Роситцов Казаков122 / 02 04 2021 г.
Йордан Илиев Михайлов123 / 02 04 2021 г.
Пламен Добринов Пенев124 / 02 04 2021 г.
Стоян Цвятков Стоянов125 / 02 04 2021 г.
Силвия Михайлова Митева126 / 02 04 2021 г.
Рени Николаева Николова127 / 02 04 2021 г.
Ивелин Красимиров Танушев128 / 02 04 2021 г.
Цвятко Стефанов Цветков129 / 02 04 2021 г.
Мария Руменова Янчева130 / 02 04 2021 г.
Жанета Стоянова Великова131 / 02 04 2021 г.
Поля Кирилова Илиева132 / 02 04 2021 г.
Момчил Цветков Стефанов133 / 02 04 2021 г.
Марияна Сашева Душанова134 / 02 04 2021 г.
Димитър Венциславов Добринов135 / 02 04 2021 г.
Нина Драгомирова Николова136 / 02 04 2021 г.
Славина Николаева Костадинова137 / 02 04 2021 г.
Виктор Георгиев Веселинов138 / 02 04 2021 г.
Валерия Ангелова Йорданова139 / 02 04 2021 г.
Ивайло Тодоров Русев140 / 02 04 2021 г.
Красимира Иванова Янкова141 / 02 04 2021 г.
Милена Тунчева Тодорова142 / 02 04 2021 г.
Бранимир Стоянов Атанасов143 / 02 04 2021 г.
Христо Илиев Георгиев144 / 02 04 2021 г.
Ивета Галинова Дончева145 / 02 04 2021 г.
Ивайло Росенов Янков146 / 02 04 2021 г.
Тодор Пенков Петров147 / 02 04 2021 г.
Христо Борисов Димитров148 / 02 04 2021 г.
Борис Димитров Недялков149 / 02 04 2021 г.
Александър Николаев Атанасов150 / 02 04 2021 г.
Тодор Костадинов Костадинов151 / 02 04 2021 г.
Антония Костадинова Ангелова152 / 02 04 2021 г.
Виктория Димитрова Видова153 / 02 04 2021 г.
Жесмина Йорданова Иванова154 / 02 04 2021 г.
Кристина Руменова Димитрова155 / 02 04 2021 г.
Лина Асенова Тодорова156 / 02 04 2021 г.
Даниел Павлов Георгиев157 / 02 04 2021 г.
Данка Христова Георгиева158 / 02 04 2021 г.
Павел Антонов Павлов160 / 02 04 2021 г.
Константин Светланов Стоев161 / 02 04 2021 г.
Цветелина Бисерова Съботинова162 / 02 04 2021 г.
Тодор Иванов Тодоров163 / 02 04 2021 г.
Георги Димитров Захариев164 / 02 04 2021 г.
Красимир Тодоров Куртев165 / 02 04 2021 г.
Доротея Данаилова Димитрова166 / 02 04 2021 г.
Мария Илиева Гуджимиси167 / 02 04 2021 г.
Юлиян Емилов Ковачев168 / 02 04 2021 г.
Димитър Мирославов Колев169 / 02 04 2021 г.
Николай Василев Димитров170 / 02 04 2021 г.
Мария Пламенова Високова172 / 02 04 2021 г.
Иванка Друмева Друмева173 / 02 04 2021 г.
Даниел Иванов Иванов174 / 02 04 2021 г.
Димитър Ганчев Димитров175 / 02 04 2021 г.
Симеона Атанасова Симеонова176 / 02 04 2021 г.
Емилия Петрова Бурназова177 / 02 04 2021 г.
Васил Лилянов Москов178 / 02 04 2021 г.
Мартин Неделчев Атанасов179 / 02 04 2021 г.
Деян Георгиев Димов180 / 02 04 2021 г.
Недялка Николова Кирянова777 / 02 04 2021 г.
Даниел Йорданов Георгиев778 / 02 04 2021 г.
Емил Атанасов Моллов779 / 02 04 2021 г.
Румяна Иванова Иванова780 / 02 04 2021 г.
Миглена Василева Панайотова781 / 02 04 2021 г.
Крисиян Красенов Петров782 / 02 04 2021 г.
Павлина Костадинова Генчева783 / 02 04 2021 г.
Петко Господинов Георгиев784 / 02 04 2021 г.
Калоян Кралев Кралев785 / 03 04 2021 г.
Христиан Станиславов Марчев786 / 03 04 2021 г.
Мариана Миткова Димитрова787 / 03 04 2021 г.
Мирослав Станиславов Марчев788 / 03 04 2021 г.
Стоян Ангелов Ангелов789 / 03 04 2021 г.
Николай Георгиев Николаев790 / 03 04 2021 г.
Илия Щерев Янев791 / 03 04 2021 г.
Желязко Янков Николов792 / 03 04 2021 г.
Кирил Стоянов Киряков793 / 03 04 2021 г.
Румяна Атанасова Пеева796 / 03 04 2021 г.
Пламен Колев Пеев797 / 03 04 2021 г.
Блага Христова Маринова798 / 03 04 2021 г.
Стоян Владимиров Димитров799 / 03 04 2021 г.
Лъчезар Иванов Железов800 / 03 04 2021 г.
Денка Георгиева Радева801 / 03 04 2021 г.
Иван банчев Радев802 / 03 04 2021 г.
Ивелина Руменова Станчева803 / 03 04 2021 г.
Жанета Георгиева Щерева804 / 03 04 2021 г.
Николай Кирилов Димов181 / 03 04 2021 г.
Петър Колев Петров182 / 03 04 2021 г.
Весселин Василев Вълчанов193 / 03 04 2021 г.
Здравко Диян Петров194 / 03 04 2021 г.
Никола Тодоров Николов195 / 03 04 2021 г.
Трифон Иванов Георгиев196 / 03 04 2021 г.
Тодор Георгиев Милев197 / 03 04 2021 г.
Надка Иванова Димитрова198 / 03 04 2021 г.
Красимир Тодоров Димов199 / 03 04 2021 г.
Йорданка Станимирова Николова200 / 03 04 2021 г.
Мариета Данаилова Димитрова201 / 03 04 2021 г.
Валентин Стойков Станимиров202 / 03 04 2021 г.
Александър Илиев Стаменов203 / 03 04 2021 г.
Мартин Ганчев Иванов204 / 03 04 2021 г.
Февзи Сали Хасан205 / 03 04 2021 г.
Калин Каменов Първанов206 / 03 04 2021 г.
Пламен Маринов Пенев207 / 03 04 2021 г.

Календар

Решения

всички решения