БСП за БЪЛГАРИЯ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Огнян Тодоров Савов1/25.03.2021
Василка Янулова Чекоева2/25.03.2021
Ангел Щерев Сарандев3/25.03.2021
Димитър Петров Пенчев4/25.03.2021
Слави Георгиев Стефанов5/25.03.2021
Живко Марийков Йорданов6/25.03.2021
Петър Георгиев Иванов7/25.03.2021
Иван Атанасов Долски8/25.03.2021
Калина Маркова Каракостова9/25.03.2021
Кръстьо Иванов Кръстев10/25.03.2021
Кристиан Димитров Стойнев11/25.03.2021
Жеко Кръстев Жеков12/25.03.2021
Иван Йорданов Иванов13/25.03.2021
Румен Маринов Радев14/25.03.2021
Кольо Георгиев Симеонов15/25.03.2021
Дияна Борисова Дянкова16/25.03.2021
Красимира Банчева Тодорова - Петрова17/25.03.2021
Веселинка Кирчева Георгиева18/25.03.2021
Драган Драгнев Николов19/25.03.2021
Кръстинка Пенева Иванова20/25.03.2021
Димитър Иванов Димитров21/25.03.2021
Стоян Маринов Стоянов22/25.03.2021
Божанка Георгиева Банчева23/25.03.2021
Ганка Христова Гинчева24/25.03.2021
Иван Костадинов Иванов25/25.03.2021
Петранка Кирилова Атанасова26/25.03.2021
Янка Алексиева Емилова27/25.03.2021
Костадин Андреев Юлиянов28/25.03.2021
Салим Ибрям Садък29/25.03.2021
Асан Ибрям Асан30/25.03.2021
Марийка Иванова Костадинова31/25.03.2021
Малин Асенов Атанасов32/25.03.2021
Пенка Недева Митева33/25.03.2021
Емил Димчев Енев34/25.03.2021
Николина Георгиева Савова35/25.03.2021
Стефан Иванов Стоянов36/25.03.2021
Миглена Николаева Петрова37/25.03.2021
Здравко Стефанов Шопов38/25.03.2021
Стоян Шидеров Асенов39/25.03.2021
Добромир Димитров Димитров40/25.03.2021
Илия Райков Маринов41/25.03.2021
Минко Стоянов Аврамов42/25.03.2021
Елена Димитрова Славова43/25.03.2021
Емилия Ганева Ангелова44/25.03.2021
Анатоли Стоянов Атанасов45/25.03.2021
Живко Николов Панев46/25.03.2021
Росен Пенков Стоянов47/25.03.2021
Габриела Красимирова Кръстева48/25.03.2021
Стилиян Станиславов Николаев49/25.03.2021
Стефан Антонов Стефанов50/25.03.2021
Радка Йорданова Георгиева51/25.03.2021
Иван Тодоров Иванов52/25.03.2021
Карамфила Георгиева Вълкова53/25.03.2021
Пламена Данчева Петрова54/25.03.2021
Нели Димитрова Атанасова55/25.03.2021
Гергина Атанасова Георгиева56/25.03.2021
Иван Минчев Иванов57/25.03.2021
Свилен Галенов Великов58/25.03.2021
Виктор Вълчев Дойчев59/25.03.2021
Стефка Кирилова Стоянова60/25.03.2021
Стоянка Зафирова Стоянова62/25.03.2021
Ганка Димитрова Желева63/25.03.2021
Славка Апостолова Петрова64/25.03.2021
Силвия Живкова Костова65/25.03.2021
Йонко Пламенов Киряков66/25.03.2021
Владимир Николов Стоичков67/25.03.2021
Станислав Иванов Славов68/25.03.2021
Кезим Ридван Чакър69/25.03.2021
Надежда Сашева Кирилова70/25.03.2021
Редван Исмаил Чакър71/25.03.2021
Нели Дякова Лазарова72/25.03.2021
Антон Аладаров Фажев73/25.03.2021
Димка Вълкова Лефтерова74/25.03.2021
Красимира Димитрова Лекова75/25.03.2021
Сейфула Алиев Сейфулов76/25.03.2021
Дарина Панайотова Георгиева77/25.03.2021
Илка Атанасова Колева78/25.03.2021
Надежда Георгиева Георгиева79/25.03.2021
Паунка Лефтерова Добрева80/25.03.2021
Росица Иванчева Никова81/25.03.2021
Дженка Георгиева Петрова82/25.03.2021
Мария Костадинова Няголова83/25.03.2021
Жанета Савова Стефанова84/25.03.2021
Недялко Пенов Недялков85/25.03.2021
Елка Йорданова Янакиева86/25.03.2021
Димитър Иванов Петров87/25.03.2021
Яни Костадинов Димов88/25.03.2021
Петър Петров Петров89/25.03.2021
Йовка Иванова Стойкова90/25.03.2021
Йорданка Георгиева Злетова91/25.03.2021
Даниела Димитрова Генова92/25.03.2021
Владимир Коев Ганев93/25.03.2021
Емилия Сашева Енчева94/25.03.2021
Мартин Тодоров Митев95/25.03.2021
Валентин Иванов Митев96/25.03.2021
Еми Александрова Арнаудова97/25.03.2021
Мирчо Димов Мирчев98/25.03.2021
Стойчо Янев Тодоров100/25.03.2021
Диана Георгиева Николова101/25.03.2021
Гана Йовчева Андонова102/25.03.2021
Росица Петкова Петрова103/25.03.2021
Иво Иванов Николов104/25.03.2021
Яни Филипов Филипов105/25.03.2021
ГРИГОР ВАСИЛЕВ СТАНИШЕВ106/25.03.2021
ВЕНЕРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА107/25.03.2021
ВАСИЛ СТОЯНОВ ОПРЕВ108/25.03.2021
ПЕТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ109/25.03.2021
ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА110/25.03.2021
ПЕНКА СТОЯНОВА АНДРЕЕВА111/25.03.2021
КИРИЛ БОРИСОВ ДИМИТРОВ112/25.03.2021
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА БРАТАНОВА113/25.03.2021
ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА114/25.03.2021
БОРИСЛАВ ИВАНОВ КИРИЛОВ115/25.03.2021
СТЕФАН ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ116/25.03.2021
КЪНЧО ТОТЕВ КЪНЧЕВ117/25.03.2021
ВИХРЕН ЛЮБОМИРОВ БРАЙКОВ118/25.03.2021
ИВАН СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ119/25.03.2021
СТАНЧО ИЛИЯНОВ СТАНЧЕВ120/25.03.2021
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА121/25.03.2021
ВАСИЛ МАРИНОВ ВАСИЛЕВ122/25.03.2021
ТИМИЛИЯН МЛАДЕНОВ ТОТЕВ123/25.03.2021
КИРИЛ МЛАДЕНОВ КОСТАДИНОВ124/25.03.2021
ХРИСТОМИР ТОДОРОВ МАХМУРОВ125/25.03.2021
АНКА КОСТАДИНОВА ГЕНОВА126/25.03.2021
НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА127/25.03.2021
ИВАН КРАСИМИРОВ РАДЕВ128/25.03.2021
БОРИС ДИМИТРОВ БОРИСОВ129/25.03.2021
АТАНАСКА САВОВА РАДЕВА130/25.03.2021
ДИМЧО ТОДОРОВ КЪНЕВ131/25.03.2021
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ132/25.03.2021
СТОЯНКА АНГЕЛОВА КЛИНКОВА133/25.03.2021
НЕДКО МИНКОВ КЕРАНОВ134/25.03.2021
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ДИМОВ135/25.03.2021
ВЕНКО МИХАЙЛОВ МАРКОВ136/25.03.2021
ХРИСТО ПЛАМЕНОВ ХРИСТОВ137/25.03.2021
ВАСИЛ МИЛКОВ МИРЧЕВ138/25.03.2021
ИВАН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ139/25.03.2021
ДИМИТЪР ДОБРИНОВ ДОБРЕВ140/25.03.2021
ПЕТЮ КОЛЕВ ПРАШКОВ141/25.03.2021
КАЛОЯН ПЕТЮВ ПРАШКОВА142/25.03.2021
Николинка Желева Христова143/25.03.2021
Татяна Вълчкова Иванова144/25.03.2021
Ивелин Георгиев Иванов145/25.03.2021
Веселинка Пейчева Русева146/25.03.2021
Даниела Михалева Йорданова147/25.03.2021
Гинка Тодорова Неделчева148/25.03.2021
Красимира Русакиева Лечева149/25.03.2021
Донка Георгиева Стоянова150/25.03.2021
Нели Златкова Христова151/25.03.2021
Димитър Михайлов Михалев152/25.03.2021
Тодорка Райчева Маринова153/25.03.2021
Красимира Димитрова Михалева154/25.03.2021
Венета Петкова Христова155/25.03.2021
Вероника Иванова Христова156/25.03.2021
Мирослав Деянов Христов157/25.03.2021
Миглена Иванова Лефтерова158/25.03.2021
Стойчо Делев Делев159/25.03.2021
Златко Димитров Аянов160/25.03.2021
Йордан Иванов Иванов161/25.03.2021
Никола Янков Стефанов162/25.03.2021
Венка Николова Параскевова163/25.03.2021
Методи Димитров Милушев164/25.03.2021
Стоянка Атанасова Петрова165/25.03.2021
Диян Пламенов Райков166/25.03.2021
Иван Райчев Косев167/25.03.2021
Димитър Янев Петров168/25.03.2021
Дора Филева Златева169/25.03.2021
Ганка Христова Гинчева24/25.03.2021
Данаил Миленов Димитров170/27.03.2021
Янка Кръстева Димитрова171/27.03.2021
Янка Георгиева Стоянова172/27.03.2021
Яна Александрова Димитрова173/27.03.2021
Радка Димитрова Кирова174/27.03.2021
Милен Димитров Михалев175/27.03.2021
Петко Петков Петков176/27.03.2021
Ведат Мехмед Кямил177/27.03.2021
Валентина Вълчева Иванова178/27.03.2021
Драган Недев Иванов179/27.03.2021
Васил Добромиров Василев180/27.03.2021
Фатмя Исмаилова Саидова181/27.03.2021
Добри Атанасов Добрев182/27.03.2021
Марийка Стоянова Маринова183/27.03.2021
Георги Ангелов Георгиев184/27.03.2021
Гина Стойкова Атанасова185/27.03.2021
Веска Колева Колева186/27.03.2021
Величка Тодорова Жечева187/27.03.2021
Светла Неделчева Станева188/27.03.2021
Симеонка Иванова Добрева189/27.03.2021
Велю Илиев Велев190/27.03.2021
Бонка Стоянова Цветкова192/27.03.2021
Стефан Радев Стефанов193/27.03.2021
Петка Маринова Златева194/27.03.2021
Пенчо Борисов Петров195/27.03.2021
Янко Друмев Колев196/27.03.2021
Йорданка Петрова Петрова197/27.03.2021
Янка Велева Кръстева198/27.03.2021
МОНИКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА199/27.03.2021
СТОЯНКА ЖЕКОВА ДИМИТРОВА200/27.03.2021
ГАЛИН МИХАЙЛОВ ВАСИЛЕВ201/27.03.2021
МАРИАНА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА202/27.03.2021
ГРЕТА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА203/27.03.2021
ЮЛИЯНА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА204/27.03.2021
АТИШ ФЕРАД МУРАД205/27.03.2021
АСЯ ГЮЛОВА АЛЕКСИЕВА206/27.03.2021
ВЕНЕЛИН ЕВСТАТИЕВ ДИМИТРОВ207/27.03.2021
ДИМИТРА ДИНКОВА МИРЧЕВА208/27.03.2021
ИВАН ПАНЧЕВ ИВАНОВ209/27.03.2021
Милена Димитрова Георгиева61/29.03.2021
Мартин Христов Славов99/29.03.2021
Марушка Йорданова Анева210/29.03.2021
Донка Димитрова Ганева211/29.03.2021
Марийка Иванова Колева212/29.03.2021
Валентин Иванов Стефанов213/29.03.2021
Малена Савова Копринкова214/29.03.2021
Мария Димитрова Иванова216/29.03.2021
Радка Йовчева Петрова217/29.03.2021
Иван Найденов Кръстев218/29.03.2021
Йорданка Иванова Костадинова219/29.03.2021
Илиян Емилов Крумов220/29.03.2021
Нина Христова Ковачева221/29.03.2021
Христо Тодоров Бараков222/29.03.2021
Симона Любенова Неделчева223/29.03.2021
Гинка Сотирова Панайотова224/29.03.2021
Лиляна Тодорова Стоянова226/29.03.2021
Димитричка Тодорова Стоянова227/29.03.2021
Диляна Грозданова Гроздева228/29.03.2021
Галина Динкова Коева229/29.03.2021
Георги Евгениев Данев230/29.03.2021
Желязко Добринов Добрев231/29.03.2021
Калин Боянов Богданов232/29.03.2021
Десислава Жечкова Кръстева233/29.03.2021
Стойка Георгиева Димитрова234/29.03.2021
Мария Димитрова Иванова235/29.03.2021
Ганка Георгиева Параскевова236/29.03.2021
Станчо Димитров Добрев237/29.03.2021
Димитър Иванов Чутурков238/29.03.2021
Атанас Атанасов Куртинов239/29.03.2021
Георги Юлиянов Йорданов240/29.03.2021
Николай Исидоров Николов241/29.03.2021
Стефка Иванова Петрова242/29.03.2021
Лиляна Кирилова Кондова243/29.03.2021
Николай Иванов Петков244/29.03.2021
Радостин Росенов Демиров245/29.03.2021
Настасийка Тодорова Манолова246/29.03.2021
Светлана Иванова Демирова247/29.03.2021
Лена Бориславова Парфеонова248/29.03.2021
Сия Хариева Куртинова249/29.03.2021
Захари Атанасов Атанасов250/29.03.2021
София Николаева Николова251/29.03.2021
Зояна Пенева Тончева252/29.03.2021
Юлиян Колев Йорданов253/29.03.2021
Милена Янкова Йорданова254/29.03.2021
Михаил Владимиров Богданов255/29.03.2021
Димитър Севдалинов Лозанов256/29.03.2021
Илия Куртев Коев257/29.03.2021
Валерия Костадинова Коева258/29.03.2021
Илиян Зафиров Илиев259/29.03.2021
Константин Колев Йорданов260/29.03.2021
Анелия Димитрова Димитрова261/29.03.2021
Кремена Николова Краева262/29.03.2021
Иванка Панайотова Симеонова263/29.03.2021
Атанас Павлов Панайотов264/29.03.2021
Павел Минчев Павлов265/29.03.2021
Николай Пламенов Георгиев266/29.03.2021
Гинка Димитрова Лозанова267/29.03.2021
Йорданка Димитрова Стоянова268/29.03.2021
Монка Иванова Парчева269/29.03.2021
Аника Ангелова Ангелова270/29.03.2021
Ивелина Сашкова Петкова271/29.03.2021
Жанета Кирилова Кондова-Георгиева272/29.03.2021
Тоника Красимирова Бъчварова273/29.03.2021
Николай Красимиров Бъчваров274/29.03.2021
Денка Филева Филева275/29.03.2021
Ивалина Веселинова Иванова276/29.03.2021
Радослав Панайотов Янков277/29.03.2021
Иван Красимиров Стефчев278/29.03.2021
Драгомир Николаев Драганов279/29.03.2021
Камелия Атанасова Атанасова280/29.03.2021
Иванка Сатева Петкова281/29.03.2021
Преслав Костадинов Петков282/29.03.2021
Ваня Павлова Панайотова283/29.03.2021
Веселин Стоянов Върбанов284/29.03.2021
Димка Тодорова Пенева191/27.03.2021
Тодорка Георгиева Кунева215/29.03.2021
Злати Рачев Златев225/29.03.2021
Милена Кирилова Йорданова285/01.04.2021
Иван Йонов Ванчиков286/01.04.2021
Димитър Атанасов Алексиев287/01.04.2021
Паскал Димитров Пасков288/01.04.2021
Атанаска Димитрова Панайотова289/01.04.2021
Румяна Иванова Желева290/01.04.2021
Теменуга Николова Николова291/01.04.2021
Саша Гранчер Цеков292/01.04.2021
Ива Борисова Янева293/01.04.2021
Мария Минчева Томова294/01.04.2021
Бисер Томчев Томов295/01.04.2021
Пейо Марков Пеев296/01.04.2021
Мирослав Емилов Топалов297/01.04.2021
Иринка Божкова Арнаудова298/01.04.2021
Илияна Тодорова Иванова300/01.04.2021
Милева Добрева Боранова301/01.04.2021
Михна Недялкова Иванова303/01.04.2021
Теодора Божидарова Иванова304/01.04.2021
Флориан Панайотов Димитров306/01.04.2021
Илия Тодорв Илиев307/01.04.2021
Емил Савов Георгиев308/01.04.2021
Диан Проданов Димитров309/01.04.2021
Анастасия Енчева Янева310/01.04.2021
Стефка Драганова Христова311/01.04.2021
Стоянка Великова Колева312/01.04.2021
Мая Иванова Раданова-Кръстева313/01.04.2021
Диан Димитров Даскалов314/01.04.2021
Нели Боянова Лазарова315/01.04.2021
Славчо Емилов Топалова316/01.04.2021
Льонка Стоянов Стоянов317/01.04.2021
Мартин Деянов Филев318/01.04.2021
Симеон Дианов Даскалов319/01.04.2021
Еню Стоянов Раличков320/01.04.2021
Димитър Стоянов Димитров321/01.04.2021
Сийка Стефанова Папазова322/01.04.2021
Недялка Иванова Бунарлийска323/01.04.2021
Кольо Петров Колев324/01.04.2021
Миглена Василева Ованезова325/01.04.2021
Гичо Иванов Гичев326/01.04.2021
Валентина Миланова Чавдарова327/01.04.2021
Методи Младенов Чукарски328/01.04.2021
Марин Атанасов Янчев329/01.04.2021
Огнян Ненчев Цанков330/01.04.2021
Донка Иванова Станчева331/01.04.2021
Дима Валериева Нелкова332/01.04.2021
Васил Киров Василев333/01.04.2021
Атанас Василев Тренчев334/01.04.2021
Васил Дамянов Василев335/01.04.2021
Стефан Борисов Мирчев336/01.04.2021
Йордан Ангелов Вълков337/01.04.2021
Красимира Иванова Ковачева338/01.04.2021
Зоя Славчева Иванова339/01.04.2021
Стефан Танчев Алексиев340/01.04.2021
Януарий Марков Вичев341/01.04.2021
Аврам Иванов Тодоров342/01.04.2021
Атанас Кирилов Тихчев343/01.04.2021
Веселина Влайкова Христова344/01.04.2021
Илиан Бориславов Йорданов345/01.04.2021
Мирослав Енчев Ваков346/01.04.2021
Тодор Георгиев Пастърмаджиев347/01.04.2021
Лилия Борисова Чорбаджиева348/01.04.2021
Златка Филипова Стоянова349/01.04.2021
Анна Миткова Радева350/01.04.2021
Митко Радев Димитров351/01.04.2021
Кристия Красимирова Петрова352/01.04.2021
Венцислав Веселинов Марашлиев353/01.04.2021
Пламен Керанов Стоев354/01.04.2021
Евгения Димитрова Тодорова355/01.04.2021
Наско Маринов Георгиев356/01.04.2021
Мариянка Ангелова Пачева357/01.04.2021
Стоян Русев Атанасов358/01.04.2021
Мария Панайотова Алексиева359/01.04.2021
Маруся Рафаилова Баева360/01.04.2021
Родина Рачева Орманова361/01.04.2021
Йордан Христов Йорданов362/01.04.2021
Галина Тодорова Занкова363/01.04.2021
Георги Маринов Илиев364/01.04.2021
Красимира Георгиева Йорданова365/01.04.2021
Иванка Тодорова Дражева366/01.04.2021
Младен Григоров Стоилов367/01.04.2021
Донка Филева Андреева368/01.04.2021
Даниела Любомирова Чардатлиева369/01.04.2021
Минчо Дженев Дженов370/01.04.2021
Николай Генчев Попов371/01.04.2021
Елина Леополд Гловния372/01.04.2021
Ивелина Тодорова Станкова373/01.04.2021
Андриана Бориславова Георгиева374/01.04.2021
Стилиян Ангелов Кърджилов375/01.04.2021
Емил Николов Иванов376/01.04.2021
Красен Аврамов Тодоров377/01.04.2021
Димитър Иванов Маринов378/01.04.2021
Христо Петров Янчев379/01.04.2021
Ивайло Владимиров Гьондеров380/01.04.2021
Валентина Кръстева Бочева381/01.04.2021
Дарина Гинчева Димитрова382/01.04.2021
Марин Димитров Цветков383/01.04.2021
Станка Николова Димитрова384/01.04.2021
Наталия Велиславова Калчева385/01.04.2021
Венета Андреева Ганчева386/01.04.2021
Юлиянка Гечева Атанасова387/01.04.2021
Диляна Тончева Сариева388/01.04.2021
Росица Георгиева Петрова389/01.04.2021
Цветанка Николова Янкова390/01.04.2021
Росица Петрова Янкова391/01.04.2021
Лиляна Стойчева Занкова392/01.04.2021
Добринка Андреева Стефанова393/01.04.2021
Герга Петрова Стоянова394/01.04.2021
Никола Тодоров Николов395/01.04.2021
Ценка Пейчева Николова396/01.04.2021
Десислав Любенов Монов397/01.04.2021
Анжело Петров Петров398/01.04.2021
Ася Василева Монова399/01.04.2021
Адриана Радославова Илиева400/01.04.2021
Александра Александрова Костова401/01.04.2021
Бойка Маринова Стоименова403/01.04.2021
Борислав Георгиев Георгиев404/01.04.2021
Боряна Стоянова Вълчева405/01.04.2021
Бранимир Петков Ангелов406/01.04.2021
Велика Николова Тенчева407/01.04.2021
Владимир Валентинов Иванов408/01.04.2021
Владко Георгиев Ников409/01.04.2021
Десислава Величкова Видолова410/01.04.2021
Деяна Димитрова Дживелска411/01.04.2021
Добринка Еремова Щерева412/01.04.2021
Дочка Куцарова Пеева413/01.04.2021
Евгени Маринов Делистоянов414/01.04.2021
Керанка Христова Пенчева415/01.04.2021
Красимир Николов Кръстев416/01.04.2021
Любен Тодоров Флоричелов417/01.04.2021
Любомир Димитров Канчев418/01.04.2021
Маргарита Златанова Златева419/01.04.2021
Марийка Русева Луканова420/01.04.2021
Марин Любенов Липчев421/01.04.2021
Мария Георгиева Стоянова422/01.04.2021
Мартина Панайотова Михайлова423/01.04.2021
Милен тодоров Великов424/01.04.2021
Наталия николава Атанасова425/01.04.2021
Николай Великов Иванов427/01.04.2021
Николинка Иванова Димитрова428/01.04.2021
Олга Желева Йорданова429/01.04.2021
Павел Демирев Стоев430/01.04.2021
Павлина Милкова Кирилова431/01.04.2021
Саша Куцарова Михайлова433/01.04.2021
Светлана Железова Ангелова434/01.04.2021
Светльо Недков Великов435/01.04.2021
Станка Николова Атанасова436/01.04.2021
Стефка Христова Келисакиева437/01.04.2021
Теменужка Атанасова Иванова438/01.04.2021
Христина Илиева Атанасова439/01.04.2021
Христина Николова Николова440/01.04.2021
Костадинка Георгиева Аврамова441/01.04.2021
Златка Захариева Николова442/01.04.2021
Атанас Жечев Пенев443/01.04.2021
Красимир Димитров Стоянов444/01.04.2021
Емилия Иванова Тонева445/01.04.2021
Васко Георгиев Димитров446/01.04.2021
Тодор Стойчев Иванов447/01.04.2021
Николай Сашев Тодоров448/01.04.2021
Надежда Димитрова Неделчева449/01.04.2021
Нина Великова Христова451/01.04.2021
Тодор Георгиев Ангелов452/01.04.2021
Александър Евгениев Гендов453/01.04.2021
Велимира Кирилова Мирева454/01.04.2021
Христо Марков Райчев455/01.04.2021
Галя Петкова Йорданова-Агопян456/01.04.2021
Цветана Коева Коева457/01.04.2021
Жасмина Георгиева Богословова -Гендова458/01.04.2021
Николай Димов Костадинов459/01.04.2021
Диана Димитрова Дживелска460/01.04.2021
Христо Димов Христов461/01.04.2021
Денислав Христов Христов462/01.04.2021
Станимир Енев Янчев463/01.04.2021
Христо Георгиев Москов464/01.04.2021
Николай Живков Мирчев465/01.04.2021
Гинка Димитрова Костадинова466/01.04.2021
Росимир Константинов Фотев467/01.04.2021
Гриша Димитров Стоянов468/01.04.2021
Михаела Георгиева Михайлова469/01.04.2021
Юлия Малинова Никова470/01.04.2021
Йордан Георгиев Георгиев471/01.04.2021
Иво Николов Стамболийски472/01.04.2021
Кирил Василев Карагьозов473/01.04.2021
Евгений Любомиров Генчев474/01.04.2021
Ивайло Бориславов Данчев475/01.04.2021
Живко Петров Петров476/01.04.2021
Ангел Ивайлов Колев477/01.04.2021
Тодор Кънчев Генков478/01.04.2021
Калин Венциславов Николов479/01.04.2021
Стоян Красимиров Куртев480/01.04.2021
Александър Петков Георгиев481/01.04.2021
Константин Златоцветов Желязков482/01.04.2021
Радослав Тодоров Тодоров483/01.04.2021
Рангел Йорданов Иванов484/01.04.2021
Добромир Йорданов Иванов485/01.04.2021
Димитър Константинов Димитров486/01.04.2021
Илко Любомиров Анастасов487/01.04.2021
Наталия Димитрова Димитрова488/01.04.2021
Ирена Георгиева Петрова489/01.04.2021
Росен Христов Михайлов490/01.04.2021
Анжела Атанасова Борисова305/01.04.2021
Комна Желязкова Митева490/02.04.2021
Нела Вълчева Никифорова492/02.04.2021
Диана Станчева Димитрова493/02.04.2021
Любомир Георгиев Монов494/02.04.2021
Марияна Владимирова Йорданова495/02.04.2021
Светозар Веселинов Василев496/02.04.2021
Нелиз Илханова Исмаилова497/02.04.2021
Филиз Мустафова Исмаилова498/02.04.2021
Йордан Владимиров Демирев499/02.04.2021
Калин Георгиев Гочев450/02.04.2021
Милена Иванова Драгнева500/03.04.2021
Радка Иванова Генова501/03.04.2021
Ивалин Йорданов Иванов502/03.04.2021
Иван Георгиев Стоянов503/03.04.2021
Георги Иванов Николов504/03.04.2021
Георги Йорданов Колев505/03.04.2021
Йорданка Николова Димитрова506/03.04.2021
Илиян Валентинов Симеонов507/03.04.2021
Анелия Стефанова Недева508/03.04.2021
Николина Енева Димитрова509/03.04.2021
Олга Константинова Асенова510/03.04.2021
Ивелина Ангелова Костадинова511/03.04.2021
Александър Венелинов Радичков512/03.04.2021

Календар

Решения

всички решения