Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

ПП АБВ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Ивелина Тодорова Атанасова8-1-НС/02.04.2021
Гергана Димитрова Кирова8-2-НС/02.04.2021
Борис Йорданов Борисов8-3-НС/02.04.2021
Златка Димитрова Петрова8-4-НС/02.04.2021
Красимир Петров Николов8-5-НС/02.04.2021
Сияна Петкова Иванова8-6-НС/02.04.2021
Галина Йорданова Тодорова8-7-НС/02.04.2021
Кирил Добрев Иванов8-8-НС/02.04.2021
Стоян Атанасов Радев8-9-НС/02.04.2021
Румен Иванов Мандов8-10-НС/02.04.2021
Преслава Христова Недялкова8-11-НС/02.03.2021

Календар

Решения

всички решения