Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

БНО

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Таня Димитрова Сърнова7-1-НС/01.04.2021
Красимир Александров Ризов7-2-НС/01.04.2021
Андрей Стоянов Илиев7-3-НС/01.04.2021
Кевин Полименов Полименов7-4-НС/01.04.2021
Христина Илиева Христова7-5-НС/01.04.2021
Наталия Сергеевна Кондрук7-6-НС/01.04.2021
Антон Стоянов Георгиев7-7-НС/01.04.2021
Николай Ивелинов Дянев7-8-НС/01.04.2021
Светлана Георгиева Георгиева7-9-НС/01.04.2021
Велина Мариянова Ереклиева7-10-НС/01.04.2021
Веселин Руменов Иванчев7-11-НС/01.04.2021
Ани Галинова Григорова7-12-НС/01.04.2021
Цветелина Иванова Хаджииванова7-13-НС/01.04.2021
Емил Любомиров Хаджииванов7-14-НС/01.04.2021
Михаела Димитрова Папаниколау7-15-НС/01.04.2021
Връбка Станчева Доцева7-16-НС/01.04.2021
Таня Костова Иванова7-17-НС/01.04.2021
Райка Димитрова Паскова7-18-НС/01.04.2021
Радостина Стойчева Карабашева7-19-НС/01.04.2021
Илияна Марио Сотникова7-20-НС/01.04.2021
Росица Николова Стоянова7-21-НС/01.04.2021
Марин Димитров Димитров7-22-НС/01.04.2021
Станислава Димитрова Станева7-23-НС/01.04.2021
Павел Димитров Панайотов7-24-НС/01.04.2021
Керанка Добрева Станева7-25-НС/01.04.2021
Невена Славейкова Доцева7-26-НС/01.04.2021
Деница Петрова Шишкова7-27-НС/01.04.2021
Денис Красимиров Тодоров7-28-НС/01.04.2021
Антоанета Бедредин Ибрахими7-29-НС/01.04.2021
Дафинка Илиева Димитрова7-30-НС/01.04.2021
Златин Павлинов Георгиев7-31-НС/01.04.2021
Женя Теодорова Петрова7-32-НС/01.04.2021
Марина Ангелова Иванова7-33-НС/01.04.2021
Анелия Николаева Страшилова7-34-НС/01.04.2021
Владимир Валентинов Димитров7-35-НС/01.04.2021
Владислав Христов Риков7-36-НС/01.04.2021
Емилия Панайотова Данева7-37-НС/01.04.2021
Красимира Христова Димитрова7-38-НС/01.04.2021
Мусин Галиб Мурад7-39-НС/01.04.2021
Георги Панайотов Младенов7-40-НС/01.04.2021
Валентин Монев Спасов7-41-НС/01.04.2021
Даниела Иванова Михайлова7-42-НС/01.04.2021
Илиана Илиева Димитрова7-43-НС/01.04.2021
Марияна Йорданова Лефтерова7-44-НС/01.04.2021
Валентина Борисова Добрева7-45-НС/01.04.2021
Люба Тодорова Петкова-Сакеларова7-46-НС/01.04.2021
Васил Тодоров Вълков7-47-НС/01.04.2021
Кичка Кръстева Манчева7-48-НС/01.04.2021
Благовеста Иванова Жечева7-49-НС/01.04.2021
Георги Петров Русев7-50-НС/01.04.2021
Антон Иванов Танев7-51-НС/01.04.2021
Иван Костадинов Тончев7-52-НС/01.04.2021
Кънчо Лалев Григоров7-53-НС/01.04.2021
Марина Иванова Тодорова7-54-НС/01.04.2021
Жечка Янкова Недева7-55-НС/01.04.2021
Димитричка Стефанова Недева7-56-НС/01.04.2021
Шинул Руменов Димитров7-57-НС/01.04.2021
Татяна Иванова Костадинова7-58-НС/01.04.2021
Христо Михайлов Христов7-59-НС/01.04.2021
Радостина Стефанова Пенигарева7-60-НС/01.04.2021
Николина Иванова Костадинова-Кънева7-61-НС/01.04.2021
Сияна Иванова Костадинова-Желязкова7-62-НС/01.04.2021
Станимир Славейков Доцев7-63-НС/01.04.2021
Гергана Проданова Георгиева7-64-НС/01.04.2021
Радина Симова Симова7-65-НС/01.04.2021
Дамян Любомиров Любомиров7-66-НС/01.04.2021
Божидара Димитрова Сотирова7-67-НС/01.04.2021
Екатерина Андреева Кривошиева7-68-НС/01.04.2021
Росица Славова Стефанова7-69-НС/01.04.2021
Росица Мирославова Желязкова7-70-НС/01.04.2021
Мирослав Андонов Желязков7-71-НС/01.04.2021
Керанка Маринова Савянова7-72-НС/01.04.2021
Мариела Георгиева Чобанова7-73-НС/01.04.2021
Мария Димитрова Цинцарова7-74-НС/01.04.2021
Детелина Йорданова Димитрова7-75-НС/01.04.2021
Антония Филипова Иванова7-76-НС/01.04.2021
Лилия Ивелинова Иванова7-77-НС/01.04.2021
Красимира Атанасова Костадинова7-78-НС/01.04.2021
Донка Стефанова Събева7-79-НС/01.04.2021
Стела Атанасова Стойчева7-80-НС/01.04.2021
Анастасия Димитрова Костова7-81-НС/01.04.2021
Мартин Ивайлов Линков7-82-НС/01.04.2021
Тони Тодоров Йорданов7-83-НС/01.04.2021
Адриян Павлов Великов7-84-НС/01.04.2021
Атанас Добромиров Добрев7-85-НС/01.04.2021
Манол Любомиров Христов7-86-НС/01.04.2021
Йордан Бончев Янакиев7-87-НС/01.04.2021
Калоян Николаев Георгиев7-88-НС/01.04.2021
Ивайло Иванов Иванов7-89-НС/01.04.2021
Милена Тодорова Тодорова7-90-НС/01.04.2021
Гергана Маринова Димитрова7-91-НС/01.04.2021
Диана Иванова Кьосева7-92-НС/01.04.2021
Галя Атанасова Георгиева7-93-НС/01.04.2021
Йордан Флорианов Давидов7-94-НС/01.04.2021
Георги Димитров Георгиев7-95-НС/01.04.2021
Петър Радев Демиров7-96-НС/01.04.2021
Деян Вълчанов Димов7-97-НС/01.04.2021
Аксенти Красимиров Аксентиев7-98-НС/01.04.2021
Радосвета Иванова Димова7-99-НС/01.04.2021
Георги Иванов Савянов7-100-НС/01.04.2021
Георги Ивайлов Георгиев7-101-НС/01.04.2021
Ангел Николов Христов7-102-НС/01.04.2021
Силвия Пламенова Златкова7-103-НС/01.04.2021
Деница Валентинова Тодорова7-104-НС/01.04.2021
Валентин Щерев Тодоров7-105-НС/01.04.2021
Ивайло Бисеров Касабов7-106-НС/01.04.2021
Колю Момчев Панайотов7-107-НС/01.04.2021
Николай Веселинов Попов7-108-НС/01.04.2021
Красимира Колева Попова7-109-НС/01.04.2021
Юлияна Костадинова Панайотова7-110-НС/01.04.2021
Марияна Колева Панайотова7-111-НС/01.04.2021
Николета Димитрова Станкова7-112-НС/01.04.2021
Нина Йорданова Димитрова7-113-НС/01.04.2021
Николай Чанков Чанев7-114-НС/01.04.2021
Тодор Николов Пенев7-115-НС/01.04.2021
Генка Цветанова Бойкова7-116-НС/01.04.2021
Веселин Богомилов Данаилов7-117-НС/01.04.2021
Таня Стойкова Тодорова7-118-НС/01.04.2021
Боян Петров Христов7-119-НС/01.04.2021
Михаела Йорданова Ташева7-120-НС/01.04.2021
Нели Димитрова Кателиева7-121-НС/01.04.2021
Йордан Живков Жеков7-122-НС/01.04.2021
Ангел Василев Ангелов7-123-НС/01.04.2021
Добрин Тодоров Апостолов7-124-НС/01.04.2021
Иван Чавдаров Маринов7-125-НС/01.04.2021
Цветелина Михайлова Борисова7-126-НС/01.04.2021
Никола Миленов Андреев7-127-НС/01.04.2021
Виолета Валентинова Андреева7-128-НС/01.04.2021
Иван Владимиров Ленджов7-129-НС/01.04.2021
Даниел Петров Петров7-130-НС/01.04.2021
Йоана Кънчева Станчева7-131-НС/01.04.2021
Катя Танева Колева7-132-НС/01.04.2021
Николай Стефанов Стоянов7-133-НС/01.04.2021
Валентин Миленов Събев7-134-НС/01.04.2021
Валентина Василева Манолова7-135-НС/01.04.2021
Антон Методиев Симеонов7-136-НС/01.04.2021
Елвира Милчева Митева7-137-НС/01.04.2021
Любомир Янчев Ламбринов7-138-НС/01.04.2021
Кристияна Деянова Ненова7-139-НС/01.04.2021
Мария Ангелова Колева7-140-НС/01.04.2021
Зорница Флорианова Давидова7-141-НС/01.04.2021
Белослава Свиленова Желева7-142-НС/01.04.2021
Явор Николаев Николов7-143-НС/01.04.2021
Александър Стоянов Стоянов7-144-НС/01.04.2021
Ростислав Веселинов Горанов7-145-НС/01.04.2021
Олга Накова Иванова7-146-НС/01.04.2021
Велизара Драгомирова Кондова7-147-НС/01.04.2021
Лия Добромирова Радославова7-148-НС/01.04.2021
Драгомир Георгиев Николов7-149-НС/01.04.2021
Илиян Димитров Милчев7-150-НС/01.04.2021
Никол Василева Бончева7-151-НС/01.04.2021
Ангел Маринов Христов7-152-НС/01.04.2021
Мариана Красимирова Кирова7-153-НС/01.04.2021
Иванка Стойкова Милева7-154-НС/01.04.2021
Анна Михайлова Милева7-155-НС/01.04.2021
Тончо Тодоров Транакиев7-156-НС/01.04.2021
Юлия Йорданова Димова7-157-НС/01.04.2021
Силва Христова Пенева7-158-НС/01.04.2021
Пламен Михнев Дойчев7-159-НС/01.04.2021
Филип Георгиев Георгиев7-160-НС/01.04.2021
Никола Юлков Николов7-161-НС/01.04.2021
Станислав Александров Александров7-162-НС/01.04.2021
Мирослава Георгиева Петрова7-163-НС/01.04.2021
Петър Георгиев Русев7-164-НС/01.04.2021
Мара Николова Савова7-165-НС/01.04.2021
Ася Пламенова Петрова7-166-НС/01.04.2021
Ивелина Красимирова Димитрова7-167-НС/01.04.2021
Красимир Иванов Костов7-168-НС/01.04.2021
Иван Цветанов Цветанов7-169-НС/01.04.2021
Даниела Петрова Георгиева7-170-НС/01.04.2021
Христофор Касем Румешкани7-171-НС/01.04.2021
Стенли Мартинов Топалов7-172-НС/01.04.2021
Диана Дакова Стоянова7-173-НС/01.04.2021
Валентин Бориславов Стоянов7-174-НС/01.04.2021
Петър Георгиев Петриков7-175-НС/01.04.2021
Атанаска Петрова Бенчева7-176-НС/01.04.2021
Стефан Димитров Бенчев7-177-НС/01.04.2021
Даниела Сашкова Боричева7-178-НС/01.04.2021
Инна Иванова Георгиева7-179-НС/01.04.2021
Юнал Ердинч Реджеб7-180-НС/01.04.2021
Димитър Йорданов Митев7-181-НС/01.04.2021
Александър Димитров Митев7-182-НС/01.04.2021
Женя Георгиева Желязкова7-183-НС/01.04.2021
Глория Владимирова Иванова7-184-НС/01.04.2021
Димитър Георгиев Желязков7-185-НС/01.04.2021
Петър Красенов Митев7-186-НС/01.04.2021
Владимир Георгиев Иванов7-187-НС/01.04.2021
Златка Радева Стоянова7-188-НС/01.04.2021
Биляна Валентинова Демостенова7-189-НС/01.04.2021
Теодора Стоянова Мутафова7-190-НС/01.04.2021
Стела Димитрова Мутафова7-191-НС/01.04.2021
Християн Йорданов Найденов7-192-НС/01.04.2021
Яница Димитрова Янчева7-193-НС/01.04.2021
Таня Иванова Димитрова7-194-НС/01.04.2021
Диян Владимиров Стоянов7-195-НС/01.04.2021
Димитър Спасов Бенчев7-196-НС/01.04.2021
Моника Ивайлова Арабаджиева7-197-НС/01.04.2021
Бисер Станков Митренцов7-198-НС/01.04.2021
Симеон Ангелов Дрохлев7-199-НС/01.04.2021
Йордан Борисов Борисов7-200-НС/01.04.2021
Ивайло Георгиев Петров7-201-НС/01.04.2021
Виктория Петева Петкова7-202-НС/01.04.2021
Миглена Трифонова Милева7-203-НС/01.04.2021
Стоян Николаев Милев7-204-НС/01.04.2021
Елеонора Петрова Михайлова7-205-НС/01.04.2021
Лефтер Петров Лефтеров7-206-НС/01.04.2021
Росица Парушева Парушева7-207-НС/01.04.2021
Виолета Куртева Тодорова7-208-НС/01.04.2021
Стефан Димитров Банков7-209-НС/01.04.2021
Таня Костадинова Георгиева7-210-НС/01.04.2021
Дончо Благоев Михайлов7-211-НС/01.04.2021
Диана Димитрова Христова7-212-НС/01.04.2021
Пламен Петров Петров7-213-НС/01.04.2021
Ангел Валентинов Иванов7-214-НС/01.04.2021
Кристина Дианова Радева7-215-НС/01.04.2021
Георги Стоянов Стойков7-216-НС/01.04.2021
Йордан Георгиев Георгиев7-217-НС/01.04.2021
Тихомир Тодоров Тодоров7-218-НС/01.04.2021
Тихомир Росенов Атанасов7-219-НС/01.04.2021
Андриана Красенова Ангелова7-220-НС/01.04.2021
Лиляна Иванова Люцканова7-221-НС/01.04.2021
Айдън Нешед Халил7-222-НС/01.04.2021
Станислав Петков Атанасов7-223-НС/01.04.2021
Христо Севдалинов Гочев7-224-НС/01.04.2021
Христина Раденкова Христова7-225-НС/01.04.2021
Йордан Валентинов Иванов7-226-НС/01.04.2021
Йончо Ивайлов Методиев7-227-НС/01.04.2021
Николай Венелинов Желев7-228-НС/01.04.2021
Антония Асенова Борисова7-229-НС/01.04.2021
Габриел Димитров Димитров7-230-НС/01.04.2021
Димитър Желязков Станков7-231-НС/01.04.2021
Теодора Младенова Петрова7-232-НС/01.04.2021
Ивайло Неделчев Неделчев7-233-НС/01.04.2021
Севдалин Иванов Стайков7-234-НС/01.04.2021
Нели Иванова Стоянова7-235-НС/01.04.2021
Младен Апостолов Мавродиев7-236-НС/01.04.2021
Васил Минков Василев7-237-НС/01.04.2021
Милена Стоянова Романова7-238-НС/01.04.2021
Анатоли Кирилов Романов7-239-НС/01.04.2021
Антоанета Атанасова Тончева7-240-НС/01.04.2021
Никола Димитров Колев7-241-НС/01.04.2021
Валентина Драганова Янкова7-242-НС/01.04.2021
Радослав Стойчев Георгиев7-243-НС/01.04.2021
Наташа Вескова Георгиева7-244-НС/01.04.2021
Пресиян Петков Михайлов7-245-НС/01.04.2021
Васил Маринов Василев7-246-НС/01.04.2021
Величка Найденова Ангелова7-247-НС/01.04.2021
Василка Кирчева Василева7-248-НС/01.04.2021
Теодор Бисеров Генчев7-249-НС/01.04.2021
Симеон Стоянов Симеонов7-250-НС/01.04.2021
Панайот Атанасов Панайотов7-251-НС/01.04.2021
Симеон Атанасов Симеонов7-252-НС/01.04.2021
Стефан Станев Митев7-253-НС/01.04.2021
Валентина Иванова Маринова7-254-НС/01.04.2021
Деян Радев Иванов7-255-НС/01.04.2021
Валентин Димитров Колев7-256-НС/01.04.2021
Иванка Димитрова Колева7-257-НС/01.04.2021
Радка Станева Димова7-258-НС/01.04.2021
Васил Иванов Костов7-259-НС/01.04.2021
Николай Василев Маринов7-260-НС/01.04.2021
Кристина Стефанова Станева7-261-НС/01.04.2021
Иван Василев Хаджирадев7-262-НС/01.04.2021
Мария Мирчева Маринова7-263-НС/01.04.2021
Марин Йорданов Маринов7-264-НС/01.04.2021
Даниела Миткова Ангелова7-265-НС/01.04.2021
Огнян Васков Колев7-266-НС/01.04.2021
Добрин Георгиев Ангелов7-267-НС/01.04.2021
Веско Веселинов Васков7-268-НС/01.04.2021
Галя Иванова Колева7-269-НС/01.04.2021
Виолета Мирчева Василева7-270-НС/01.04.2021
Цветелина Валентинова Иванова7-271-НС/01.04.2021
Дена Николова Събева7-272-НС/01.04.2021
Красимир Стоянов Симеонов7-273-НС/01.04.2021
Найден Мартинов Найденов7-274-НС/01.04.2021
Мартин Христов Мартинов7-275-НС/01.04.2021
Маргарита Янчева Димитрова-Железова7-276-НС/01.04.2021
Геновева Русева Иванова7-277-НС/01.04.2021
Милен Драгомиров Радев7-278-НС/01.04.2021
Свилен Янков Николов7-284-НС/03.04.2021
Лиляна Иванова Аврамова7-285-НС/03.04.2021
Даниел Тодоров Йорданов7-286-НС/03.04.2021
Георги Младенов Иванов7-287-НС/03.04.2021
Дарина Стайкова Станева7-279-НС/03.04.2021
Милен Дитер Леземанн7-280-НС/03.04.2021
Цветилин Георгиев Иванов7-281-НС/03.04.2021
Диана Стоилова Кънева7-282-НС/03.04.2021
Николета Мирославова Великова7-283-НС/03.04.2021

Календар

Решения

всички решения