Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

ВЪЗРАЖДАНЕ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Донка Димитрова Джендова5-1-НС/29.03.2021
Никола Яворов Доганов5-2-НС/29.03.2021
Ростислав Юлиян Николов5-3-НС/29.03.2021
Нели Иванова Малчева5-4-НС/29.03.2021
Емил Стефанов Калоянов5-5-НС/29.03.2021
Камен Росенов Христов5-6-НС/29.03.2021
Ивелина Янкова Матева5-7-НС/29.03.2021
Атанаска Ангелова Ангелова - Димитрова5-8-НС/29.03.2021
Пламен Стоянов Петров5-9-НС/29.03.2021
Христо Иванов Иванов5-10-НС/29.03.2021
Георги Иванов Георгиев5-11-НС/29.03.2021
Никола Петров Патриков5-12-НС/29.03.2021
Янко-Йозеф Гюнтер Хиршл5-13-НС/29.03.2021
Тодор Пенчев Тодоров5-14-НС/29.03.2021
Петя Иванова Стоянова5-15-НС/29.03.2021
Дияна Христова Димитрова5-16-НС/29.03.2021
Виргиния Петкова Нешева5-17-НС/29.03.2021
Христо Филипов Иванов5-18-НС/29.03.2021
Иван Колев Данев5-19-НС/29.03.2021
Светослав Василев Петров5-20-НС/29.03.2021
Даниела Михайлова Николова5-21-НС/29.03.2021
Светлана Христова Ковачевич5-22-НС/29.03.2021
Иван Васков Асенов5-23-НС/29.03.2021
Георги Станиславов Тончев5-24-НС/29.03.2021
Даниела Йорданова Николова5-25-НС/29.03.2021
Йоанна Димчева Константинова5-26-НС/29.03.2021
Мария Славчева Славова5-27-НС/29.03.2021
Иван Панчев Няголов5-28-НС/29.03.2021
Иван Георгиев Иванов5-29-НС/29.03.2021
Милена Христова Иванова5-30-НС/29.03.2021
Момчил Пламенов Първанов5-31-НС/29.03.2021
Георги Стефанов Попов5-32-НС/29.03.2021
Милко Михнев Златев5-33-НС/29.03.2021
Николай Дяков Христов5-34-НС/29.03.2021
Томислав Бисеров Дамянов5-35-НС/29.03.2021
Павлин Младенов Пенев5-36-НС/29.03.2021
Диян Йорданов Атанасов5-37-НС/29.03.2021
Райна Красимирова Николова - Трутман5-38-НС/29.03.2021
Камен Красимиров Стоянов5-39-НС/29.03.2021
Филип Пламенов Грозданов5-40-НС/29.03.2021
Теменуга Вилимирова Грънчарова5-41-НС/29.03.2021
Владимир Иванов Костадинов5-42-НС/29.03.2021
Тодор Костадинов Костадинов5-43-НС/29.03.2021
Теодор Чавдаров Николов5-44-НС/29.03.2021
Николай Цеков Миков5-45-НС/29.03.2021
Николай Иванов Илиев5-46-НС/29.03.2021
Красимира Николова Доганова5-47-НС/01.04.2021
Иван Величков Костадинов5-48-НС/01.04.2021
Веселина Тодорова Никова5-49-НС/01.04.2021
Красимир Джумала Исмаил5-50-НС/01.04.2021
Венцислав Ненов Друмев5-51-НС/01.04.2021
Страхил Пламенов Попов5-52-НС/01.04.2021
Димитър Спасов Христов5-53-НС/01.04.2021
Милен Василев Минчев5-54-НС/01.04.2021
Димитър Илиев Димитров5-55-НС/01.04.2021
Йордан Куртев Куртев5-56-НС/01.04.2021
Боян Светлинов Доцев5-57-НС/01.04.2021
Христо Колев Колев5-58-НС/01.04.2021
Николинка Атанасова Петкова5-59-НС/01.04.2021
Ася Славова Захариева5-60-НС/01.04.2021
Юлия Миткова Христова5-61-НС/01.04.2021
Теодора Димитрова Стоичкова5-62-НС/01.04.2021
Светлана Николова Стоянова5-63-НС/01.04.2021
Дамян Димитров Дамянов5-64-НС/01.04.2021
Валери Николаев Николаев5-65-НС/01.04.2021
Гергана Мина Стефанова5-66-НС/01.04.2021
Стефан Тодоров Стефанов5-67-НС/01.04.2021
Стойчо Христов Стойчев5-68-НС/01.04.2021
Борислав Живков Георгиев5-69-НС/01.04.2021
Венцислав Михайлов Георгиев5-70-НС/01.04.2021
Надя Георгиева Йосифова5-71-НС/01.04.2021
Младен Аурелиянов Йосифов5-72-НС/01.04.2021
Велин Стоянов Сербезов5-73-НС/01.04.2021
Красимир Илиев Йорданов5-74-НС/01.04.2021
Мария Иванова Димитрова5-75-НС/01.04.2021
Андрей Михайлов Вълков5-76-НС/01.04.2021
Денис Николаевич Митков5-77-НС/01.04.2021
Мария Василева Паскова5-78-НС/01.04.2021
Станимир Георгиев Павлов5-79-НС/01.04.2021
Янчо Пламенов Младенов5-80-НС/01.04.2021
Елия Красимирова Димитрова5-81-НС/02.04.2021
Иван Руменов Шутов5-82-НС/02.04.2021
Веселин Петров Кънев5-83-НС/02.04.2021

Календар

Решения

всички решения