Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Николай Димитров Граматиков3-1-НС/29.03.2021
Татяна Димова Иванова3-2-НС/29.03.2021
Веса Иванова Войчева3-3-НС/29.03.2021
Ертание Сюлейман Ибрям-Онач3-4-НС/29.03.2021
Рабия Осман Онбаши3-5-НС/29.03.2021
Моника Константинова Костадинова3-6-НС/29.03.2021
Златина Недкова Недева3-7-НС/29.03.2021
Милка Ангелова Кирова3-8-НС/29.03.2021
Наталия Димитрова Калчева3-9-НС/29.03.2021
Красимира Николова Николова3-10-НС/29.03.2021
Звезделина Стойчева Мирчева3-11-НС/29.03.2021
Елица Билянова Хинчева3-12-НС/29.03.2021
Христо Христов Христов3-13-НС/29.03.2021
Тодор Стойчев Мирчев3-14-НС/29.03.2021
Веселина Парушева Кателиева3-15-НС/29.03.2021
Сияна Митева Николова3-16-НС/29.03.2021
Лили Красимирова Генчева3-17-НС/29.03.2021
Георги Иванов Георгиев3-18-НС/29.03.2021
Илиян Ангелов Рашев3-19-НС/29.03.2021
Женя Христова Семова3-20-НС/29.03.2021
Росенка Георгиева Николова3-21-НС/29.03.2021
Румяна Христова Иванова3-22-НС/29.03.2021
Албена Иванова Атанасова3-23-НС/29.03.2021
Божан Димитров Божанов3-24-НС/29.03.2021
Маргарита Василева Янкова3-25-НС/29.03.2021
Бистра Аспарухова Малчева3-26-НС/29.03.2021
Кънчо Костадинов Милушев3-27-НС/29.03.2021
Олга Петкова Стоянова3-28-НС/29.03.2021
Мая Христова Иванова3-29-НС/29.03.2021
Георги Николаев Георгиев3-30-НС/29.03.2021
Мария Георгиева Иванова3-31-НС/29.03.2021
Петър Бойков Петрушев3-32-НС/29.03.2021
Янка Георгиева Янева3-33-НС/29.03.2021
Милко Костов Минков3-34-НС/29.03.2021
Златинка Маринова Донева3-35-НС/29.03.2021
Ивета Димитрова Дангова3-36-НС/29.03.2021
Мария Гавраилова Дангова3-37-НС/29.03.2021
Велина Велислав Шопова3-38-НС/29.03.2021
Християн Руменов Димитров3-39-НС/29.03.2021
Пенка Костова Петрова3-40-НС/29.03.2021
Биляна Николаева Николова3-41-НС/29.03.2021
Анелия Николаева Николова3-42-НС/29.03.2021
Райна Петрова Шопова3-43-НС/29.03.2021
Николай Ангелов Пирев3-44-НС/29.03.2021
Станка Добрева Радева3-45-НС/29.03.2021
Иван Димитров Николов3-46-НС/29.03.2021
Гергана Николаева Лалева3-47-НС/29.03.2021
Даниела Красимирова Вълчева3-48-НС/29.03.2021
Полина Георгиева Георгиева3-49-НС/29.03.2021
Катя Господинова Маринова3-50-НС/29.03.2021
Младен Ивов Георгиев3-51-НС/29.03.2021
Валентин Валентинов Димитров3-52-НС/29.03.2021
Младен Иванов Пасков3-53-НС/29.03.2021
Николай Тодоров Тодоров3-54-НС/29.03.2021
Христина Николаева Иванова3-55-НС/29.03.2021
Ралица Стоянова Златева3-56-НС/29.03.2021
Младен Тодоров Мавродиев3-57-НС/29.03.2021
Мирослава Милкова Първовска3-58-НС/29.03.2021
Петър Георгиев Чунгаров3-59-НС/29.03.2021
Даниела Стоянова Чунгарова3-60-НС/29.03.2021
Георги Петров Чунгаров3-61-НС/29.03.2021
Катя Христова Панделиева3-62-НС/29.03.2021
Стоян Славов Панделиев3-63-НС/29.03.2021
Бистра Пенчева Велкова3-64-НС/29.03.2021
Златина Петкова Петкова3-65-НС/29.03.2021
Десислава Маргаритова Ангелова3-66-НС/29.03.2021
Румен Маринов Парашкевов3-67-НС/29.03.2021
Дарина Симеонова Пенчева3-68-НС/29.03.2021
Ангел Димитров Гавазов3-69-НС/29.03.2021
Хенриета Трифонова Георгиева3-70-НС/29.03.2021
Тодор Стоянов Маринов3-71-НС/29.03.2021
Антони Атанасов Ангелов3-72-НС/29.03.2021
Георги Мариус Маринов3-73-НС/29.03.2021
Дарина Георгиева Тодорова3-74-НС/29.03.2021
Васил Руменов Русев3-75-НС/29.03.2021
Росен Руменов Русев3-76-НС/29.03.2021
Траяна Христофорова Славева3-77-НС/29.03.2021
Милена Димитрова Желязкова3-78-НС/29.03.2021
Станка Чанева Иванова3-79-НС/29.03.2021
Милена Сашева Тодорова3-80-НС/29.03.2021
Ивалина Димитрова Любенова3-81-НС/29.03.2021
Радка Илиева Минчева3-82-НС/29.03.2021
Мария Иванова Кънева3-83-НС/29.03.2021
Станислав Венелинов Стоянов3-84-НС/29.03.2021
Силвана Венелинова Стоянова3-85-НС/29.03.2021
Богомил Севдалинов Димитров3-86-НС/29.03.2021
Наташа Звезделинова Стоянова3-87-НС/29.03.2021
Иван Василев Иванов3-88-НС/29.03.2021
Маруся Петрова Цанкова3-89-НС/29.03.2021
Деница Павлова Алтънчева3-90-НС/29.03.2021
Симеон Стоянов Пантелеев3-91-НС/29.03.2021
Георги Димитров Георгиев3-92-НС/29.03.2021
Хайдзин Агоп Хазарян Иванова3-93-НС/29.03.2021
Георги Димитров Георгиев3-94-НС/29.03.2021
Галина Илиева Георгиева3-95-НС/29.03.2021
Кремена Георгиева Атанасова3-96-НС/29.03.2021
Стефка Димитрова Илиева3-97-НС/29.03.2021
Диян Петков Илиев3-98-НС/29.03.2021
Златомира Николаева Христова3-99-НС/29.03.2021
Петър Йонков Радичков3-100-НС/29.03.2021
Теодора Илкова Райчева3-101-НС/29.03.2021
Петя Петкова Стоянова3-102-НС/29.03.2021
Кристиан Веселинов Парашкевов3-103-НС/29.03.2021
Дамян Георгиев Дамянов3-104-НС/29.03.2021
Цветелина Мартинова Маркова3-105-НС/29.03.2021
Виктор Тонев Пенов3-106-НС/29.03.2021
Иван Георгиев Дянков3-107-НС/29.03.2021
Ренета Иванова Кенова3-108-НС/29.03.2021
Кристиана Андриянова Алексиева3-109-НС/29.03.2021
Живко Серафимов Стефанов3-110-НС/29.03.2021
Веселин Великов Парашкевов3-111-НС/29.03.2021
Доротея Сашева Чавдарова3-112-НС/29.03.2021
Михаил Мариев Атанасов3-113-НС/29.03.2021
Златин Живомиров Жеков3-114-НС/29.03.2021
Златина Тодорова Сербезова3-115-НС/29.03.2021
Илиян Светославов Тодоров3-116-НС/29.03.2021
Христина Николаева Донева3-117-НС/29.03.2021
Михаела Стефанова Петрова3-118-НС/29.03.2021
Алберто Росенов Демирев3-119-НС/29.03.2021
Борислав Любомиров Димитров3-120-НС/29.03.2021
Валентин Живков Великов3-121-НС/29.03.2021
Пламена Дончева Пеева3-122-НС/29.03.2021
Катина Панайоти Гуджимиси3-123-НС/29.03.2021
Янита Иванова Върбанова3-124-НС/29.03.2021
Деян Кирилов Ханджиев3-125-НС/29.03.2021
Светлана Димитрова Павлова3-126-НС/29.03.2021
Боян Венциславов Ковачев3-127-НС/29.03.2021
Георги Пешев Георгиев3-128-НС/29.03.2021
Пламен Георгиев Георгиев3-129-НС/29.03.2021
Тетяна Пламадяла3-130-НС/29.03.2021
Мария Паскалова3-131-НС/29.03.2021
Станислав Бойков Венчарски3-132-НС/29.03.2021
Стефан Радославов Радев3-133-НС/29.03.2021
Юлиян Иванов Янков3-134-НС/29.03.2021
Соня Станева Кандиларова3-135-НС/29.03.2021
Теодора Мирославова Иванова3-136-НС/29.03.2021
Гергана Юлиянова Янкова3-137-НС/29.03.2021
Красимира Марчева Недева3-138-НС/29.03.2021
Васил Маринов Караиванов3-139-НС/29.03.2021
Недялка Михайлова Димитрова3-140-НС/29.03.2021
Денислав Георгиев Димитров3-141-НС/29.03.2021
Красимир Петков Кузманов3-142-НС/29.03.2021
Христо Радев Христов3-143-НС/29.03.2021
Илка Николова Христова3-144-НС/29.03.2021
Дияна Желева Фотинова3-145-НС/29.03.2021
Пепа Цветанова Кузманова3-146-НС/29.03.2021
Димитрина Йорданова Спасова3-147-НС/29.03.2021
Станислава Владимирова Митева3-148-НС/29.03.2021
Илиян Петров Статев3-149-НС/29.03.2021
Делян Пламенов Георгиев3-150-НС/29.03.2021
Захари Страшимиров Йорданов3-151-НС/29.03.2021
Цанко Митков Черноводов3-152-НС/29.03.2021
Миглена Йорданова Петкова3-153-НС/29.03.2021
Мартин Станиславов Илиев3-154-НС/29.03.2021
Георги Пламенов Георгиев3-155-НС/29.03.2021
Милица Петрова Кънева3-156-НС/29.03.2021
Диана Георгиева Тодорова3-157-НС/29.03.2021
Мила Свиленова Пенева3-158-НС/29.03.2021
Цветелина Борисова Дечева3-159-НС/29.03.2021
Марина Ненова Стоянова3-160-НС/29.03.2021
Пламен Огнянов Богданов3-161-НС/29.03.2021
Мартин Ненков Пенчев3-162-НС/29.03.2021
Тодор Димитров Желязков3-163-НС/29.03.2021
Даниела Димитрова Георгиева3-164-НС/29.03.2021
Рушан Хасанов Мустафов3-165-НС/29.03.2021
Владислав Милков Михайлов3-166-НС/29.03.2021
Тодорка Илиева Мънгова3-167-НС/29.03.2021
Виолета Иванова Панайотова3-168-НС/29.03.2021
Георги Илиев Димитров3-169-НС/29.03.2021
Радиана Апостолова Тодорова3-170-НС/29.03.2021
Тихомир Янев Янев3-171-НС/29.03.2021
Пламен Недялков Горанов3-172-НС/29.03.2021
Габриела Николаева Стефанова3-173-НС/29.03.2021
Антон Славов Андонов3-174-НС/29.03.2021
Марин Стефанов Владимиров3-175-НС/29.03.2021
Филипина Валентинова Тодорова3-176-НС/29.03.2021
Гинка Методиева Колева3-177-НС/29.03.2021
Десислава Петрова Борисова3-178-НС/29.03.2021
Димчо Маринов Тодоров3-179-НС/29.03.2021
Валентин Милков Димитров3-180-НС/29.03.2021
Красимир Светланов Костадинов3-181-НС/29.03.2021
Петър Валентинов Тодоров3-182-НС/29.03.2021
Илиян Аврамов Аврамов3-183-НС/29.03.2021
Димитър Вилиянов Захариев3-184-НС/29.03.2021
Ирена Радославова Чакърова3-185-НС/29.03.2021
Стелиян Красенов Николов3-186-НС/29.03.2021
Мариета Красенова Николова3-187-НС/29.03.2021
Цветелина Любомирова Кръстева3-188-НС/29.03.2021
Нели Тодорова Георгиева3-189-НС/29.03.2021
Биляна Иванова Тодорова3-190-НС/29.03.2021
Мая Неделчева Делева3-191-НС/29.03.2021
Галина Бориславова Бахнева3-192-НС/29.03.2021
Ирина Иванова Иванова-Илиева3-193-НС/29.03.2021
Златко Цветанов Банков3-194-НС/29.03.2021
Надежда Иванова Мянкова-Маринова3-195-НС/29.03.2021
Красен Стоянов Иванов3-196-НС/29.03.2021
Николай Иванов Пасков3-197-НС/29.03.2021
Силвия Даниелова Терзиева3-198-НС/29.03.2021
Ивелина Венелинова Иванова3-199-НС/29.03.2021
Велка Георгиева Георгиева3-200-НС/29.03.2021
Мария Петкова Багдатян3-201-НС/29.03.2021
Борислава Асенова Александрова3-202-НС/29.03.2021
Теодора Великова Василева3-203-НС/29.03.2021
Денислав Росенов Атанасов3-204-НС/29.03.2021
Християн Сергеев Люцканов3-205-НС/29.03.2021
Диян Добромиров Фърчев3-206-НС/29.03.2021
Алекзандър Викторов Василев3-207-НС/29.03.2021
Пенка Иванова Николова3-208-НС/29.03.2021
Денислава Николаева Николова3-209-НС/29.03.2021
Теодора Любомирова Пенчева3-210-НС/29.03.2021
Християн Кръстев Петков3-211-НС/29.03.2021
Петър Красимиров Вълков3-212-НС/29.03.2021
Теодор Владимиров Зирковски3-213-НС/29.03.2021
Даниел Димчев Димов3-214-НС/29.03.2021
Дамян Стоянов Дамянов3-215-НС/29.03.2021
Анна Иванова Пенчева3-216-НС/29.03.2021
Албена Руменова Жекова3-217-НС/29.03.2021
Павлина Любомирова Пенчева-Милева3-218-НС/29.03.2021
Десислава Иванова Николова3-219-НС/29.03.2021
Емилия Анкова Лазарова3-220-НС/29.03.2021
Даниела Миткова Митева3-221-НС/29.03.2021
Лиляна Димитрова Георгиева3-222-НС/29.03.2021
Грета Панайотова Златарова3-223-НС/29.03.2021
Анна Владимирова Неделчева3-224-НС/29.03.2021
Петя Георгиева Стефанова3-225-НС/29.03.2021
Павел Атанасов Георгиев3-226-НС/29.03.2021
Радослава Николаева Рускова3-227-НС/29.03.2021
Ивелина Йорданова Иванова3-228-НС/29.03.2021
Венцеслава Цветанова Гочева3-229-НС/29.03.2021
Гергана Славчева Маринова3-230-НС/29.03.2021
Полина Илиянова Панчева3-231-НС/29.03.2021
Жана Димитрова Атанасова3-232-НС/29.03.2021
Таня Бориславова Иванова3-233-НС/29.03.2021
Анита Георгиева Кръстева3-234-НС/29.03.2021
Катя Ангелова Велчева3-235-НС/29.03.2021
Петя Димитрова Пейчева3-236-НС/29.03.2021
Мая Симеонова Иванова3-237-НС/29.03.2021
Лилия Маринова Дянкова3-238-НС/29.03.2021
Детелина Радева Георгиева3-239-НС/29.03.2021
Костадинка Йорданова Стоянова3-240-НС/29.03.2021
Снежана Тодорова Баева-Христова3-241-НС/29.03.2021
Нина Мирославова Костова3-242-НС/29.03.2021
Зорница Здравкова Гюмечева3-243-НС/29.03.2021
Мирена Николаева Малчева3-244-НС/29.03.2021
Гергана Василева Славова3-245-НС/29.03.2021
Биляна Милкова Петрова3-246-НС/29.03.2021
Даниел Севдалинов Нейчев3-247-НС/29.03.2021
Томас Воскиян Мангикян3-248-НС/29.03.2021
Захари Панков Панев3-249-НС/29.03.2021
Анна Воскиян Мангикян3-250-НС/29.03.2021
Диана Теохариева Иванова3-251-НС/29.03.2021
Нина Красимирова Вълчева - Петрова3-252-НС/29.03.2021
Февзие Метин Ибрахим3-253-НС/29.03.2021
Рихат Сали Али3-254-НС/29.03.2021
Христо Савов Христов3-255-НС/29.03.2021
Таня Петрова Янкова3-256-НС/29.03.2021
Кремена Христова Христова- Бонева3-257-НС/29.03.2021
Николай Георгиев Николов3-258-НС/29.03.2021
Светослав Тодоров Маринов3-259-НС/29.03.2021
Георги Иванов Георгиев3-260-НС/29.03.2021
Гергана Кирилова Кирова3-261-НС/29.03.2021
Деница Младенова Тодорова3-262-НС/29.03.2021
Виолета Георгиева Василкова3-263-НС/29.03.2021
Стоян Киров Купенов3-264-НС/29.03.2021
Стоян Колев Колев3-265-НС/29.03.2021
Пламен Янков Янков3-266-НС/29.03.2021
Кирил Стоянов Купенов3-267-НС/29.03.2021
Марио Николаев Маринов3-268-НС/29.03.2021
Марияна Димитрова Стоянова3-269-НС/29.03.2021
Кристиян Петров Стоянов3-270-НС/29.03.2021
Елена Иванова Георгиева3-271-НС/29.03.2021
Фильо Делев Филев3-272-НС/29.03.2021
Галя Росицова Живкова3-273-НС/31.03.2021
Васил Великов Ангелов3-274-НС/31.03.2021
Димитричка Кирякова Колева3-275-НС/31.03.2021
Добринка Станева Станева3-276-НС/31.03.2021
Тодор Станков Станев3-277-НС/31.03.2021
Маргаритка Иванова Станкова3-278-НС/31.03.2021
Росица Ангелова Желева3-279-НС/31.03.2021
Диан Тодоров Станков3-280-НС/31.03.2021
Бистра Иванова Мирчева3-281-НС/31.03.2021
Недялко Георгиев Недялков3-282-НС/31.03.2021
Еманоел Венелинов Евстатиев3-283-НС/31.03.2021
Николина Иванова Дочева3-284-НС/31.03.2021
Янка Димитрова Андонова3-285-НС/31.03.2021
Яна Красимирова Николова3-286-НС/31.03.2021
Марияна Георгиева Неделчева3-287-НС/31.03.2021
Васил Христов Александров3-288-НС/31.03.2021
Ася Иванова Алишева3-289-НС/31.03.2021
Георги Неделчев Недев3-290-НС/31.03.2021
Владислав Димитров Въцов3-291-НС/31.03.2021
Златко Костадинов Димов3-292-НС/31.03.2021
Ваньо Цветанов Иванов3-293-НС/31.03.2021
Петър Цветанов Петров3-294-НС/31.03.2021
Силвия Димитрова Ангелова3-295-НС/31.03.2021
Иванка Маринова Стоилкович3-296-НС/31.03.2021
Марин Стойчев Маринов3-297-НС/31.03.2021
Георги Илков Атанасов3-298-НС/31.03.2021
Лиляна Атанасова Жечева3-299-НС/31.03.2021
Тодор Миланов Иванов3-300-НС/31.03.2021
Стефка Николова Димова3-301-НС/31.03.2021
Наташа Руменова Костова3-302-НС/31.03.2021
Яни Генчев Иванов3-303-НС/31.03.2021
Балин Милев Балинов3-304-НС/31.03.2021
Галина Желязкова Стоянова3-305-НС/31.03.2021
Живко Йорданов Михнев3-306-НС/31.03.2021
Живко Тодоров Жеков3-307-НС/31.03.2021
Татяна Славчева Славова3-308-НС/31.03.2021
Маргарита Томова Христова3-309-НС/31.03.2021
Тихомир Костов Тодоров3-310-НС/31.03.2021
Марин Иванов Петров3-311-НС/31.03.2021
Вероника Драгова Боянова3-312-НС/31.03.2021
Христо Атанасов Костов3-313-НС/31.03.2021
Атанас Желязков Атанасов3-314-НС/31.03.2021
Алекси Андреев Андреев3-315-НС/31.03.2021
Мехмед Али Мехмедали3-316-НС/31.03.2021
Марин Янков Йорданов3-317-НС/31.03.2021
Емил Сергеев Стефанов3-318-НС/31.03.2021
Пламен Василев Димитров3-319-НС/31.03.2021
Янка Маринова Неделчева3-320-НС/31.03.2021
Харизан Райчев Стоянов3-321-НС/31.03.2021
Диян Мирославов Николов3-322-НС/31.03.2021
Атанас Маринов Маринов3-323-НС/31.03.2021
Мариана Кондова Славова3-324-НС/31.03.2021
Нури Вейселов Велиев3-325-НС/31.03.2021
Сева Аленова Сюрмели3-326-НС/31.03.2021
Кадер Сюлейманова Алиева3-327-НС/31.03.2021
Юркюш Хюсеинова Ахмедова3-328-НС/31.03.2021
Георги Добрев Георгиев3-329-НС/31.03.2021
Димитър Ивалинов Иванов3-330-НС/31.03.2021
Филиз Мехмед Мехмед3-331-НС/31.03.2021
Атанас Славов Славов3-332-НС/31.03.2021
Димитър Данаилов Йорданов3-333-НС/31.03.2021
Радослав Василев Тодоров3-334-НС/31.03.2021
Анета Деянова Янкова3-335-НС/31.03.2021
Радостина Красимирова Тодорова3-336-НС/31.03.2021
Нора Гошева Георгиева3-337-НС/31.03.2021
Галин Гошев Георгиев3-338-НС/31.03.2021
Емил Костадинов Иванов3-339-НС/31.03.2021
Галина Николова Тодорова3-340-НС/31.03.2021
Тодор Георгиев Тодоров3-341-НС/31.03.2021
Красимир Янчев Каров3-342-НС/31.03.2021
Живко Христов Славов3-343-НС/31.03.2021
Иван Калинов Кънчев3-344-НС/31.03.2021
Кремена Костадинова Василева3-345-НС/31.03.2021
Стилияна Илиева Райчева3-346-НС/31.03.2021
Добрин Димитров Мирчев3-347-НС/31.03.2021
Кольо Йорданов Колев3-348-НС/31.03.2021
Велико Василев Великов3-349-НС/31.03.2021
Юзеир Рифатов Девришев3-350-НС/31.03.2021
Виктория Великова Добрева3-351-НС/31.03.2021
Живко Пламенов Тодоров3-352-НС/31.03.2021
Зийнеб Ерджанова Ясимова3-353-НС/31.03.2021
Асен Василев Сашов3-354-НС/31.03.2021
Недялка Ангелова Савова3-355-НС/31.03.2021
Султанка Ангелова Савова3-356-НС/31.03.2021
Асен Димитров Хаджиев3-357-НС/31.03.2021
Рифат Девришев Фазлов3-358-НС/31.03.2021
Денис Рифатов Девришев3-359-НС/31.03.2021
Атче Юзеирова Фазлова3-360-НС/31.03.2021
Сибел Бейтула Бейтула3-361-НС/31.03.2021
Николай Илиев Иванов3-362-НС/31.03.2021
Генадий Величков Димитров3-363-НС/31.03.2021
Ангел Ангелов Савов3-364-НС/31.03.2021
Тихомира Златкова Янева3-365-НС/31.03.2021
Христина Георгиева Чернева3-366-НС/31.03.2021
Константин Йорданов Цветков3-367-НС/31.03.2021
Пламен Иванов Димов3-368-НС/31.03.2021
Жельо Желев Георгиев3-369-НС/31.03.2021
Емилиян Василев Огнянов3-370-НС/31.03.2021
Ангел Георгиев Ангелов3-371-НС/31.03.2021
Мехмед Раимов Рашидов3-372-НС/31.03.2021
Габриела Андонова Александрова3-373-НС/31.03.2021
Атанаска Атанасова Митева3-374-НС/31.03.2021
Деян Панов Костов3-375-НС/31.03.2021
Марин Станчев Митев3-376-НС/31.03.2021
Марин Георгиев Банчев3-377-НС/31.03.2021
Динко Желев Банчев3-378-НС/31.03.2021
Георги Пенев Мирчев3-379-НС/31.03.2021
Атия Ахмед Салим3-380-НС/31.03.2021
Алдин Славов Христов3-381-НС/31.03.2021
Зейнеб Бейхан Осман3-382-НС/31.03.2021
Фазиле Мустафова Реджебова3-383-НС/31.03.2021
Дечка Георгиева Коева3-384-НС/31.03.2021
Рая Георгиева Банчева3-385-НС/31.03.2021
Георги Емилов Пейчев3-386-НС/31.03.2021
Виолета Паскалева Димитрова3-387-НС/31.03.2021
Ина Христова Чолакова3-388-НС/31.03.2021
Станислав Андреев Андреев3-389-НС/31.03.2021
Павлин Стилиянов Мирчев3-390-НС/31.03.2021
Ивайло Викторов Вълчев3-391-НС/31.03.2021
Недялка Даниелова Георгиева3-392-НС/31.03.2021
Павлина Атанасова Иванова3-393-НС/31.03.2021
Мартин Александров Райков3-394-НС/31.03.2021
Емилия Сребринова Велизарова3-395-НС/31.03.2021
Силвия Сребринова Велизарова3-396-НС/31.03.2021
Маргарита Йорданова Стоянова3-397-НС/31.03.2021
Красимира Дарвинова Константинова3-398-НС/31.03.2021
Радослав Добрев Тодоров3-399-НС/31.03.2021
Румяна Вичева Тодорова3-400-НС/31.03.2021
Анна Иванова Атанасова3-401-НС/31.03.2021
Йоана ЦветановаТодорова3-402-НС/31.03.2021
Анатолий Евгениев Енчев3-403-НС/31.03.2021
Даниел Венциславов Петров3-404-НС/31.03.2021
Мира Николаева Николова3-405-НС/31.03.2021
Мила Диянова Тодорова3-406-НС/31.03.2021
Кристофър Лам Ле3-407-НС/31.03.2021
Ивелина Георгиева Димитрова3-408-НС/31.03.2021
Галина Томова Апостолова3-409-НС/31.03.2021
Стоянка Минчева Ставрева3-410-НС/31.03.2021
Мая Николаева Георгиева3-411-НС/31.03.2021
Йоана Николаева Милевска3-412-НС/31.03.2021
Ренета Росенова Герова3-413-НС/31.03.2021
Цеца Борисова Иванова3-414-НС/31.03.2021
Росен Недев Благоев3-415-НС/31.03.2021
Димитър Веселинов Иванов3-416-НС/31.03.2021
Георги Николов Иванов3-417-НС/31.03.2021
Пламен Димитров Колев3-418-НС/31.03.2021
Андрей Атанасов Андреев3-419-НС/31.03.2021
Стефан Николаев Стефанов3-420-НС/31.03.2021
Ивелина Росенова Благоева3-421-НС/31.03.2021
Меглена Георгиева Христова3-422-НС/31.03.2021
Силва Петрова Михалева3-423-НС/31.03.2021
Румяна Павлинова Стоянова3-424-НС/31.03.2021
Свилен Росенов Николов3-425-НС/31.03.2021
Ивайло Божидаров Андонов3-426-НС/31.03.2021
Петър Боянов Христов3-427-НС/31.03.2021
Мария Галинова Германова3-428-НС/31.03.2021
Даниел Радославов Николов3-429-НС/31.03.2021
Христина Йовчева Стоянова3-430-НС/31.03.2021
Данка Петрова Калева3-431-НС/31.03.2021
Кичка Христова Стоянова3-432-НС/31.03.2021
Камелия Николова Михайлова3-433-НС/31.03.2021
Димитър Крумов Михайлов3-434-НС/31.03.2021
Жасмина Вескова Петрова3-435-НС/31.03.2021
Бебо Христов Балачев3-436-НС/31.03.2021
Красимира Маринова Петрова3-437-НС/31.03.2021
Павел Петров Петров3-438-НС/31.03.2021
Мая Руменова Вълкова3-439-НС/31.03.2021
Веселина Стефанова Георгиева3-440-НС/31.03.2021
Радослав Петров Георгиев3-441-НС/31.03.2021
Амира Мохамед Сокари3-442-НС/31.03.2021
Ивелин Великов Георгиев3-443-НС/31.03.2021
Биляна Ганчева Колева3-444-НС/31.03.2021
Христина Александрова Чулина3-445-НС/31.03.2021
Деян Димитров Алексиев3-446-НС/31.03.2021
Габриела Петрова Петрова3-447-НС/31.03.2021
Недялка Йоскова Маринкашка3-448-НС/31.03.2021
Зорница Колева Стефанова3-449-НС/31.03.2021
Венета Георгиева Атанасова3-450-НС/31.03.2021
Недялка Христова Петрова3-451-НС/31.03.2021
Валерия Йорданова Мангалска3-452-НС/31.03.2021
Анна Евгениева Зобова3-453-НС/31.03.2021
Андреана Илиева Николова3-454-НС/31.03.2021
Благовест Валериев Мангалски3-455-НС/31.03.2021
Кристиян Георгиев Василев3-456-НС/31.03.2021
Венелин Георгиев Илиев3-457-НС/31.03.2021
Елка Янева Андреева3-458-НС/31.03.2021
Иванка Стоянова Петрова3-459-НС/31.03.2021
Райна Стоянова Стоянова3-460-НС/31.03.2021
Радостина Диянова Дачева3-461-НС/31.03.2021
Красимир Димитров Христов3-462-НС/31.03.2021
Златка Петрова Маринова3-463-НС/31.03.2021
Светла Христова Нанкова3-464-НС/31.03.2021
Ники Станков Станков3-465-НС/31.03.2021
Рафаело Даниелов Илиев3-466-НС/31.03.2021
Семо Георгиев Семов3-467-НС/31.03.2021
Николай Душков Николов3-468-НС/31.03.2021
Гергана Йорданова Цветкова3-469-НС/31.03.2021
Емил Сашев Кръстев3-470-НС/31.03.2021
Иванка Радева Станева3-471-НС/31.03.2021
Роса Василева Колева3-472-НС/31.03.2021
Нина Кирилова Михайлова3-473-НС/31.03.2021
Марияна Иванова Андонова3-474-НС/31.03.2021
Радка Петрова Христова3-475-НС/31.03.2021
Божидар Ненчев Великов3-476-НС/31.03.2021
Марин Мирчев Иванов3-477-НС/31.03.2021
Красимира Йорданова Енчева3-478-НС/31.03.2021
Радослав Николаев Петров3-479-НС/31.03.2021
Коста Василев Василев3-480-НС/31.03.2021
Николай Атанасов Атанасов3-481-НС/31.03.2021
Николай Йорданов Добрев3-482-НС/31.03.2021
Деян Георгиев Янев3-483-НС/31.03.2021
Димитър Иванов Банчев3-484-НС/31.03.2021
Данаил Василев Даков3-485-НС/31.03.2021
Васил Весков Стоянов3-486-НС/31.03.2021
Васил Иванов Станев3-487-НС/31.03.2021
Диян Стоянов Банчев3-488-НС/31.03.2021
Димитричка Атанасова Чемширова3-489-НС/31.03.2021
Дойчо Петров Николов3-490-НС/31.03.2021
Соня Атанасова Григорова3-491-НС/31.03.2021
Коста Стоянов Будаков3-492-НС/31.03.2021
Събчо Йорданов Александров3-493-НС/01.04.2021
Недживан Мустафа Тасин3-494-НС/01.04.2021
Християна Ивова Минчева3-495-НС/01.04.2021
Драгомир Александров Иванов3-496-НС/01.04.2021
Ангелина Живкова Чакърова3-497-НС/01.04.2021
Петър Венелинов Велков3-498-НС/01.04.2021
Станислав Емилов Василев3-499-НС/01.04.2021
Жана Живкова Щерева3-500-НС/01.04.2021
Сали Кирилов Великов3-501-НС/01.04.2021
Живко Щерев Чакъров3-502-НС/01.04.2021
Васил Златев Василев3-503-НС/01.04.2021
Симона Илиянова Георгиева3-504-НС/01.04.2021
Красен Янков Костадинов3-505-НС/01.04.2021
Минка Дянкова Александрова3-506-НС/01.04.2021
Стефан Русев Георгиев3-507-НС/01.04.2021
Боян Софрониев Йорданов3-508-НС/01.04.2021
Руси Василев Георгиев3-509-НС/01.04.2021
Живко Стоянов Алексиев3-510-НС/01.04.2021
Николай Лазаров Колев3-511-НС/01.04.2021
Цеко Страхилов Христов3-512-НС/01.04.2021
Мариета Петрова Чекелова3-513-НС/01.04.2021
Коста Георгиев Йорданов3-514-НС/01.04.2021
Петър Георгиев Кръстев3-515-НС/01.04.2021
Димо Колев Димов3-516-НС/01.04.2021
Веселина Томова Захариева3-517-НС/01.04.2021
Желязко Георгиев Гочев3-518-НС/01.04.2021
Теодор Здравков Бъчваров3-519-НС/01.04.2021
Мартин Йорданов Колев3-520-НС/01.04.2021
Марияна Койчева Колева3-521-НС/01.04.2021
Константин Костадинов Костов3-522-НС/01.04.2021
Джино Севиля Койчева3-523-НС/01.04.2021
Мария Йорданова Йорданова3-524-НС/01.04.2021
Жечко Влаев Жечев3-525-НС/01.04.2021
Илия Петров Петров3-526-НС/01.04.2021
Валентин Иванов Маринов3-527-НС/01.04.2021
Панайот Георгиев Панайотов3-528-НС/01.04.2021
Есения Миткова Тодорова3-529-НС/01.04.2021
Иринка Атанасова Стоянова3-530-НС/01.04.2021
Злати Василев Стоянов3-531-НС/01.04.2021
Камен Георгиев Георгиев3-532-НС/01.04.2021
Живко Димитров Рафаилов3-533-НС/01.04.2021
Димитър Красимиров Ников3-534-НС/01.04.2021
Николай Красимиров Ников3-535-НС/01.04.2021
Петър Красимиров Ников3-536-НС/01.04.2021
Петина Валентинова Радева3-537-НС/01.04.2021
Деница Манолова Манолова3-538-НС/01.04.2021
Емил Ивайлов Николов3-539-НС/01.04.2021
Надежда Павлова Попова3-540-НС/01.04.2021
Ивелин Станиславов Савов3-541-НС/01.04.2021
Деница Валентинова Стоянова3-542-НС/01.04.2021
Екатерина Павлова Попова3-543-НС/01.04.2021
Йоанна Яворова Кирилова3-544-НС/01.04.2021
Силвия Пламенова Кръстева3-545-НС/01.04.2021
Даниел Иванов Славов3-546-НС/01.04.2021
Васил Анастасов Казаков3-547-НС/01.04.2021
Димитричка Мартинова Паскалева3-548-НС/01.04.2021
Емилия Ангелова Тодорова3-549-НС/01.04.2021
Паскал Тодоров Ангелов3-550-НС/01.04.2021
Николай Лефтеров Лефтеров3-551-НС/01.04.2021
Драгомир Величков Драгомиров3-552-НС/01.04.2021
Магдалена Иванова Фъргова3-553-НС/01.04.2021
Виолета Христова Калова3-554-НС/01.04.2021
Зейнеб Орхан Али3-555-НС/01.04.2021
Ренета Павлинова Янакиева3-556-НС/01.04.2021
София Янкова Мартинова3-557-НС/01.04.2021
Янна Парушева Мартинова3-558-НС/01.04.2021
Стела Ивова Клинкова3-559-НС/01.04.2021
Тодорка Атанасова Недева3-560-НС/01.04.2021
Теодор Митков Димитров3-561-НС/01.04.2021
Капка Тенюва Ненкова3-562-НС/01.04.2021
Радка Георгиева Димитрова3-563-НС/01.04.2021
Соня Росенова Генова3-564-НС/01.04.2021
Румяна Атанасова Димитрова3-565-НС/01.04.2021
Венета Димитрова Димитрова-Йорданова3-566-НС/01.04.2021
Йордан Вълчев Йорданов3-567-НС/01.04.2021
Димитър Георгиев Димитров3-568-НС/01.04.2021
Рейни Жекова Димитрова3-569-НС/01.04.2021
Филип Яворов Преславски3-570-НС/01.04.2021
Михаил Светославов Донев3-571-НС/01.04.2021
Илиян Евтимов Стоименов3-572-НС/01.04.2021
Асине Юсеинова Мустафова3-573-НС/01.04.2021
Мелис Асине Юсеинова3-574-НС/01.04.2021
Красимира Иванова Иванова3-575-НС/01.04.2021
Росица Иванова Асенова3-576-НС/01.04.2021
Таня Светославова Горанова3-577-НС/01.04.2021
Росен Маргаритов Маринов3-578-НС/01.04.2021
Румяна Петрова Вълкова3-579-НС/01.04.2021
Павлинка Йорданова Михайлова3-580-НС/01.04.2021
Жанина Емилова Гичева3-581-НС/01.04.2021
Иван Любенов Стоянов3-582-НС/01.04.2021
Десислава Димитрова Христова3-583-НС/01.04.2021
Радостина Стоянова Угринова3-584-НС/01.04.2021
Пламен Пенчев Колев3-585-НС/01.04.2021
Вероника Иванова Вълкова3-586-НС/01.04.2021
Румен Здравков Желязков3-587-НС/01.04.2021
Димитър Вичев Димитров3-588-НС/01.04.2021
Янислав Добринов Василев3-589-НС/01.04.2021
Кольо Николов Петков3-590-НС/01.04.2021
Иван Димитров Георгиев3-591-НС/01.04.2021
Павлина Асенова Христова3-592-НС/01.04.2021
Емилия Димитрова Игнатова3-593-НС/01.04.2021
Орхан Османов Исмаилов3-594-НС/01.04.2021
Райчо Георгиев Райчев3-595-НС/01.04.2021
Георги Тодоров Димитров3-596-НС/01.04.2021
Капка Стоянова Димитрова3-597-НС/01.04.2021
Алина Руменова Асенова3-598-НС/01.04.2021
Бюлент Хюсмен Ибрям3-599-НС/01.04.2021
Денис Павлов Станков3-600-НС/01.04.2021
Денис Юриев Жеков3-601-НС/01.04.2021
Димитър Рангелов Димитров3-602-НС/01.04.2021
Живомир Димитров Алатов3-603-НС/01.04.2021
Илмиш Исуфова Яшарова3-604-НС/01.04.2021
Райна Стоянова Атанасова3-605-НС/01.04.2021
Станислав Недялков Мусев3-606-НС/01.04.2021
Силвия Красимирова Павлова3-607-НС/01.04.2021
Димитър Николов Георгиев3-608-НС/01.04.2021
Халил Халилов Салиев3-609-НС/01.04.2021
Ивелин Енчев Янев3-610-НС/02.04.2021
Мирослав Шидеров Иванов3-611-НС/02.04.2021
Карина Веселинова Драганова3-612-НС/02.04.2021
Велизар Станиславов Киряков3-613-НС/02.04.2021
Станислав Велиславов Калчев3-614-НС/02.04.2021
Ангелина Панайотова Русева3-615-НС/02.04.2021
Марияна Кирилова Драганова3-616-НС/02.04.2021
Бойко Петков Петрушев3-617-НС/02.04.2021
Стоянка Радева Томицина3-618-НС/02.04.2021
Румяна Тончева Михайлова3-619-НС/02.04.2021
Галин Атанасов Димитров3-620-НС/02.04.2021
Айше Минчева Янчева3-621-НС/02.04.2021
Сали Фатмеев Салиев3-622-НС/02.04.2021
Анета Илкова Радева3-623-НС/02.04.2021
Ибрям Стелиянов Илиев3-624-НС/02.04.2021
Атанаска Йорданова Христова3-625-НС/02.04.2021
Бисер Иванов Минков3-626-НС/02.04.2021
Стивън Теодоров Тодоров3-627-НС/02.04.2021
Стоян Любомиров Бакалов3-628-НС/02.04.2021
Моника Недкова Недева3-629-НС/02.04.2021
Никола Йорданов Адамов3-630-НС/02.04.2021

Календар

Решения

всички решения