Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

БСП за БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Миглена Иванова Спасова1-38-НС/20.03.2021
Траяна Любомирова Костадинова1-39-НС/20.03.2021
Владимир Стоянов Владев1-40-НС/20.03.2021
Галя Маринова Иванова1-41-НС/20.03.2021
Венета Добрева Катрекова1-42-НС/20.03.2021
Анелия Иванова Гамалова1-43-НС/20.03.2021
Радка Иванова Тунчева1-44-НС/20.03.2021
Иванка Илиева Славова1-45-НС/20.03.2021
Цветанка Стоянова Николова1-46-НС/20.03.2021
Ангелина Сашева Маринова1-47-НС/20.03.2021
Мирослав Ламбев Маречков1-48-НС/20.03.2021
Недялка Великова Василева1-49-НС/20.03.2021
Стоянка Великова Стефанова1-50-НС/20.03.2021
Виолета Атанасова Джамбазова1-51-НС/20.03.2021
Весела Вескова Кутева1-52-НС/20.03.2021
Орхан Енвер Еюб1-53-НС/20.03.2021
Светлю Василев Димитров1-54-НС/20.03.2021
Василена Георгиева Антонова1-55-НС/20.03.2021
Ервант Артюн Ервантян1-56-НС/20.03.2021
Доротея Бисерова Кръстева1-57-НС/20.03.2021
Михаела Мартинова Лекова1-58-НС/20.03.2021
Валентина Иванова Манова1-59-НС/20.03.2021
Петрушка Митева Пенева1-60-НС/20.03.2021
Моника Свиленова Керинска1-61-НС/20.03.2021
Катя Николова Керинска1-62-НС/20.03.2021
Росица Николова Недева1-63-НС/20.03.2021
Йорданка Петрова Крушовенска1-64-НС/20.03.2021
Татяна Йорданова Тодорова1-65-НС/20.03.2021
Катя Добрева Иванова1-66-НС/20.03.2021
Ириней Иванов Михайлов1-67-НС/20.03.2021
Ивелина Нешева Златкова1-68-НС/20.03.2021
Румяна Николова Христова1-69-НС/20.03.2021
Мария Георгиева Димитрова1-70-НС/20.03.2021
Куни Станков Чобанов1-71-НС/20.03.2021
Иво Тошев Николов1-72-НС/20.03.2021
Екатерина Димитрова Лозанова1-73-НС/20.03.2021
Ваня Илийчева Янакиева1-74-НС/20.03.2021
Мариела Илийчева Янакиева1-75-НС/20.03.2021
Роза Иванова Парашкевова1-76-НС/20.03.2021
Красимира Стоименова Арсова-Чобанова1-77-НС/20.03.2021
Събина Стойкова Колева1-78-НС/20.03.2021
Ваня Панева Рафаилова1-79-НС/20.03.2021
Паруш Тодоров Парашкевов1-80-НС/20.03.2021
Желязко Николов Василев1-81-НС/20.03.2021
Мая Славчева Господинова1-82-НС/20.03.2021
Стефка Александрова Георгиева1-83-НС/20.03.2021
Атанаска Ангелова Василева1-84-НС/20.03.2021
Софка Райчева Маврова1-85-НС/20.03.2021
Христо Иванов Христов1-86-НС/20.03.2021
Жечо Иванов Герджиков1-87-НС/20.03.2021
Валентин Стефанов Христов1-88-НС/20.03.2021
Иванка Димитрова Стоева1-89-НС/20.03.2021
Марийка Димитрова Драгнева1-90-НС/20.03.2021
Деяна Кузманова Дамянова1-91-НС/20.03.2021
Донка Анастасова Недялкова1-92-НС/20.03.2021
Валентина Костадинова Кирова1-93-НС/20.03.2021
Стойка Цонева Неделчева1-94-НС/20.03.2021
Веселка Димова Кръстева1-95-НС/20.03.2021
Йорданка Николова Радева1-96-НС/20.03.2021
Йорданка Момчева Момчева1-97-НС/20.03.2021
Надка Стойчева Георгиева1-98-НС/20.03.2021
Росица Атанасова Станкова1-99-НС/20.03.2021
Победа Костадинова Иванова1-100-НС/20.03.2021
Ваня Петрова Иванова1-101-НС/20.03.2021
Лиляна Атанасова Апостолова1-102-НС/20.03.2021
Перса Томова Такева1-103-НС/20.03.2021
Снежана Дамянова Панайотова1-104-НС/20.03.2021
Янка Великова Колева1-1-НС/20.03.2021
Пламена Генчева Цанкова1-2-НС/20.03.2021
Росалина Георгиева Станева1-3-НС/20.03.2021
Симеон Диянов Илиев1-4-НС/20.03.2021
Гина Ангелова Димитрова1-5-НС/20.03.2021
Станимир Миленов Маринов1-6-НС/20.03.2021
Росина Иванова Русева1-7-НС/20.03.2021
Милко Вълчев Георгиев1-8-НС/20.03.2021
Янко Асенов Иванов1-9-НС/20.03.2021
Андрей Юлиянов Канторов1-10-НС/20.03.2021
Анка Жекова Янакиева1-11-НС/20.03.2021
Борислава Тихомирова Недкова1-12-НС/20.03.2021
Росица Михайлова Русева1-13-НС/20.03.2021
Кирил Стефанов Христов1-14-НС/20.03.2021
Емилия Костадинова Канторова1-15-НС/20.03.2021
Кунчо Стефанов Стефанов1-16-НС/20.03.2021
Величка Жекова Великова1-17-НС/20.03.2021
Иван Христов Стойчев1-18-НС/20.03.2021
Васил Стойнев Васев1-19-НС/20.03.2021
Павлинка Стаматова Ганчева1-20-НС/20.03.2021
Радка Тунчева Димитрова1-21-НС/20.03.2021
Виляна Димитрова Бойчева1-22-НС/20.03.2021
Милка Христова Димова1-23-НС/20.03.2021
Румен Станчев Василев1-24-НС/20.03.2021
Стефан Митков Андреев1-25-НС/20.03.2021
Галя Радославова Симеонова1-26-НС/20.03.2021
Стефан Панчев Янев1-27-НС/20.03.2021
Сергей Ангелов Йорданов1-28-НС/20.03.2021
Гинка Атанасова Куртева1-29-НС/20.03.2021
Галя Атанасова Маринова1-30-НС/20.03.2021
Янислав Иванов Николов1-31-НС/20.03.2021
Иван Гунчев Иванов1-32-НС/20.03.2021
Нели Радкова Христова1-33-НС/20.03.2021
Даниела Тодорова Дачева1-34-НС/20.03.2021
Диана Стоянова Атанасова1-35-НС/20.03.2021
Добромир Добрев Пенчев1-36-НС/20.03.2021
Тодор Николов Тодоров1-37-НС/20.03.2021
Кристина Илиева Димова1-105-НС/23.03.2021
Вичо Ангелов Вичев1-106-НС/23.03.2021
Бонка Николова Косева1-107-НС/23.03.2021
Валентина Иванова Динкова1-108-НС/23.03.2021
Мариан Асенов Балев1-109-НС/23.03.2021
Златко Иванов Цончев1-110-НС/23.03.2021
Станка Атанасова Велева1-111-НС/23.03.2021
Милен Владимиров Панов1-112-НС/23.03.2021
Златко Николов Янчев1-113-НС/23.03.2021
Иван Георгиев Иванов1-114-НС/23.03.2021
Анка Добрева Йорданова1-115-НС/23.03.2021
Симона Николаева Симеонова1-116-НС/26.03.2021
Георги Кателиев Кателиев1-117-НС/26.03.2021
Митко Желязков Гочев1-118-НС/26.03.2021
Кольо Тодоров Колев1-119-НС/26.03.2021
Минко Христов Стоянов1-120-НС/26.03.2021
Иван Добромиров Иванов1-121-НС/26.03.2021
Стелиян Йорданов Донев1-122-НС/26.03.2021
Атанас Гочев Атанасов1-123-НС/26.03.2021
ТОДОР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ1-124-НС/26.03.2021
НЕДА СТАНЕВА КЪНЧЕВА1-125-НС/26.03.2021
ПЕТРАНКА МИРЧЕВА МИРЧЕВА1-126-НС/26.03.2021
ДОРОТЕЯ ПЕНЕВА ИВАНОВА1-127-НС/26.03.2021
МИРОСЛАВ КРАСИМИРОВ МИРЧЕВ1-128-НС/26.03.2021
МИРОСЛАВ СИМЕОНОВ ИВАНОВ1-129-НС/26.03.2021
ГЕНЧО ДРАГНЕВ ГЕНОВ1-130-НС/26.03.2021
ЖИВКО ИВАНОВ ХРИСТОВ1-131-НС/26.03.2021
Соси Кехам Ервантян1-132-НС/26.03.2021
Мустафа Идаетов Ибрямов1-133-НС/26.03.2021
Антоанета Тодорова Славова1-134-НС/29.03.2021
Марийка Станева Димитрова1-135-НС/29.03.2021
Снежана Кирилова Стойнева1-136-НС/29.03.2021
ЛИЛИЯ МИЛАНОВА ПЕТРОВА1-137-НС/29.03.2021
ИЛИЯНА МИНКОВА МИНКОВА1-138-НС/29.03.2021
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ1-139-НС/29.03.2021
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ1-140-НС/29.03.2021
ХРИСТОФОР ВАЛЕНТИНОВ ЙОРДАНОВ1-141-НС/29.03.2021
ТЕОДОРА ВЛАДИМИРОВА КРУМОВА1-142-НС/29.03.2021
СТАНИСЛАВ СВЕТЛОЗАРОВ ИЛИЕВ1-143-НС/29.03.2021
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ КРЪЧМАРОВ1-144-НС/29.03.2021
ПЕТЪР ПЕТРОВ ЦАРЕВ1-145-НС/29.03.2021
ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА НАНКОВА1-146-НС/29.03.2021
ПЛАМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ1-147-НС/29.03.2021
Гани Недялков Ганев1-148-НС/31.03.2021
Светла Иванова Илиева1-149-НС/02.04.2021
Иван Николов Тодоров1-150-НС/02.04.2021
Надежда Георгиева Демирова1-151-НС/02.04.2021
Николина Христинова Иванова1-152-НС/02.04.2021
Невелина Светльова Кръстева1-153-НС/02.04.2021
Диана Георгиева Иванова1-154-НС/02.04.2021

Календар

Решения

всички решения