Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 92
Варна, 26.03.2021

ОТНОСНО: Жалба вх. № 242/25.03.2021г.

С вх. № 242/25.03.2021г. в РИК-Варна е постъпила жалба от Дойчин Николаев Ников и Светлозар Анастасов Николов , в качеството си на кандидати на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ-БНО, в която се излага, че кандидат за народен представител на ПП ГЕРБ е представял подвеждащи публикации, които считат за нарушаващи правилата за предизборна агитация.

След като разгледа жалбата РИК-Варна намира, че е сезиран с въпрос извън неговата компетентност и евентуално произнасяне би било недопустимо.

 

С оглед изложеното по-горе и на основание чл. 72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК Варна

 

РЕШИ:

 

ОСТАВА жалба № 242/25.03.2021г. без разглеждане.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия н срок от 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73 ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 26.03.2021 в 18:26 часа

Календар

Решения

всички решения