Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 3
Варна, 13.02.2021

ОТНОСНО: Подпомагане дейността на РИК Варна

   С оглед подпомагане дейността на РИК-Варна при провеждане на избори за народни представители насрочени на 4 април 2021г.,  на основание чл.72,ал.1, във връзка с чл.63 ИК и решение № 1991-НС/05.02.2021 на ЦИК,   РИК Варна,  

Р Е Ш И

   1.Определя за специалист - експерт към РИК-Варна, при провеждане на избори за народни представители насрочени на 4 април 2021г.– Лора Иванова Гоцева, ЕГН *******, за срок  считано от датата на взимане на настоящото решението до 14 дни включително от произвеждане на изборите.

   Копие от решението да се изпрати на Областен управител-Област Варна за сключване на граждански договор с определеното лице.

   Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 13.02.2021 в 11:00 часа

Календар

Решения

всички решения