Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 2
Варна, 13.02.2021

ОТНОСНО: определяне членове на РИК – Варна за маркиране на печати на комисията

      На основание чл. 72, ал.1 ИК, във връзка с чл. 64 ИК  и решение № 1981-НС/03.02.2021 на ЦИК, РИК - Варна:

 

                                                                              РЕШИ:

 

  1. За маркирането на печатите на РИК – Варна, , за произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 4 април 2021г, да бъдат определени следните членове на комисията:

Велин Марков Жеков /Председател на РИК/

Олга Николаева Томова-Куцарова /Секретар на РИК/.

 

2.Маркирането на печатите да се отрази в протокол – представляващ неразделна част от настоящото решение.

 

          Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до
3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 13.02.2021 в 10:57 часа

Календар

Решения

всички решения