Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 193
Варна, 04.04.2021

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 532/04.04.2021 г.

С вх. № 532/04.04.2021 г. в РИК-Варна е постъпил сигнал от Ивайло Симеонов Костадинов, в качеството му на политически представител на ПП „Има Такъв Народ“. В сигнала се излага, че на 04.04.2021 г. в 09:00 ч. в кв. Аспарухово на Община Варна, през НУ Васил Левски се извършвало „купуване на гласове“.

Доколкото в сигнала са изложени данни за извършено престъпление, РИК Варна не е компетентна да се произнесе по същия, поради което и на основание чл. 72, ал.1, т. 20 от ИК, РИК Варна

 

РЕШИ:

 

ПРЕПРАЩА сигнал с вх. № 532/04.04.2021 г. на Варненска районна прокуратура по компетентност.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок от 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73 ал. 1 от ИК.

 

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 04.04.2021 в 20:27 часа

Календар

Решения

всички решения