Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 122
Варна, 31.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на заместващ застъпник на Коалиция „БСП за България“

С вх. № 311/30.03.2021 г. в РИК-Варна e постъпилo заявлениe от Коалиция „БСП за България“ за регистрация на 1 брой заместващ застъпник при провеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Приложени са заявление за регистрация на заместващ застъпник, декларация, списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и  ЕГН на заявеният заместващ застъпник, пълномощно на представляващия. След извършена проверка РИК-Варна констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 117 и чл. 118 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и т. 16,  във връзка  с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 4  от ИК и Решение № 2087-НС/ 17.02.2021 г. на ЦИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

  1. РЕГИСТРИРА 1 брой заместващ застъпник на Коалиция „БСП за България“, съгласно приложение към настоящото решение.
  2. ИЗДАВА удостоверения на регистрираният застъпник.
  3. АНУЛИРА издаденото удостоверение на заместеният застъпник
  4. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна регистър на застъпниците на  Коалиция „БСП за България“.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Зам. председател: Марияна Георгиева Пантелеева

* Публикувано на 31.03.2021 в 17:45 часа

Календар

Решения

всички решения