Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 119
Варна, 31.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на партия „Републиканци за България“

С вх. № 295/29.03.2021г. и вх.№ 319/30.03.2021 г. в РИК-Варна са постъпили заявления от партия „Републиканци за България“ за регистрация на общо 246 броя застъпници при провеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Приложени  са заявление за регистрация на застъпници, декларации,  списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и  ЕГН на заявените застъпници, пълномощно на представляващия. След извършена проверка РИК-Варна констатира, че за 220 застъпници са изпълнени изискванията на чл. 117 и чл. 118 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и т. 16,  във връзка  с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2  от ИК и Решение № 2087-НС/ 17.02.2021 г. на ЦИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

  1. РЕГИСТРИРА 220 броя застъпници на партия „Републиканци за България“, съгласно приложение към настоящото решение.
  2. ОТКАЗВА регистрацията на 26 броя застъпници на партия „Републиканци за България“.
  3. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.
  4. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна регистър на застъпниците на  партия „Републиканци за България“.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Зам. председател: Марияна Георгиева Пантелеева

* Публикувано на 31.03.2021 в 17:29 часа

Календар

Решения

всички решения