ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ)

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Жейни Кънчева Даскалова001/21.05.2019 г.
Веселка Бончева Илиева002/21.05.2019 г.
Нели Дочева Бурова-Косева003/21.05.2019 г.
Петранка Тодорова Паунова004/21.05.2019 г.
Дечко Проданов Вълев005/21.05.2019 г.
Румяна Василева Иванова006/21.05.2019 г.
Женя Тодорова Стрезова007/21.05.2019 г.
Жечка Андреева Иванова008/21.05.2019 г.
Киряк Щерев Костадинов009/21.05.2019 г.
Татяна Кирилова Стоянова010/21.05.2019 г.
Александър Христов Йолев011/21.05.2019 г.
Милка Крумова Георгиева012/21.05.2019 г.
Събка Йорданова Костова013/21.05.2019 г.
Гинка Михайлова Георгиева014/21.05.2019 г.
Даниела Янчева Михайлова015/21.05.2019 г.
Светла Иванова Йонова016/21.05.2019 г.
Димитър Пенев Маринов017/21.05.2019 г.
Светлана Иванова Гроздева018/21.05.2019 г.
Цветомир Димитров Петров019/21.05.2019 г.
Донка Николова Мачева020/21.05.2019 г.
Кристиан Вълков Мачев021/21.05.2019 г.
Гинка Георгиева Тодорова022/21.05.2019 г.
Емилия Иванова Вълчева023/21.05.2019 г.
Сона Саркис Саркисян024/21.05.2019 г.
Илия Петров Йовчев025/21.05.2019 г.
Мария Иванова Джамбазова026/21.05.2019 г.
Маргарита Найденова Амиоркова027/21.05.2019 г.
Румен Георгиев Гроздев028/21.05.2019 г.
Стойка Йорданова Йорданова029/21.05.2019 г.
Виолета Христостомова Пенева030/21.05.2019 г.
Венка Христостомова Сноррасон031/21.05.2019 г.
Красимира Янева Кутина032/21.05.2019 г.
Галин Станков Радев033/21.05.2019 г.
Красимир Пенчев Димитров034/21.05.2019 г.
Цоню Ангелов Тодоров035/21.05.2019 г.
Мая Иванова Вълчанова036/21.05.2019 г.
Вася Илиева Савова037/21.05.2019 г.
Илия Савов Савов038/21.05.2019 г.
Ваня Димитрова Камбурова039/21.05.2019 г.
Николай Тодоров Григоров040/21.05.2019 г.
Георги Иванов Касъров041/21.05.2019 г.
Христо Ивелинов Ганев042/21.05.2019 г.
Мария Димитрова Димова043/21.05.2019 г.
Дора Костова Димитрова044/21.05.2019 г.
Снежанка Илиева Атанасова045/21.05.2019 г.
Илияна Стойкова Добрева046/21.05.2019 г.
Мирослав Бориславов Дочев047/21.05.2019 г.
Пламен Стефанов Пенчев048/21.05.2019 г.
Росица Хинева Петрова049/21.05.2019 г.
Неда Василева Иванова050/21.05.2019 г.
Мариана Желязкова Петрова051/21.05.2019 г.
Камелия Неделчева Дойчева052/21.05.2019 г.
Росица Христова Маринова053/21.05.2019 г.
Мая Иванова Иванова054/21.05.2019 г.
Стоян Петров Георгиев055/21.05.2019 г.
Красимира Кирилова Митева056/21.05.2019 г.
Маноил Кирилов Карамфилов057/21.05.2019 г.
Цоню Кирилов Евгениев058/21.05.2019 г.
Сталинета Иванова Маринова059/21.05.2019 г.
Марийка Рачева Николова060/21.05.2019 г.
Димитринка Илиева Алексиева061/21.05.2019 г.
Стефан Димитров Суков062/21.05.2019 г.
Недко Балинов Балинов063/21.05.2019 г.
Марияна Ивова Илиева064/21.05.2019 г.
Тодор Георгиев Иванов065/21.05.2019 г.
Мирослав Росенов Владимиров066/21.05.2019 г.
Борислав Благоев Николов068/21.05.2019 г.
Мелиха Мурад Низам069/21.05.2019 г.
Румяна Стефанова Николова070/21.05.2019 г.
Владимир Росенов Владимиров071/21.05.2019 г.
Надка Симеонова Цветкова072/21.05.2019 г.
Неджиб Юнуз Айваз074/21.05.2019 г.
Халил Хюсеин Нурула075/21.05.2019 г.
Реджеб Митхад Реджеб076/21.05.2019 г.
Исмаил Осман Исмаил077/21.05.2019 г.
Емил Димитров Енев078/21.05.2019 г.
Любомир Иванов Иванов079/21.05.2019 г.
Златка Иванова Николова080/21.05.2019 г.
Петрана Панайотова Катева081/21.05.2019 г.
Величка Радева Станева082/21.05.2019 г.
Димитрина Живкова Попова083/21.05.2019 г.
Кирил Рангелов Попов084/21.05.2019 г.
Красимир Неделчев Кателиев085/21.05.2019 г.
Димитър Иванов Павлов086/21.05.2019 г.
Мара Иванова Йорданова087/21.05.2019 г.
Ирина Георгиева Димитрова088/21.05.2019 г.
Кремена Илийчева Стоева089/21.05.2019 г.
Георги Стоилов Живков090/21.05.2019 г.
Галина Атанасова Димова091/21.05.2019 г.
Невянка Илиева Филева093/21.05.2019 г.
Ружди Хасанов Караахмедов094/21.05.2019 г.
Николай Галинов Николчов095/21.05.2019 г.
Юсеин Юсеинов Юсеинов096/21.05.2019 г.
Петранка Георгиева Пеева097/21.05.2019 г.
Тихомир Иванов Александров 098/21.05.2019 г.
Христо Драгомиров Христов099/21.05.2019 г.
Драгомир Христов Драганов100/21.05.2019 г.
Димитричка Петрова Христова101/21.05.2019 г.
Венера Стайкова Кардашева102/21.05.2019 г.
Владимир Стефанов Бочев103/21.05.2019 г.
Десислава Иванова Колева104/21.05.2019 г.
Мариян Петков Недев105/21.05.2019 г.
Георги Димитров Баев106/21.05.2019 г.
Калинка Атанасова Баева107/21.05.2019 г.
Иван Стойчев Филипов108/21.05.2019 г.
Добри Пламенов Добрев109/21.05.2019 г.
Демир Атанасов Благоев110/21.05.2019 г.
Румен Кирилов Йовчев111/21.05.2019 г.
Кремена Асенова Маринова112/21.05.2019 г.
Мария Василева Бойчева113/21.05.2019 г.
Стоян Йорданов Стоянов114/21.05.2019 г.
Недко Петров Недев115/21.05.2019 г.
Петя Жекова Иванова116/21.05.2019 г.
Яница Стоянова Стоянова117/21.05.2019 г.
Петър Христов Петков118/21.05.2019 г.
Ридван Исмаил Мехмед119/21.05.2019 г.
Айше Закир Мехмед120/21.05.2019 г.
Юлияна Илиева Недкова121/21.05.2019 г.
Ралица Цветанова Рачева122/21.05.2019 г.
Милко Димитров Минчев123/21.05.2019 г.
Красимира Атанасова Турчелиева124/21.05.2019 г.
Преслав Искренов Славчев125/21.05.2019 г.
Галин Пламенов Коцев126/21.05.2019 г.
Филип Павлов Николов127/21.05.2019 г.
Данаил Галентинов Роев128/21.05.2019 г.
Михаил Пантелеев Николов129/21.05.2019 г.
Николай Иванов Ангелов130/21.05.2019 г.
Иван Панайотов Янков131/21.05.2019 г.
Георги Любомиров Цветков132/21.05.2019 г.
Румяна Иванова Василева133/21.05.2019 г.
Добри Маринов Димитров134/21.05.2019 г.
Галина Янкова Георгиева135/21.05.2019 г.
Владимир Маринов Петков136/21.05.2019 г.
Ангел Иванов Славков137/21.05.2019 г.
Светла Георгиева Георгиева138/21.05.2019 г.
Стефан Веселинов Трайков139/21.05.2019 г.
Георги Жеков Кръстев140/21.05.2019 г.
Петър Павлов Стаменов141/21.05.2019 г.
Петър Неделчев Петров142/21.05.2019 г.
Десислав Божидаров Жечев143/21.05.2019 г.
Мирослав Божидаров Жечев144/21.05.2019 г.
Мариана Василева Маринова145/21.05.2019 г.
Галина Стоянова Кирова146/21.05.2019 г.
Георги Стойчев Георгиев147/21.05.2019 г.
Йовка Христова Николова148/21.05.2019 г.
Димитър Шишев Симеонов149/21.05.2019 г.
Ивайло Станимиров Илиев150/21.05.2019 г.
Диана Александрова Стоянова151/21.05.2019 г.
Атанас Весков Стоянов152/21.05.2019 г.
Титка Николова Пацирева153/21.05.2019 г.
Гинка Василева Милушева154/21.05.2019 г.
Добри Иванов Пеев155/21.05.2019 г.
Александър Проданов Проданов156/21.05.2019 г.
Стелияна Костова Костова157/21.05.2019 г.
Мария Иванова Ангелова - Дойчева158/21.05.2019 г.
Добромир Маринов Дойчев159/21.05.2019 г.
Румен Василев Кънчев160/21.05.2019 г.
Велислав Николов Гроздев161/21.05.2019 г.
Йордан Миленов Илиев162/21.05.2019 г.
Йордан Иванов Вучков163/21.05.2019 г.
Михаил Христов Кехайов164/21.05.2019 г.
Мартин Ванков Атанасов165/21.05.2019 г.
Валентин Колев Андонов166/21.05.2019 г.
Маргарита Боянова Тасева167/21.05.2019 г.
Григор Асенов Григоров201 от 20.05.2019
Мартин Николаев Кенаров202 от 20.05.2019
Милен Николаев Славов203 от 20.05.2019
Димитър Тодоров Ковачев204 от 20.05.2019
Тодор Нейчев Тодоров205 от 20.05.2019
Георги Драгоев Иванов206 от 20.05.2019
Петя Иванова Айвазова207 от 20.05.2019
Бистра Младенова Хараланова208 от 20.05.2019
Светлана Владимирова Павлова209 от 20.05.2019
Васил Владимиров Андров210 от 20.05.2019
Свилен Желев Желев211 от 20.05.2019
Пламен Владимиров Китипов212 от 20.05.2019
Светлана Дешкова Шобанова213 от 20.05.2019
Явор Георгиев Иванов214 от 20.05.2019
Александър Нецков Иванов215 от 20.05.2019
Станка Димитрова Райчева216 от 20.05.2019
Георги Живков Кабаков217 от 20.05.2019
Наталия Живкова Илиева218 от 20.05.2019
Николай Гергинов Танчев220 от 20.05.2019
Цветан Михайлов Михайлов221 от 20.05.2019
Фани Маер Леви222 от 20.05.2019
Николай Антонов Капитанов223 от 20.05.2019
Нелко Георгиев Начев224 от 20.05.2019
Евгени Атанасов Шобанов225 от 20.05.2019
Владимир Стефанов Скочев227 от 20.05.2019
Лилия Светославова Петрова228 от 20.05.2019
Димитър Петров Лексин229 от 20.05.2019
Йорданка Георгиева Матева230 от 20.05.2019
Георги Иванов Георгиев231 от 20.05.2019
Стефан Василев Бояджиев234 от 20.05.2019
Валя Тодорова Александрова235 от 20.05.2019
Росица Георгиева Недева236 от 20.05.2019
Живко Тодоров Стоянов237 от 20.05.2019
Йордан Недев Йорданов238 от 20.05.2019
Николай Ненов Ненов239 от 20.05.2019
Васил Неделев Стоев240 от 20.05.2019
Полина Николова Ставрeва - Костадинова241 от 20.05.2019
Александър Александров Александров242 от 20.05.2019
Огнян Тодоров Николов243 от 20.05.2019
Милена Зафирова Пехливанова244 от 20.05.2019
Никола Зафиров Захариев245 от 20.05.2019
Найден Ганчев Георгиев246 от 20.05.2019
Христина Стоянова Александрова247 от 20.05.2019
Деница Венциславова Колева-Корновска248 от 20.05.2019
Росица Василевна Неделчева249 от 20.05.2019
Петър Петров Фотев250 от 20.05.2019
Кремена Ангелова Янева251 от 20.05.2019
Анелия Данчева Сулева252 от 20.05.2019
Диляна Василева Тодорова254 от 20.05.2019
Денислава Николаела Николова - Томова255 от 20.05.2019
Тодор Руменов Добрев256 от 20.05.2019
Венцислав Нелчев Ставрев257 от 20.05.2019
Евгения Димитрова Попова258 от 20.05.2019
Мирослава Анчева Стратева260 от 20.05.2019
Вячеслав Александров Францев261 от 20.05.2019
Теодора Атанасова Пилитис262 от 20.05.2019
Искрена Михайлова Генева-Стоянова263 от 20.05.2019
Ивайло Владимиров Иванов264 от 20.05.2019
Илия Василев Илиев265 от 20.05.2019
Марина Сребрева Стойкова266 от 20.05.2019
Емил Георгиев Томов268 от 20.05.2019
Тодор Недев Иванов269 от 20.05.2019
Петко Иванов Андреев270 от 20.05.2019
Донка Минкова Атанасова271 от 20.05.2019
Деница Димитрова Панайотова272 от 20.05.2019
Дарина Бориславова Михайлова273 от 20.05.2019
Тодор Георгиев Димитров274 от 20.05.2019
Ярослав Тодоров Луков275 от 20.05.2019
Тодор Христов Бабадалиев276 от 20.05.2019
Валентин Мариянов Стоянов277 от 20.05.2019
Минко Киров Андонов278 от 20.05.2019
Юлия Миленова Стоева279 от 20.05.2019
Цветанка Колева Рашкова280 от 20.05.2019
Деян Стоянов Стоянов281 от 20.05.2019
Максим Мартинов Недков282 от 20.05.2019
Евгений Станимиров Йосифосв283 от 20.05.2019
Мартин Юлиянов Минков284 от 20.05.2019
Маруся Христова Иванова285 от 20.05.2019
Иван Илиев Георгиев286 от 20.05.2019
Ралица Росенова Донева-Коева287 от 20.05.2019
Димитър Радев Власев288 от 20.05.2019
Йордан Панайотов Филчев289 от 20.05.2019
Ивайло Бранимиров Хубанов290 от 20.05.2019
Ирина Кирилова Кирчева291 от 20.05.2019
Ангел Пламенов Димитров292 от 20.05.2019
Владимир Иванов Великов293 от 20.05.2019
Елена Георгиева Цветанова294 от 20.05.2019
Мария Иванова Донева-Цветкова295 от 20.05.2019
Даниела Тошкова Петрова296 от 20.05.2019
Хермина Веселинова Колева297 от 20.05.2019
Елисавета Живкова Симеонова298 от 20.05.2019
Величка Минчева Йорданова299 от 20.05.2019
Анка Георгиева Николова300 от 20.05.2019
Ваня Красимирова Николова301 от 20.05.2019
Ангел Пламенов Димитров303 от 20.05.2019
Христиан Павлов Атанасов304 от 20.05.2019
Дочко Атанасов Дойчев305 от 20.05.2019
Димитър Любомиров Георгиев306 от 20.05.2019
Борис Николаев Стоянов308 от 20.05.2019
Пламен Петров Михайлов309 от 20.05.2019
Петър Николаев Стоянов310 от 20.05.2019
Гергин Дончев Танчев311 от 20.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

всички решения