Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за членове на Европейския парламент 2019

КП Коалиция за България

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Миглена Иванова Спасова6-1/23.05.2019
Явор Георгиев Узунов6-2/23.05.2019
Людмила Димитрова Темелкова6-3/23.05.2019
Валентина Хорен Каракашян6-4/23.05.2019
Мария Димитрова Левонова6-5/23.05.2019
Елина Иванова Боева6-6/23.05.2019
Даниела Николова Стоянова6-7/23.05.2019
Траяна Любомирова Костадинова6-8/23.05.2019
Благой Кузманов Калфов6-9/23.05.2019
Захаринка Генчева Облакова6-10/23.05.2019
Елена Илиева Фенерджиян6-11/23.05.2019
Георги Спасов Славов6-12/23.05.2019
Генка Димитрова Станчева6-13/23.05.2019
Венета Добрева Катрекова6-14/23.05.2019
Нели Ангелова Петрова6-15/23.05.2019
Милко Колев Петров6-16/23.05.2019
Янка Вълчева Христова6-17/23.05.2019
Христина Спирова Янакиева6-18/23.05.2019
Иван Аргиров Янакиев6-19/23.05.2019
Иванка Илиева Славова6-20/23.05.2019
Рада Вълчева Великова6-21/23.05.2019
Анастасия Давидова Василева6-22/23.05.2019
Светлана Стефанова Георгиева-Йовкова6-23/23.05.2019
Росица Колева Казакова6-24/23.05.2019
Недялка Великова Василева6-25/23.05.2019
Радостина Атанасова Дюлгерова6-26/23.05.2019
Наталия Бончева Александрова6-27/23.05.2019
Надя Алексиева Левичарова6-28/23.05.2019
Гено Дачев Генов6-29/23.05.2019
Иванка Георгиев Фетваджиева6-159/23.05.2019
Красимир Петров Николов6-30/23.05.2019
Мартин Любенов Игнатов6-31/23.05.2019
Калинка Георгиева Иванова6-32/23.05.2019
Кичка Атанасова Андонова6-33/23.05.2019
Божидар Тодоров Костов6-34/23.05.2019
Станислава Николаева Ганчева6-35/23.05.2019
Анелия Иванова Гамалова6-36/23.05.2019
Ирина Стайкова Димова6-37/23.05.2019
Аргир Николов Страков6-38/23.05.2019
Ирина Кирилова Долчинкова6-160/23.05.2019
Гинчо Великов Друмев6-39/23.05.2019
Желязка Желязкова Михова6-40/23.05.2019
Тодорка Иванова Зашева6-41/23.05.2019
Живка Хинева Пейчева6-42/23.05.2019
Магдалена Александрова Куртева6-43/23.05.2019
Весела Вескова Кутева6-44/23.05.2019
Маргарита Петрова Михайлова6-45/23.05.2019
Стоянка Маринова Николова6-161/23.05.2019
Светла Тодорова Илиева6-46/23.05.2019
Русанка Тодорова Милкова6-47/23.05.2019
Весел Петков Вуцов6-48/23.05.2019
Ириней Иванов Михайлов6-49/23.05.2019
Светослав Калчев Калевски6-50/23.05.2019
Йордан Стоянов Йорданов6-51/23.05.2019
Димитрина Петрова Василева6-52/23.05.2019
Пламен Тодоров Василев6-53/23.05.2019
Илиана Лазарова Димова6-54/23.05.2019
Борислав Жечков Бориславов6-55/23.05.2019
Димчо Стайков Димов6-56/23.05.2019
Светлин Димчев Димов6-57/23.05.2019
Лина Нанова Петрова6-58/23.05.2019
Цветанка Стоилова Николова6-59/23.05.2019
Паунка Георгиева Петкова6-60/23.05.2019
Сияна Петкова Иванова6-61/23.05.2019
Преслава Христова Недялкова6-62/23.05.2019
Христо Тодоров Недялков6-63/23.05.2019
Калушка Иванова Жекова6-64/23.05.2019
Иванка Димитрова Григорова6-65/23.05.2019
Стефка Николова Рашкова6-66/23.05.2019
Мирослав Бернардов Славов6-67/23.05.2019
Елена Венциславова Ненова6-68/23.05.2019
Димитър Николаев Урумов6-69/23.05.2019
Силвена Светославова Урумова6-70/23.05.2019
Веселка Кунчева Георгиева6-71/23.05.2019
Валя Георгиева Кателиева6-72/23.05.2019
Стойка Лазарова Пантелеева6-73/23.05.2019
Донка Анастасова Недялкова6-74/23.05.2019
Албена Илиева Иванова6-75/23.05.2019
Диана Миткова Кирова6-76/23.05.2019
Валентина Костадинова Кирова6-77/23.05.2019
Стоянка Иванова Попова6-78/23.05.2019
Росица Костадинова Денева6-79/23.05.2019
Петранка Николова Маркова6-80/23.05.2019
Стоянка Рачева Казакова6-81/23.05.2019
Веселина Иванова Мутафова6-82/23.05.2019
Елица Славова Стоянова6-83/23.05.2019
Иво Сергеев Джанков6-84/23.05.2019
Христинка Обрешкова Иванова6-85/23.05.2019
Павлина Симеонова Николова6-86/23.05.2019
Нели Ангелова Георгиева6-87/23.05.2019
Христа Тодорова Маринова6-88/23.05.2019
Райна Маринова Вълкова6-89/23.05.2019
Петя Христова Стоянова6-90/23.05.2019
Невелина Иванова Пенкова6-91/23.05.2019
Галя Николова Петрова6-162/23.05.2019
Незабравка Богомилова Осенарова6-163/23.05.2019
Марийка Великова Дюлгерова6-92/23.05.2019
Красимира Паскова Димитрова6-93/23.05.2019
Росица Атанасова Станкова6-94/23.05.2019
Иринка Манолова Калова6-95/23.05.2019
Динка Василева Стоянова6-96/23.05.2019
Живка Иванова Демирова6-97/23.05.2019
Радостина Василева Иванова6-98/23.05.2019
Надка Стойчева Георгиева6-99/23.05.2019
Цонка Михайлова Георгиева6-100/23.05.2019
Виолета Димитрова Христова6-101/23.05.2019
Николай Костадинов Томов6-102/23.05.2019
Динко Иванов Пенков6-103/23.05.2019
Виктория Стефанова Карадимова6-104/23.05.2019
Веселина Добринова Владимирова-Станоева6-105/23.05.2019
Стоян Асенов Стоянов6-106/23.05.2019
Иван Вълчев Петров6-107/23.05.2019
Марийка Димитрова Драгнева6-108/23.05.2019
Валентина Атанасова Калудова6-109/23.05.2019
Роза Иванова Парашкевова6-110/23.05.2019
Геновева Янкова Лазарова6-111/23.05.2019
Стефка Александрова Георгиева6-112/23.05.2019
Албена Соколова Христова6-113/23.05.2019
Теодора Антонова Йосифова6-114/23.05.2019
Светослав Петров Славов6-115/23.05.2019
Събина Стойкова Колева6-116/23.05.2019
Атанас Руменов Христов6-117/23.05.2019
Красимир Иванов Колев6-118/23.05.2019
Куни Станков Чобанов6-119/23.05.2019
Светла Петрова Русева6-120/23.05.2019
Атанаска Ангелова Василева6-121/23.05.2019
Владимир Димитров Монев6-122/23.05.2019
Румяна Николова Христова6-123/23.05.2019
Елена Василева Гочева6-124/23.05.2019
Георги Тодоров Георгиев6-125/23.05.2019
Димитър Михайлов Митев6-164/23.05.2019
Станислав Христов Славчев6-126/23.05.2019
Албена Асенова Атанасова6-127/23.05.2019
Божидар Маринов Станчев6-128/23.05.2019
Веселин Живков Вълчев6-129/23.05.2019
Миесе Мустафова Васвиева6-130/23.05.2019
Христо Иванов Митев6-131/23.05.2019
Евгени Методиев Кацарски6-132/23.05.2019
Димитър Върбанов Иванов6-133/23.05.2019
Калоянка Петрова Стоянова6-134/23.05.2019
Марияна Кирякова Сеферова6-165/23.05.2019
Катя Желязкова Митева6-135/23.05.2019
Галя Върбанова Иванова6-136/23.05.2019
Ирена Димчева Узунова6-137/23.05.2019
Снежана Пламенова Петрова6-138/23.05.2019
Георги Стойчев Иванов6-139/23.05.2019
Пенка Стоянова Петрова-Сергис6-140/23.05.2019
Марийка Вълчева Атанасова6-141/23.05.2019
Гергана Димитрова Кирова6-142/23.05.2019
Иванка Николова Илиева6-143/23.05.2019
Нела Юриева Христова6-144/23.05.2019
Петър Атанасов Николов6-145/23.05.2019
Николинка Желязкова Савова6-146/23.05.2019
Пенка Петрова Кателиева6-147/23.05.2019
Румен Атанасов Тодоров6-148/23.05.2019
Тодор Атанасов Тодоров6-149/23.05.2019
Йордан Цонев Йорданов6-150/23.05.2019
Анелия Костадинова Цонева6-151/23.05.2019
Десислава Димитрова Димитрова6-152/23.05.2019
Петър Атанасов Петров6-153/23.05.2019
Димитър Емануилов Димитров6-154/23.05.2019
Милчо Петров Марков6-155/23.05.2019
Асия Исеинова Тодорова6-156/23.05.2019
Тодора Василева Атанасова6-157/23.05.2019
Валентина Георгиева Радкова6-158/23.05.2019
Миглена Иванова Спасова6-188/25.05.2019
Явор Георгиев Узунов6-189/25.05.2019
Спас Александров Тодоров6-166/25.05.2019
Вилиян Христов Христов6-190/25.05.2019
Христинка Христова Бондокова6-167/25.05.2019
Марияна Петрова Жекова6-191/25.05.2019
Божан Димитров Божанов6-168/25.05.2019
Боян Димитров Ковачев6-169/25.05.2019
Искра Райкова Иванова6-192/25.05.2019
Донка Добрева Семерджиева6-170/25.05.2019
Марин Борисов Димитров6-171/25.05.2019
Доротея Бисерова Кръстева6-193/25.05.2019
Антоанета Живкова Ангелова-Михаеле6-194/25.05.2019
Ивайло Динков Пенков6-172/25.05.2019
Деница Петрова Борисова6-195/25.05.2019
Димка Михайлова Тодорова6-173/25.05.2019
Красимир Чавдаров Камбуров6-196/25.05.2019
Цанка Георгиева Неделчева6-174/25.05.2019
Петранка Атанасова Борисова6-175/25.05.2019
Мартин Димитров Димитров6-176/25.05.2019
Трифон Панайотов Петров6-177/25.05.2019
Гена Петрова Панайотова6-178/25.05.2019
Александър Петров Петров6-179/25.05.2019
Петър Александров Петров6-180/25.05.2019
Пеньо Георгиев Пенев6-197/25.05.2019
Снежанка Иванова Георгиева6-181/25.05.2019
Георги Стоянов Георгиев6-182/25.05.2019
Галина Пламенова Петрова6-183/25.05.2019
Янка Панайотова Димитрова6-184/25.05.2019
Даниела Илиева Давидова-Пантелеева6-198/25.05.2019
Людмил Пантелеев Пантелеев6-199/25.05.2019
Валентина Миткова Георгиева6-185/25.05.2019
Катя Алексиева Алчичек6-186/25.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

всички решения