Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 65
Варна, 18.05.2019

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на Коалиция „БСП за България“

С вх. № 204/18.05.2019г. в РИК-Варна са постъпили заявления от Коалиция „БСП за България“ и списък на 34 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г. Приложено е заявление и списък на хартиен и технически носител.

След извършена проверка РИК-Варна констатира, че за 34 /тридесет и четири/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК и Решение № 95/08.04.2019г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1,  във връзка  с чл. 124 ИК и Решение № 95/08.04.2019г. на ЦИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна 34 броя упълномощени представители на Коалиция „БСП за България“, съгласно приложение към настоящото решение.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 18.05.2019 в 18:10 часа

Календар

Решения

всички решения