Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 124
Варна, 28.05.2019

ОТНОСНО: Жалба вх. № 408/26.05.2019 г.

С вх. № 408/26.05.2019 г. в РИК-Варна е постъпила жалба от Георги Иванов Георгиев като упълномощен представител на ПП „Възраждане“. В жалбата се твърди, че на 26.05.2019 г. в 10:04 ч. в избирателна секция № 37 на територията на Община Варна присъствали лица, като представители на политическа партия без да носят задължителните обозначителни знаци.

Във връзка с изложеното в жалбата бе извършена проверка в избирателна секция № 030601037, при която твърдяното в жалбата нарушение не бе установено. Допълнително бяха дадени изрични указания към членовете на секционната комисия за лицата, които имат право да присъстват в помещението на избирателната секция и обозначителните знаци, които същите следва да носят.

С оглед изложеното по-горе и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, РИК-Варна,

РЕШИ:

ОСТАВЯ без уважение Жалба вх. № 408/26.05.2019 г. като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 29.05.2019 в 10:44 часа

Календар

Решения

всички решения