Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 115
Варна, 25.05.2019

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“

С вх. № 365/25.05.2019г. в РИК-Варна е постъпило заявление от ПП „Движение за права и свободи“ и списък на 33 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019г. Приложено е заявление и списък на хартиен и технически носител.

       След извършена проверка РИК-Варна констатира, че за 33 /тридесет и три/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК и Решение № 95/08.04.2019г. на ЦИК.

         Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 ИК и Решение № 95/08.04.2019г. на ЦИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

         ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна 33 броя упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“., съгласно приложение към настоящото решение.

         Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 25.05.2019 в 19:12 часа

Календар

Решения

всички решения