Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 54
Варна, 14.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на Община Ветрино при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители 14 ноември 2021 г.

С вх. № 76/14.10.2021 г. на РИК-Варна е постъпило предложение от кмета на община Ветрино за състави на СИК, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК-Варна констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6,8 и 9 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК, РИК-Варна,

Р Е Ш И:

  1. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии за Община Ветрино при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители 14 ноември 2021 г., както следва:

- от секция с номер от 03 08 00 001 до 03 08 00 013.

Съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

      2.УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Ветрино.

      3.ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Ветрино.

   Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Марияна Георгиева Пантелеева

* Публикувано на 14.10.2021 в 17:30 часа

Календар

Решения

  • № 69 / 27.10.2021

    относно: Образуване на избирателни секции в Трети избирателен район за гласуване на избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация, както и секции в лечебни заведия с COVID отделения при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители насрочени на 14 ноември 2021г.

  • № 68 / 27.10.2021

    относно: ПСИК община Аксаково

  • № 67 / 27.10.2021

    относно: Откриване на ПСИК в Община Провадия и Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, и секция в „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД за провеждане на за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители насрочени на 14 ноември 2021г.

всички решения