Инициативен комитет представляван от Станислав Тодоров Трифонов

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Добрин Маринов Добрев№1/01.11.16
Симеон Димитров Костадинов№2/01.11.16
Тодор Стоянов Тодоров№3/01.11.16
Явор Станев Станев№4/01.11.16
Станьо Янакиев Станев№5/01.11.16
Анелия Руменова Христова№6/01.11.16
Веселина Владимирова Ангелова№7/01.11.16
Иванка Стаматова Костадинова№8/01.11.16
Милена Добрева Бачева№9/01.11.16
Костадин Георгиев Димитров№10/01.11.16
Тодор Георгиев Драганов№11/01.11.16
Стоян Михайлов Стоянов№12/01.11.16
Николай Иванов Ангелов№13/01.11.16
Иван Маринов Ангелов№14/01.11.16
Димитър Симеонов Костадинов№15/01.11.16
Георги Петров Монев№19/01.11.16
Милена Иванова Димитрова№20/01.11.16
Ангел Добрев Василев№21/01.11.16
Добринка Станева Станева№22/01.11.16
Тодор Станков Станев№23/01.11.16
Антоанета Андреева Андреева№24/01.11.16
Марин Георгиев Маринов№25/01.11.16
Николай Ганев Колев№26/01.11.16
Марияна Стойчева Димитрова№27/01.11.16
Петя Руменова Иванова№28/01.11.16
Ивайло Гошев Георгиев№29/01.11.16
Кадрия Мехмед Мехмед№30/01.11.16
Николай Георгиев Вълканов№31/01.11.16
Мартина Диянова Николова№32/01.11.16
Любомир Милков Ганев№33/01.11.16
Димо Койчев Инджов№34/01.11.16
Стефан Илийчев Стефанов№35/01.11.16
Росица Йорданова Маркова№36/01.11.16
Николай Венциславов Ненчев№37/01.11.16
Христо Енчев Спасов№38/01.11.16
Марияна Сашева Милушева№39/01.11.16
Янислав Стойчев Борисов№40/01.11.16
Лида Тодорова Ангелова№41/01.11.16
Тихомир Милков Тодоров№42/01.11.16
Живко Димитров РУСЕВ№43/01.11.16
Весела Цанева Стефанова№44/01.11.16
Тодорка Лойчева Митева-Пешева№45/01.11.16
Николай Атанасов Бошнаков№46/01.11.16
Надя Маркова Кулинска№47/01.11.16
Михаела Маринова Лозева№48/01.11.16
Антония Радева Вълкова№50/01.11.16
Владимир Иванов Великов№51/01.11.16
Стела Синто Димитрова№52/01.11.16
Евелина Росенова Нецова№53/01.11.16
Светла Маринова Димитрова№54/01.11.16
Детелина Гавраилова Иванова№55/01.11.16
Митко Киров Димитров№56/01.11.16
Женя Тодорова Ценовска№57/01.11.16
Славчо Илиев Славов№58/01.11.16
Румен Стефанов Босев№59/01.11.16
Александър Йорданов Лиманов№60/01.11.16
Тодор Николов Николов№61/01.11.16
Светлозар Николов Димитров№62/01.11.16
Николай Радев Колев№63/01.11.16
Виктор Димитров Чакъров№64/01.11.16
Валентина Димитрова Борисова№65/01.11.16
Христо Иванов Иванчев№66/01.11.16
Георги Лазаров Кеманов№67/01.11.16
Стилияна Емилова Тодорова№68/01.11.16
Илиян Александров Алексиев№69/01.11.16
Богомил Митев Николов№70/01.11.16
Ирена Димчева Узунова№71/01.11.16
Невена Георгиева Маджарова№72/01.11.16
Веска Николова Харбалиева№73/01.11.16
Светла Савева Митева№74/01.11.16
Петър Геориев Иванов№75/01.11.16
Ивелина Василева Дончева№76/01.11.16
Росица Енчева Йорданова№77/01.11.16
Мария Веселинова Генчева№79/01.11.16
Милена Стоянова Вълчева№80/01.11.16
Анна Хараламбиева Атанасова№81/01.11.16
Ангел Стефанов Иванов№82/01.11.16
Люба Христова Даскалова№83/01.11.16
Георги Андреев Кесмев№84/01.11.16
Весела Колева Колева№85/01.11.16
Дарина Божидарова Димитрова№86/01.11.16
Неделчо Гочев Жечев№87/01.11.16
Боян Симеонов Димитров№88/01.11.16
Красимир Кирчев Димитров№89/01.11.16
Йорданка Петрова Вълчева№90/01.11.16
Велислав Емилов Димитров№91/01.11.16
Таня Стоянова Стоева№93/01.11.16
Брезица Захова Захова№94/01.11.16
Филип Пламенов Георгиев№95/01.11.16
Ивелина Минкова Желязкова№96/01.11.16
Юлиян Владимиров Янев№97/01.11.16
Симеон Мирославов Христов№98/01.11.16
Недко Младенов Митев№99/01.11.16
Бисерка Илиева Петева№100/01.11.16
Христо Стоянов Хараланов№101/01.11.16
Мария Тодорова Джинова№102/01.11.16
Константин Миленов Добрев№103/01.11.16
Калоян Мирославов Димов№104/01.11.16
Венцислав Валентинов Вълков№106/01.11.16
Венелин Тодоров Велев№107/01.11.16
Добромир Иванов Христов№108/01.11.16
Кристиян Никифоров Николов№109/01.11.16
Петя Ненчева Василева№110/01.11.16
Деница Ангелова Стаматова№111/01.11.16
Деница Дянкова Манолова№112/01.11.16
Анаит Мелконова Андонова№113/01.11.16
Кристина Радославова Петева№114/01.11.16
Златина Стоянова Иванова№116/01.11.16
Димка Йорданова Павлова№117/01.11.16
Евгения Йорданова Жекова№119/01.11.16
Асен Димитров Асенов№120/01.11.16
Радослав Димитров Петев№121/01.11.16
Сияна Илиева Граданска№123/01.11.16
Теодора Пламенова Желязкова№125/01.11.16
Иван Жеков Желев№126/01.11.16
Красен Сребринов Радев№129/01.11.16
Елвира Любенова Петранова -№130/01.11.16
Мая Пенкова Пенчева№131/01.11.16
Полина Василева Герчева№133/01.11.16
Диана Димчева Монева№134/01.11.16
Надя Димитрова Иванова№135/01.11.16
Янка Рускова Ангелова№136/01.11.16
Милена Тодорова Ташева№137/01.11.16
Ивелина Вълканова Тодорова№138/01.11.16
Живка Желева Стойкова№139/01.11.16
Здравка Тодорова Угринова№140/01.11.16
Ирена Щерева Кънчева№141/01.11.16
Жанета Йорданова Христова№142/01.11.16
Наташа Петрова Спасова№143/01.11.16
Мaрия Блaгомировa Блaгоевa№144/01.11.16
Росен Петков Христов№145/01.11.16
Олга Петрова Димитрова№146/01.11.16
Щерю Димитров Димитров№147/01.11.16
Марин Радославов Василев№148/01.11.16
Деница Валериева Пейкова№149/01.11.16
Валентина Йорданова Дянкова№153/01.11.16
Цветан Асенов Зафиров№154/01.11.16
Галя Николаева Асенова№155/01.11.16
Маринка Иванова Христова№156/01.11.16
Магдалина Милковна Зафирова№157/01.11.16
Станислав Христов Ненов№158/01.11.16
Божидар Стоянов Стоянов№159/01.11.16
Димитричка Атанасова Величкова№160/01.11.16
Кремена Димитрова Каменцалиева№162/01.11.16
Елена Иванова Панайотова№163/01.11.16
Станислава Георгиева Димитрова№164/01.11.16
Ервант Артюн Ервантян№165/01.11.16
Анн-Мария Димитрова Димитрова№166/01.11.16
Илиян Василев Плугчиев№167/01.11.16
Александър Василев Плугчиев№168/01.11.16
Миглена Крумова Христова№169/01.11.16
Мария Спасова Джинова№170/01.11.16
Иван Стойков Михайлов№171/01.11.16
Валентина Стефанова Генова№172/01.11.16
Хрисанта Теофилова Янева- Маркова№173/01.11.16
Димитър Радославов Петев№174/01.11.16
Румен Георгиев Кърджиев№176/01.11.16
Светослав Иванов Савов№178/01.11.16
Милена Антонова Габовска№180/01.11.16
Веселин Христов Параскевов№181/01.11.16
Мелкон Агопов Еновкян№182/01.11.16
Катя Иванова Ташева№183/01.11.16
Трифон Дианкинов Чанков№184/01.11.16
Горанка Иванова Йовкова№185/01.11.16
Боно Николов Платонов№186/01.11.16
Николай Веселинов Вълчанов№187/01.11.16
Нягол Стойчев Василев№188/01.11.16
Мая Асенова Вълкова№189/01.11.16
Николай Георгиев Пърлов№190/01.11.16
Виолета Стоянова Аатанасова№191/01.11.16
Румяна Иванова Атанасова№192/01.11.16
Емилия Димитрова Гарова№193/01.11.16
Юри Александров Станков№194/01.11.16
Радослав Ивайлов Кавачев№195/01.11.16
Веска Дойчева Желязкова№196/01.11.16
Гочо Петров Желязков№197/01.11.16
Нели Илийчева Стаменова-Ганева№198/01.11.16
Калушка Петева Тодорова№199/01.11.16
Гълъбина Руменова Гълъбова№200/01.11.16
Димитър Господинов Димитров№201/01.11.16
Любен Михайлов Янчев№203/01.11.16
Ралица Димитрова Атанасова№204/01.11.16
Валери Иванов Кирилов№205/01.11.16
Иван Красимиров Иванов№206/01.11.16
Михаил Красимиров Иванов№207/01.11.16
Светлана Радославово Христова№208/01.11.16
Светлана Станчева Петрова-Йорданова№209/01.11.16
Светлана Кръстева Дайнова№210/01.11.16
Тодорка Веселинова Панайотова№211/01.11.16
Димитър Димов Славов№212/01.11.16
Емил Владимиров Христов№213/01.11.16
Юлиян Иванов Йорданов№214/01.11.16
Пенка Димитрова Антонова№215/01.11.16
Иванка Стояновя Друмева№216/01.11.16
Андрей Николаев Колев№217/01.11.16
Николай Йорданов Йорданов№218/01.11.16
Ивелина Колева Димова№219/01.11.16
Димитрина Георгиева Жекова№220/01.11.16
Йорданка Николайчева Николова№221/01.11.16
Пресила Даринова Нейчева№222/01.11.16
Драгомир Тодоров Иванов№223/01.11.16
Ивелин Николаев Иванов№224/01.11.16
Явор Руменов Янков№225/01.11.16
Веселин Стефанов Петров№226/01.11.16
Кристина Димова Лузева№227/01.11.16
Корнелия Михайлова Георгиева№229/01.11.16
Светла Тончева Бонева№230/01.11.16
Горанка Петкова Йорданова№231/01.11.16
Марийка Тоторова Славова№232/01.11.16
Дияна Бакалова Павлова№233/01.11.16
Михаил Костадинов Бойчев№234/01.11.16
Радослав Христов Панайотов№235/01.11.16
Анжела Василева Кайрямова№236/01.11.16
Милен Георгиев Радев№237/01.11.16
Людмила Великова Янкова№238/01.11.16
Илия Атанасов Шишманов№240/01.11.16
Пламен Димитров Добрев№242/01.11.16
Eлена Петрова Чанкова№243/01.11.16
Керанка Петкова Шишманова№244/01.11.16
Емилия Добрева Радева№246/01.11.16
Димо Димитров Славов№248/01.11.16
Ясен Христов Янков№249/01.11.16
Ренета Георгиева Михайлова  №250/01.11.16
Ивайло Николов Николов№251/01.11.16
Кръста Димова Духнева№252/01.11.16
Николай Събев Иванов№253/01.11.16
Мариана Кондова Славова№254/01.11.16
Петранка Митева Ставрева№255/01.11.16
Цветелин Маев Вълков№256/01.11.16
Евгени Цветанов Станев№257/01.11.16
Силвия Йорданова Пърлова№258/01.11.16
Иванка Митева Ботева№260/01.11.16
Илияна Красимирова Славова№261/01.11.16
Димитричка Димитрова Атанасова№262/01.11.16
Радостина Радкова Русева№263/01.11.16
Ивелин Иванов Момчев№264/01.11.16
Георги Атанасов Чаушев№266/01.11.16
Надежда Златева Славова - Шиварова№269/01.11.16
Борис Иларионов Донев№270/01.11.16
Надя Петрова Стефанова№271/01.11.16
Веселин Светославов Ласков№272/01.11.16
Тинка Петрова Славова№273/01.11.16
Петя Йорданова Дачева№274/01.11.16
Дияна Иванова Ганева№275/01.11.16
Йордан Живков Желев№276/01.11.16
Петър Стойчев Димитров№280/01.11.16
Петя Петрова Павлова№281/01.11.16
Красимира Боянова Георгиева№282/01.11.16
Диян Георгиев Георгиев№284/01.11.16
Петър Иванов Шопов№285/01.11.16
Андрей Янков Янев№286/01.11.16
Наталия Юрийевна Платонова№287/01.11.16
Александър Кирилов Стефанов№288/01.11.16
Анелия Иванова Ангелова№289/01.11.16
Деян Тошков Димитров№290/01.11.16
Валентин Левон Памбукчиян№291/01.11.16
Донка Димитрова Никова№292/01.11.16
Петко Петев Петков№296/01.11.16
Атанас Василев Коналиев№297/01.11.16
Антон Николов Михайлов№298/01.11.16
Христо Ясенов Янков№299/01.11.16
Красимира Михова Костова№300/01.11.16
Магдалена Иванова Иванова№301/01.11.16
Росен Дойчев Димитров№302/01.11.16
Ирена Николова Хинева№304/01.11.16
Диян Стоянов Гинчев№305/01.11.16
Паня Великова Казакова№306/01.11.16
Милена Светлозарова Минчева№307/01.11.16
Светлана Маринова Стоева№308/01.11.16
Венцислав Димитров Петров№309/01.11.16
Данаил Витков Лунгулов№310/01.11.16
Христо Параскевов Христов№311/01.11.16
Неда Борисова Георгиева№312/01.11.16
Красимира Иванова Иванова№313/01.11.16
Яна Дамянова Монева№314/01.11.16
Стончо Димитров Казаков№315/01.11.16
Невенка Илиева Векова№316/01.11.16
Димитър Минев Марков№317/01.11.16
Никол Стефанова Иванова№318/01.11.16
Димитър Петров Галев№319/01.11.16
Бончо Йозов Василчин№321/01.11.16
Марийка Йорданова Иванова№322/01.11.16
Киркор Артюн Матеосов№323/01.11.16
Марийка Костадинова Ангелова№324/01.11.16
Румяна Любомирова Димитрова№325/01.11.16
Пенка Петрова Каталиева№326/01.11.16
Бисер Красимиров Куртев№327/01.11.16
Христо Златков Христов№328/01.11.16
Надежда Красимирова Лонич№329/01.11.16
Бетина Валентинова Драгоева№330/01.11.16
Добрин Кънчев Иванов№331/01.11.16
Димитричка Лъчезарова Димитрова№332/01.11.16
Василка Недялкова Колева№333/01.11.16
Сезен Исметова Мехмедова№334/01.11.16
Стефани Станислав Никова№335/01.11.16
Искра Стоянова Димитрова№336/01.11.16
Елена Димитрова Христова№337/01.11.16
Пенка Пенчева Никова№338/01.11.16
Николай Христов Николов№339/01.11.16
Виктория Димитрова Василева№340/01.11.16
Галя Светославова Горанова№343/01.11.16
Веска Иванова Стоянова№344/01.11.16
Костанка Петрова Неделчева№345/01.11.16
Галина Желязкова Маринова№346/01.11.16
Христо Кръстев Ангелов№347/01.11.16
Бисер Панайотов Вълев№348/01.11.16
Бойка Николова Демирева№349/01.11.16
Атанаска Йорданова Лазарова№350/01.11.16
Живка Семова Костова№351/01.11.16
Валентина Тодорова Андонова№352/01.11.16
Ангел Кирилов Георгиев№353/01.11.16
Дария Тодорова Георгиева№354/01.11.16
Галена Тодорова Георгиева№355/01.11.16
Славяна Тодорова Георгиева№356/01.11.16
Иван Василев Иванов№357/01.11.16
Давид Константинов Попов№358/01.11.16
Лиляна Станкова Маринова№359/01.11.16
Атанаска Георгиева Толева№360/01.11.16
Яшар Бейсим Мехмед№361/01.11.16
Росица Тодорова Белчева№362/01.11.16
Даниела Демирева Христова№363/01.11.16
Нелка Милчева Жекова№364/01.11.16
Геновева Димитрова Гинева№365/01.11.16
Николай Костадинов Гинев№366/01.11.16
Росица Петрова Демирова№367/01.11.16
Найденка Добрева Янчева№368/01.11.16
Памела Георгиева Пейчева№369/01.11.16
Дамян Янакиев Тодоров№370/01.11.16
Веселин Ненов Демиров№371/01.11.16
Николина Иванова Великова№373/01.11.16
Светла Илиева Първанова№374/01.11.16
Тонка Иванова Стоядинова№375/01.11.16
Галина Атанасова Карова№376/01.11.16
Виктория Демирова Вълчева№377/01.11.16
Иван Русев Кръстев№378/01.11.16
Ненчо Станев Станев№380/01.11.16
Петър Илиев Славов№381/01.11.16
Тихомир Колев Колев№382/01.11.16
Мариана Тодорова Желязкова№383/01.11.16

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

всички решения