Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 29
Варна, 24.02.2023

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на Община Варна при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

С вх. № 49/24.02.2023 г. на РИК-Варна е постъпило предложение от кмета на община Варна за състави на СИК, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 от ИК.

РИК-Варна констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6, 8 и 9 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК, РИК-Варна,

 

Р Е Ш И:

     

 

1.НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии за Община Варна при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г., както следва:

 

Район Одесос - от секция с номер от 03 06 01 001 до 03  06 01 086 ;

Район Приморски - от секция с номер  03 06 02 087 до 03 06 02 191, от 03 06 02 388 до 03 06 02 392;   03 06 02 394 до 03 06 02 404;

Район Младост - от секция с номер 03 06 03 192 до 03 06 03 290, секция 03 06 03 393, от 03 06 03 405 до 03 06 03 406;

Район Владислав Варненчик  - от секция с номер 03 06 04 291 до 03 06 04 351;

Район Аспарухово - от секция с номер 03 06 05 352 до 03 06 05 377 и 03 06 05 407;

Кметство Тополи - от секция с номер 03 06 00 378 до 03 06 00 381;

Кметство Казашко - секция с номер 03 06 00 382;

 

Кметство Звездица - секция номер 03 06 00 386;

Кметство Каменар - от секция с номер от 03 06 00 383 до 03 06 00 385;

Кметство Константиново -  секция с номер 03 06 00 387;

Съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

      2.УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Варна.

      3.ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Варна.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Куцарова-Томова

* Публикувано на 24.02.2023 в 18:10 часа

Календар

Решения

  • № 143 / 03.04.2023

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 142 / 03.04.2023

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 141 / 02.04.2023

    относно: Жалба с вх. № 382/02.04.2023 г.

всички решения