Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 62
Варна, 10.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на Община Белослав при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

С вх. № 88/09.06.2021 г. на РИК-Варна е постъпило предложение от кмета на община Белослав за състави на СИК, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК-Варна констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6,8 и 9 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК, РИК-Варна,

Р Е Ш И:

  1. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии за Община Белослав при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

- от секция с номер от 03 04 00 001 до 03 04 00 014.

Съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

      2.УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Белослав.

      3.ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Белослав.              .

   Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 10.06.2021 в 17:57 часа

Календар

Решения

  • № 63 / 15.06.2021

    относно: Промяна седалището на РИК-Варна

  • № 62 / 10.06.2021

    относно: Назначаване състави на СИК на територията на Община Белослав при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 61 / 10.06.2021

    относно: Назначаване състави на СИК на територията на Община Аксаково при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения